תשואות קופות גמל

>תשואות

בחר תקופה להשוואה
מתאריך:
חודש
שנה
עד:
חודש
שנה
איפוס סינון איפוס סינון
מס' מס הכנסה
שם הקופה
חברה מנהלת
רמת סיכון בהשקעות
גודל הקופה ב-₪
בחרלוגו חברהמס' מס הכנסה באוצרשם קופהסוג קופהחברה מנהלתרמת מסלול סיכון בהשקעותרמת מסלול סיכון במניותתקופת השוואהתשואה מצטברת לתקופהתשואה לחודש פבואר 2019תשואה מתחילת השנהתשואה ב-12 החודשים האחרוניםתשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים האחרונותתשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-3 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-5 שנים האחרונותמדד שרפסך נכסים בקופה במליונים-₪
הראל פנסיה וגמל בע 101הראל אג"ח עד 25% מניותגמלהראל פנסיה וגמל בע"ממשולב מניות24.99%3/18-2/191.63%0.83%2.84%1.63%4.47%3.66%14.02%19.67%0.94%10,811.80
מיטב דש גמל ופנסיה בע 103מיטב דש גמל לבני 50-60גמלמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ50-6035.89%3/18-2/192.03%1.12%3.8%2.03%5.07%3.9%16.01%21.1%0.88%6,960.12
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע 107הלמן-אלדובי גמל אג"ח עד 25% במניותגמלהלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"ממשולב מניות22.36%3/18-2/192.28%0.88%3.05%2.28%4.44%3.28%13.93%17.49%0.93%949.28
כלל פנסיה וגמל בע 117כלל תמר אג"חגמלכלל פנסיה וגמל בע"מאג"ח0%3/18-2/191.3%0.66%1.83%1.3%1.83%2.03%5.58%10.56%0.74%892.67
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע 119מנורה מבטחים יותר מסלול דגמלמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מכללי19.99%3/18-2/191.93%1.03%3.12%1.93%4.15%3.53%12.97%18.93%0.99%1,038.15
מיטב דש גמל ופנסיה בע 120מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%גמלמיטב דש גמל ופנסיה בע"ממבטיח תשואה0%3/18-2/190%------0%---------------76.54
כלל פנסיה וגמל בע 124כלל תמר מדדגמלכלל פנסיה וגמל בע"ממדד0.01%3/18-2/191.58%0.82%2.16%1.58%1.79%1.59%5.48%8.23%0.54%954.78
כלל פנסיה וגמל בע 127כלל תמר מניותגמלכלל פנסיה וגמל בע"ממניות98.64%3/18-2/193.04%2.27%8.68%3.04%9.78%5.53%32.31%30.86%0.55%252.65
כלל פנסיה וגמל בע 128כלל תמר שקלי טווח קצרגמלכלל פנסיה וגמל בע"משקלי טווח קצר0%3/18-2/190.19%0.04%0.14%0.19%0.16%0.26%0.47%1.32%-0.42%168.99
שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע 130שובלגמלשובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מכללי37.91%3/18-2/195.38%1.33%4.14%5.38%4.59%3.22%14.41%17.16%0.66%84.63
הבא

דרכים להתקשרות

מרכז: רמת גן | צפון: עין חרוד

מס' טלפון: 972-3-7201999+

סלולרי: 972-50-8282644+

הפעילות שלנו

צור איתנו קשר
א'-ה': 9:00-18:00 | ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי