תשואות קופות גמל

>תשואות

בחר תקופה להשוואה
מתאריך:
חודש
שנה
עד:
חודש
שנה
איפוס סינון איפוס סינון
מס' מס הכנסה
שם הקופה
חברה מנהלת
רמת סיכון בהשקעות
גודל הקופה ב-₪
בחרלוגו חברהמס' מס הכנסה באוצרשם קופהסוג קופהחברה מנהלתרמת מסלול סיכון בהשקעותרמת מסלול סיכון במניותתקופת השוואהתשואה מצטברת לתקופהתשואה לחודש מאי 2019תשואה מתחילת השנהתשואה ב-12 החודשים האחרוניםתשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים האחרונותתשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-3 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-5 שנים האחרונותמדד שרפסך נכסים בקופה במליונים-₪
הראל פנסיה וגמל בע 101הראל אג"ח עד 25% מניותגמלהראל פנסיה וגמל בע"ממשולב מניות24.72%6/18-5/192.74%-0.57%4.05%2.74%3.95%3.4%12.34%18.22%0.94%10,678.00
מיטב דש גמל ופנסיה בע 103מיטב דש גמל לבני 50-60גמלמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ50-6035.04%6/18-5/192.7%-1.08%4.88%2.7%4.64%3.57%14.57%19.19%0.84%7,006.54
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע 107הלמן-אלדובי גמל אג"ח עד 25% במניותגמלהלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"ממשולב מניות20.41%6/18-5/193.13%-0.51%4.3%3.13%4.04%3.16%12.62%16.85%0.95%975.76
כלל פנסיה וגמל בע 117כלל תמר אג"חגמלכלל פנסיה וגמל בע"מאג"ח0%6/18-5/192.69%0.27%3.46%2.69%2.12%1.96%6.5%10.18%0.86%878.48
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע 119מנורה מבטחים יותר מסלול דגמלמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מכללי20.19%6/18-5/193.13%-0.44%4.65%3.13%3.94%3.34%12.29%17.88%1.02%1,040.98
מיטב דש גמל ופנסיה בע 120מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%גמלמיטב דש גמל ופנסיה בע"ממבטיח תשואה0%6/18-5/190%------0%---------------76.99
כלל פנסיה וגמל בע 124כלל תמר מדדגמלכלל פנסיה וגמל בע"ממדד0%6/18-5/192.71%0.15%3.97%2.71%2.12%1.53%6.5%7.91%0.67%939.29
כלל פנסיה וגמל בע 127כלל תמר מניותגמלכלל פנסיה וגמל בע"ממניות93.27%6/18-5/193.04%-3.64%9.29%3.04%8.23%5.18%26.78%28.71%0.51%258.82
כלל פנסיה וגמל בע 128כלל תמר שקלי טווח קצרגמלכלל פנסיה וגמל בע"משקלי טווח קצר0%6/18-5/190.25%0.03%0.22%0.25%0.18%0.23%0.55%1.17%-0.44%159.79
שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע 130שובלגמלשובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מכללי36.4%6/18-5/195.89%-1.23%5.17%5.89%3.91%3.05%12.21%16.19%0.65%83.71
הבא

דרכים להתקשרות

מרכז: רמת גן | צפון: עין חרוד

מס' טלפון: 972-3-7201999+

סלולרי: 972-50-8282644+

הפעילות שלנו

צור איתנו קשר
א'-ה': 9:00-18:00 | ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי