תשואות קופות גמל

>תשואות

בחר תקופה להשוואה
מתאריך:
חודש
שנה
עד:
חודש
שנה
איפוס סינון איפוס סינון
מס' מס הכנסה
שם הקופה
חברה מנהלת
רמת סיכון בהשקעות
גודל הקופה ב-₪
בחרלוגו חברהמס' מס הכנסה באוצרשם קופהסוג קופהחברה מנהלתרמת מסלול סיכון בהשקעותרמת מסלול סיכון במניותתקופת השוואהתשואה מצטברת לתקופהתשואה לחודש ספטמבר 2018תשואה מתחילת השנהתשואה ב-12 החודשים האחרוניםתשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים האחרונותתשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-3 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-5 שנים האחרונותמדד שרפסך נכסים בקופה במליונים-₪
הראל פנסיה וגמל בע 101הראל אג"ח עד 25% מניותגמלהראל פנסיה וגמל בע"ממשולב מניות25.32%10/17-9/184.25%0.32%2.2%4.25%4.69%4.71%14.73%25.89%1.13%11,260.50
מיטב דש גמל ופנסיה בע 103מיטב דש גמל לבני 50-60גמלמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ50-6036.84%10/17-9/185.97%0.06%3.24%5.97%5.07%4.95%16%27.33%1.22%6,964.46
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע 107הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 25% במניותגמלהלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"ממשולב מניות24.87%10/17-9/184.44%0.07%2.3%4.44%4.69%3.92%14.74%21.2%1.11%751.43
כלל פנסיה וגמל בע 117כלל תמר אג"חגמלכלל פנסיה וגמל בע"מאג"ח0%10/17-9/181.68%-0.04%0.31%1.68%2%2.39%6.12%12.52%0.51%940.17
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע 119מנורה מבטחים יותר מסלול דגמלמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מכללי20.19%10/17-9/183.93%0.05%1.94%3.93%3.98%4.44%12.43%24.27%1.13%1,000.22
מיטב דש גמל ופנסיה בע 120מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%גמלמיטב דש גמל ופנסיה בע"ממבטיח תשואה0%10/17-9/180%------0%---------------76.72
כלל פנסיה וגמל בע 124כלל תמר מדדגמלכלל פנסיה וגמל בע"ממדד0.01%10/17-9/182.27%-0.14%0.68%2.27%1.93%1.92%5.91%10%0.36%1,017.73
כלל פנסיה וגמל בע 127כלל תמר מניותגמלכלל פנסיה וגמל בע"ממניות99.14%10/17-9/1812.61%0.44%6.71%12.61%9.53%7.69%31.4%44.86%0.9%258.14
כלל פנסיה וגמל בע 128כלל תמר שקלי טווח קצרגמלכלל פנסיה וגמל בע"משקלי טווח קצר0%10/17-9/180.15%0.03%0.1%0.15%0.14%0.33%0.42%1.68%-0.63%173.64
שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע 130שובלגמלשובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מכללי39.79%10/17-9/185.02%-0.04%2.69%5.02%4.55%4.37%14.29%23.87%0.96%89.22
הבא

דרכים להתקשרות

מרכז: רמת גן | צפון: עין חרוד

מס' טלפון: 972-3-7201999+

סלולרי: 972-50-8282644+

הפעילות שלנו

צור איתנו קשר
א'-ה': 9:00-18:00 | ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי