תשואות קופות גמל

>תשואות

בחר תקופה להשוואה
מתאריך:
חודש
שנה
עד:
חודש
שנה
איפוס סינון איפוס סינון
מס' מס הכנסה
שם הקופה
חברה מנהלת
רמת סיכון בהשקעות
גודל הקופה ב-₪
בחרלוגו חברהמס' מס הכנסה באוצרשם קופהסוג קופהחברה מנהלתרמת מסלול סיכון בהשקעותרמת מסלול סיכון במניותתקופת השוואהתשואה מצטברת לתקופהתשואה לחודש יולי 2019תשואה מתחילת השנהתשואה ב-12 החודשים האחרוניםתשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים האחרונותתשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-3 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-5 שנים האחרונותמדד שרפסך נכסים בקופה במליונים-₪
הראל פנסיה וגמל בע 101הראל אג"ח עד 25% מניותגמלהראל פנסיה וגמל בע"ממשולב מניות24.76%8/18-7/193.8%0.5%6.08%3.8%4.06%3.84%12.67%20.74%1.1%10,688.80
מיטב דש גמל ופנסיה בע 103מיטב דש גמל לבני 50-60גמלמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ50-6035.08%8/18-7/194.05%0.59%7.36%4.05%4.93%4.17%15.53%22.67%1.02%7,154.03
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע 107הלמן-אלדובי גמל אג"ח עד 25% במניותגמלהלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"ממשולב מניות20.46%8/18-7/193.84%0.51%6.13%3.84%4.04%3.6%12.63%19.37%1.12%998.53
כלל פנסיה וגמל בע 117כלל תמר אג"חגמלכלל פנסיה וגמל בע"מאג"ח0%8/18-7/194.39%1%5.32%4.39%2.33%2.35%7.14%12.3%1.1%874.30
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע 119מנורה מבטחים יותר מסלול דגמלמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מכללי20.57%8/18-7/194.41%0.56%6.71%4.41%4.08%3.85%12.76%20.8%1.22%1,050.65
מיטב דש גמל ופנסיה בע 120מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%גמלמיטב דש גמל ופנסיה בע"ממבטיח תשואה0%8/18-7/190%------0%---------------76.59
כלל פנסיה וגמל בע 124כלל תמר מדדגמלכלל פנסיה וגמל בע"ממדד0%8/18-7/194.59%0.95%5.92%4.59%2.34%1.93%7.19%10.03%0.89%928.73
כלל פנסיה וגמל בע 127כלל תמר מניותגמלכלל פנסיה וגמל בע"ממניות98%8/18-7/195.58%1.02%14.91%5.58%9.26%6.58%30.44%37.55%0.67%282.55
כלל פנסיה וגמל בע 128כלל תמר שקלי טווח קצרגמלכלל פנסיה וגמל בע"משקלי טווח קצר0%8/18-7/190.3%0.03%0.3%0.3%0.2%0.22%0.61%1.09%-0.34%154.34
שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע 130שובלגמלשובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מכללי38.16%8/18-7/196.97%0.52%7.42%6.97%4.17%3.61%13.04%19.4%0.81%82.96
הבא

דרכים להתקשרות

מרכז: רמת גן | צפון: עין חרוד

מס' טלפון: 972-3-7201999+

סלולרי: 972-50-8282644+

הפעילות שלנו

צור איתנו קשר
א'-ה': 9:00-18:00 | ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי