תשואות קרנות השתלמות

>תשואות

בחר תקופה להשוואה
מתאריך:
חודש
שנה
עד:
חודש
שנה
איפוס סינון איפוס סינון
מס' מס הכנסה
שם הקופה
חברה מנהלת
רמת סיכון בהשקעות
גודל הקופה ב-₪
בחרלוגו חברהמס' מס הכנסה באוצרשם קופהסוג קופהחברה מנהלתרמת מסלול סיכון בהשקעותרמת מסלול סיכון במניותתקופת השוואהתשואה מצטברת לתקופהתשואה לחודש אפריל 2018תשואה מתחילת השנהתשואה ב-12 החודשים האחרוניםתשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים האחרונותתשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-3 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-5 שנים האחרונותמדד שרפסך נכסים בקופה במליונים-₪
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע 132הלמן-אלדובי השתלמות כלליהשתלמותהלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מכללי34.05%5/17-4/185.47%0.73%0.55%5.47%2.05%4.61%6.29%25.27%1.18%2,465.04
הראל פנסיה וגמל בע 154הראל השתלמות כלליהשתלמותהראל פנסיה וגמל בע"מכללי35.33%5/17-4/185.6%0.74%0.36%5.6%3.25%5.32%10.07%29.61%1.26%6,049.03
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע 199מגדל השתלמות אג"חהשתלמותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מאג"ח0%5/17-4/183.36%0.13%0.41%3.36%1.56%2.74%4.74%14.45%1.04%272.60
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע 282מישורהשתלמותעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מכללי34.65%5/17-4/183.79%0.48%-0.51%3.79%1.66%4.18%5.06%22.71%0.98%427.53
קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע 284מורים וגננות - מסלול כלליהשתלמותקרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מכללי36.95%5/17-4/183.93%0.87%0.16%3.93%1.7%3.8%5.18%20.5%0.92%595.10
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע 285מורים תיכוניים - מסלול כלליהשתלמותקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מכללי37.27%5/17-4/183.99%0.92%0.24%3.99%1.83%4%5.58%21.66%0.95%516.84
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע 286אומגה קרן השתלמות מסלול כלליהשתלמותמנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מכללי34.71%5/17-4/186.88%0.94%1.1%6.88%3.52%5.6%10.95%31.32%1.34%2,319.37
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע 288קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כלליהשתלמותהחברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מכללי38.57%5/17-4/184.75%0.87%0.05%4.75%1.95%4.36%5.98%23.77%0.97%3,022.82
מיטב דש גמל ופנסיה בע 289קרן השתלמות לעובדי בנק ישראלהשתלמותמיטב דש גמל ופנסיה בע"מכללי36.14%5/17-4/185.32%0.68%0.61%5.32%2.53%4.7%7.78%25.79%1.15%168.32
החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע 290הנדסאים וטכנאים - מסלול כלליהשתלמותהחברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מכללי34.41%5/17-4/184.54%0.75%-0.08%4.54%1.97%4.34%6.02%23.67%1.01%2,297.77
הבא

דרכים להתקשרות

מרכז: רמת גן | צפון: עין חרוד

מס' טלפון: 972-3-7201999+

סלולרי: 972-54-2353644+

הפעילות שלנו

צור איתנו קשר
א'-ה': 9:00-18:00 | ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי