תשואות קופות גמל

>תשואות

בחר תקופה להשוואה
מתאריך:
חודש
שנה
עד:
חודש
שנה
איפוס סינון איפוס סינון
מס' מס הכנסה
שם הקופה
חברה מנהלת
רמת סיכון בהשקעות
גודל הקופה ב-₪
בחרלוגו חברהמס' מס הכנסה באוצרשם קופהסוג קופהחברה מנהלתרמת מסלול סיכון בהשקעותרמת מסלול סיכון במניותתקופת השוואהתשואה מצטברת לתקופהתשואה לחודש אפריל 2019תשואה מתחילת השנהתשואה ב-12 החודשים האחרוניםתשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים האחרונותתשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-3 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-5 שנים האחרונותמדד שרפסך נכסים בקופה במליונים-₪
הראל פנסיה וגמל בע 101הראל אג"ח עד 25% מניותגמלהראל פנסיה וגמל בע"ממשולב מניות24.83%5/18-4/193.23%1.04%4.64%3.23%4.22%3.72%13.21%20.06%1.05%10,834.80
מיטב דש גמל ופנסיה בע 103מיטב דש גמל לבני 50-60גמלמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ50-6037.82%5/18-4/193.82%1.61%6.03%3.82%5.18%4.05%16.36%21.97%1%7,096.77
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע 107הלמן-אלדובי גמל אג"ח עד 25% במניותגמלהלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"ממשולב מניות21.32%5/18-4/193.83%1.02%4.84%3.83%4.43%3.43%13.9%18.38%1.05%972.42
כלל פנסיה וגמל בע 117כלל תמר אג"חגמלכלל פנסיה וגמל בע"מאג"ח0%5/18-4/192.29%0.47%3.19%2.29%2.05%2.1%6.27%10.94%0.87%880.87
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע 119מנורה מבטחים יותר מסלול דגמלמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מכללי21.29%5/18-4/193.5%1.23%5.11%3.5%4.21%3.71%13.18%19.97%1.13%1,035.24
מיטב דש גמל ופנסיה בע 120מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%גמלמיטב דש גמל ופנסיה בע"ממבטיח תשואה0%5/18-4/190%------0%---------------76.70
כלל פנסיה וגמל בע 124כלל תמר מדדגמלכלל פנסיה וגמל בע"ממדד0%5/18-4/192.57%0.64%3.81%2.57%1.96%1.64%5.99%8.49%0.68%947.98
כלל פנסיה וגמל בע 127כלל תמר מניותגמלכלל פנסיה וגמל בע"ממניות101.32%5/18-4/198.24%3.49%13.42%8.24%9.74%6.28%32.15%35.6%0.67%264.95
כלל פנסיה וגמל בע 128כלל תמר שקלי טווח קצרגמלכלל פנסיה וגמל בע"משקלי טווח קצר0%5/18-4/190.22%0.01%0.19%0.22%0.18%0.25%0.53%1.26%-0.39%163.21
שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע 130שובלגמלשובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מכללי38.19%5/18-4/197.6%1.67%6.48%7.6%4.53%3.53%14.2%18.94%0.79%85.45
הבא

דרכים להתקשרות

מרכז: רמת גן | צפון: עין חרוד

מס' טלפון: 972-3-7201999+

סלולרי: 972-50-8282644+

הפעילות שלנו

צור איתנו קשר
א'-ה': 9:00-18:00 | ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי