תשואות קרנות השתלמות

>תשואות

בחר תקופה להשוואה
מתאריך:
חודש
שנה
עד:
חודש
שנה
איפוס סינון איפוס סינון
מס' מס הכנסה
שם הקופה
חברה מנהלת
רמת סיכון בהשקעות
גודל הקופה ב-₪
בחרלוגו חברהמס' מס הכנסה באוצרשם קופהסוג קופהחברה מנהלתרמת מסלול סיכון בהשקעותרמת מסלול סיכון במניותתקופת השוואהתשואה מצטברת לתקופהתשואה לחודש אפריל 2019תשואה מתחילת השנהתשואה ב-12 החודשים האחרוניםתשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים האחרונותתשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-3 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-5 שנים האחרונותמדד שרפסך נכסים בקופה במליונים-₪
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע 132הלמן-אלדובי השתלמות כלליהשתלמותהלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מכללי35.36%5/18-4/195.55%1.51%5.96%5.55%4.83%3.78%15.19%20.36%1.05%3,262.64
הראל פנסיה וגמל בע 154הראל השתלמות כלליהשתלמותהראל פנסיה וגמל בע"מכללי34.92%5/18-4/194.01%1.44%5.91%4.01%5.18%4.19%16.35%22.79%1.01%7,413.38
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע 199מגדל השתלמות אג"חהשתלמותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מאג"ח0%5/18-4/192.82%0.55%3.49%2.82%2.5%2.28%7.69%11.93%1.1%253.58
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע 282מישורהשתלמותעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מכללי34.3%5/18-4/193.85%1.4%5.75%3.85%4.18%3.38%13.08%18.09%0.83%444.85
קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע 284מורים וגננות - מסלול כלליהשתלמותקרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מכללי41.13%5/18-4/194.95%1.65%7.13%4.95%4.41%3.36%13.81%17.94%0.84%660.09
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע 285מורים תיכוניים - מסלול כלליהשתלמותקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מכללי40.06%5/18-4/195.2%1.63%7.2%5.2%4.65%3.57%14.61%19.16%0.88%543.53
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע 286אומגה קרן השתלמות מסלול כלליהשתלמותמנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מכללי33.85%5/18-4/194.32%1.53%5.81%4.32%5.85%4.81%18.6%26.48%1.13%2,406.66
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע 288קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כלליהשתלמותהחברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מכללי37.86%5/18-4/194.15%1.52%5.96%4.15%4.55%3.62%14.27%19.45%0.84%2,944.38
מיטב דש גמל ופנסיה בע 289קרן השתלמות לעובדי בנק ישראלהשתלמותמיטב דש גמל ופנסיה בע"מכללי36.73%5/18-4/193.62%1.64%6.16%3.62%4.71%3.58%14.79%19.23%0.86%169.07
החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע 290הנדסאים וטכנאים - מסלול כלליהשתלמותהחברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מכללי30.58%5/18-4/194.15%1.49%6.44%4.15%4.42%3.56%13.84%19.1%0.84%2,191.61
הבא

דרכים להתקשרות

מרכז: רמת גן | צפון: עין חרוד

מס' טלפון: 972-3-7201999+

סלולרי: 972-50-8282644+

הפעילות שלנו

צור איתנו קשר
א'-ה': 9:00-18:00 | ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי