עודף/גירעון אקטוארי בקרנות הפנסיה החדשות

>>עודף/גירעון אקטוארי בקרנות הפנסיה החדשות

written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


לפי הוראות הממונה על הביטוח ושוק ההון, קרן פנסיה עורכת בכל תקופת דיווח מאזן אקטוארי, שבו מוצגים נכסיה והתחייבויותיה. ההתחייבויות במאזן האקטוארי הן התחייבויות הקרן למבוטחים ולמקבלי הפנסיה, והן מחושבות בהתבסס על הנחות ריבית היוון ועל תוחלת חיים של מבוטחים, פנסיונרים ושאירים. אם הנכסים עולים בערכם על ההתחייבויות, נוצר לקרן עודף אקטוארי; אם ההתחייבויות עולות על שווי הנכסים, נוצר לקרן גירעון אקטוארי .

עודף/גירעון אקטוארי פנסיה עודף/גירעון אקטוארי בקרנות הפנסיה החדשות, מה זה אומר? ככל שהאחוז גבוה זה יותר טוב או פחות טוב? לפניכם בקצרה..

מוצרי החיסכון הפנסיוני נבדלים, בין השאר, במרכיב הביטוח שניתן לרכוש במסגרתם. בחלק מקופות הגמל ניתן אמנם לבטח את העמיתים בביטוח חיים ובביטוח אובדן כושר עבודה, אך ביטוחים אלה נעשים במסגרת קבוצתית בחברת ביטוח ולא על ידי קופת הגמל עצמה.

בפוליסות לביטוחי חיים מבוטח רשאי לרכוש ביטוחים למקרה מוות או אובדן כושר עבודה מחברת הביטוח. לעומת זאת,  בקרן פנסיה חדשה המבוטח מוצא את עצמו ברוב המקרים רוכש כיסוי ביטוחי שמובנה כבר בתוכנית.

מאמרים שיכולים לעניין אתכם

הכיסוי הביטוחי בפוליסות לביטוח חיים והכיסוי הביטוחי הניתן בקרנות הפנסיה נבדלים זה מזה בגורם הנושא בסיכון הביטוחי. בפוליסות ביטוח חיים חברת הביטוח גובה פרמיות בעבור הביטוח, ובקרות מקרה ביטוח משלמת תגמולי ביטוח. לעומת זאת, בקרן פנסיה הביטוח הוא הדדי: כל מבוטח בקרן משלם פרמיית ביטוח, ומפרמיות אלו משולמים תגמולי הביטוח. אם נוצר עודף פרמיות על פני תשלומים – עודף אקטוארי – הוא מחולק למבוטחים, ואם נוצר גירעון אקטוארי, יתרת החיסכון הצבורה של המבוטחים מכסה גירעון זה.

גירעונות או עודפים אקטואריים בקרן פנסיה קורים כאשר אירועי נכות ומוות באוכלוסייה המבוטחת אינם תואמים את הנחות הקרן, שכן קרן פנסיה מחשבת את עלות הסיכון הביטוחי ואת מקדמי ההמרה לפנסיית זקנה על פי הנחות דמוגרפיות. לדוגמה, אם מספר מקרי הנכות בפועל גדול ממספר המקרים הצפוי לפי הנחות הקרן, נגרם גירעון אקטוארי, המחייב להפחית את הצבירה הפנסיונית של העמיתים.

לפי הוראות הממונה על הביטוח ושוק ההון, קרן פנסיה עורכת בכל תקופת דיווח מאזן אקטוארי, שבו מוצגים נכסיה והתחייבויותיה. ההתחייבויות במאזן האקטוארי הן התחייבויות הקרן למבוטחים ולמקבלי הפנסיה, והן מחושבות בהתבסס על הנחות ריבית היוון ועל תוחלת חיים של מבוטחים, פנסיונרים ושאירים. אם הנכסים עולים בערכם על ההתחייבויות, נוצר לקרן עודף אקטוארי; אם ההתחייבויות עולות על שווי הנכסים, נוצר לקרן גירעון אקטוארי .
פעולה לאיזון אקטוארי נועדה להשוות את שווי הנכסים להתחייבויות על ידי הקטנת או הגדלת ההתחייבויות.

אם נחלק את העודף או הגירעון האקטוארי, לפי העניין, בסך נכסי המבוטחים, נקבל תשואה דמוגרפית חיובית או שלילית. עודף אקטוארי יירשם כתשואה דמוגרפית חיובית, ולמעשה יעלה את התשואה הכוללת שהשיגה הקרן, ואילו גירעון אקטוארי יירשם כתשואה שלילית, שתקזז את התשואה מההשקעות שהשיגה הקרן.

לחברה מנהלת של קרן פנסיה עשוי להיות משקל רב בקביעת גובה העודף או הגירעון האקטוארי. החברה המנהלת, בהיותה הגורם האחראי לניהול הסיכונים, אחראית לחיתום של מצטרפים חדשים, לבדיקה רפואית במקרה של תביעה לפנסיית נכות ולבדיקה של תקופת האכשרה במקרי נכות או פטירה.

שיעור העודף או הגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות, עד שנת 2016 (עידכון: 16/04/2017)

מאזן אקטוארי קרן פנסיה

 

בטבלה שלפניכם: שיעור העודף או הגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות, 2016-2010 (ניתן לצפות בטבלאות מעודכנות להיום בעמודה "מאזן אקטוארי עודף/גירעון")

שיעור העודף או הגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות

עדכון אחרון: 4/2017
שם קרן הפנסיה2010201120122013201420152016
הלמן אלדובי פנסיה(1032) הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה0.80%0.66%0.92%0.64%0.25%0.10% 0.34%-
אלטשולר שחם פנסיה(1328) אלטשולר שחם פנסיה מקיפה0.39%0.16% 0.22%0.18%0%0.09%-0.28%
פסגות פנסיה(1531) פסגות פנסיה מקיפה0.06%0.09%0%0.20%-0.39% 0.37%
הפניקס פנסיה(209) הפניקס פנסיה מקיפה0.24%0.73%1.3%0.23%0.18%0.02%-0.04%-
איילון פנסיה(131) איילון-פיסגה קרן פנסיה0.18%0.43%0.49%0.38%0.02% 0.01%- 0.02%-
מיטב דש(163) מיטב דש פנסיה מקיפה0.12%0.45%-0.45% 0.08%0.01%-0.08%0.36%-
מגדל פנסיה(162) מגדל מקפת אישית 0.93%0.26%0.32%0.03%0.50%-0.34%- 0.47%-
הראל מנוף

(171) הראל מנוף פנסיה

 0.90% 1.64% 0.89% 0.63%0.14% 0.31%-

מנורה מבטחים פנסיה(168) מבטחים החדשה 0.27%0.2% 0.13% 0.21%-0.21%- 0.51%- 0.47%-
כלל פנסיה(170) כלל פנסיה0.03%-0.05%-0.36%0.16%-0.42%- 0.38%-0.85%-
הראל מנוף(214) הראל גילעד פנסיה 0.49%0.76%0.50%0.02%0.45%- 0.42%- 0.46%-

המקור: עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון 2016.

לסיכום: אחוז גבוה יותר מעיד על כך שהנכסים עולים יותר בערכם על ההתחייבויות – ככל שהנתון גבוה יותר הוא מעיד על מצב אקטוארי טוב יותר.


מאמרים שיכולים לעניין אתכם

דירוג קרנות הפנסיה החדשות המקיפות 2015

 נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue לפניכם דירוג קרנות הפנסיה ההחדשות המקיפות לפי גודל הקרן מבחינת היקף הנכסים וביצועי התשואות השנתיות הממוצעות לאורך 3 השנים האחרונות. מלבד גודל וביצועי הקרן, למאזן האקטוארי חשיבות גבוהה. למאמר [...]

מהם דמי הניהול המעודכנים לשנת 2017

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue דמי הניהול הקיימים במוצרים הפנסיוניים השונים נכונים גם לשנת 2017. לפניכם בהרחבה העולם הפנסיוני מקיף 4 מוצרים עיקריים: קרן פנסיה (חדשה מקיפה וחדשה כללית) קופת גמל קרן השתלמות. ביטוח [...]

קרן הפנסיה הראל גילעד פנסיה החדשה

 נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue רקע קרן הפנסיה הראל גילעד החדשה מתחלקת לקרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית (הראל פנסיה כללית). קרן ההפנסיה הראל גילעד החדשה נכון לשנת 2015 הינה קרן הפנסיה הרביעית בגודלה [...]

טען מאמרים נוספים
2018-02-21T19:05:29+00:00נכתב על-ידי |תחת קטגוריות: קרן פנסיה|תחת תיוג: |2 הערות

2 הערות

 1. נדב חן 29 בנובמבר 2016 ב- 14:30 - השב

  מה המשמעות בסכום כסף בחסכון לגבי המאזן האקטוארי? אפשר לקבל דוגמא בבקשה?

  • אופיר שץ 25 בדצמבר 2016 ב- 10:16 - השב

   אתן לך דוגמא מהשטח של עמית בקרן פנסיה:
   סך החיסכון הנוכחי בקרן: כ- 600,000 ש"ח
   מאזן אקטוארי: 0.45%-

   ישלם העמית מידי רבעון כ- 1,500 ש"ח. סך של 6,000 ש"ח מידי שנה. מה שגובה ממנו הקרן כ-1% מידי שנה בשל גירעון אקטוארי.
   אותו 1% יכול להחשב 1% דמי ניהול מהצבירה (מהחיסכון הצבור) מידי שנה.
   אתה מוזמן לערוך השוואה בין כלל קרנות הפנסיה במערכת השוואות שלנו

באפשרותך להשאיר הערה

דרכים להתקשרות

מרכז: רמת גן | צפון: עין חרוד

טלפון: 972-3-7201999+

סלולרי: 972-50-8282644+

הפעילות שלנו

צור איתנו קשר
א'-ה': 9:00-18:00 | ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי