תשואות קופות גמל

>תשואות

בחר תקופה להשוואה
מתאריך:
חודש
שנה
עד:
חודש
שנה
איפוס סינון איפוס סינון
מס' מס הכנסה
שם הקופה
חברה מנהלת
רמת סיכון בהשקעות
גודל הקופה ב-₪
בחרלוגו חברהמס' מס הכנסה באוצרשם קופהסוג קופהחברה מנהלתרמת מסלול סיכון בהשקעותרמת מסלול סיכון במניותתקופת השוואהתשואה מצטברת לתקופהתשואה לחודש אפריל 2018תשואה מתחילת השנהתשואה ב-12 החודשים האחרוניםתשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים האחרונותתשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-3 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-5 שנים האחרונותמדד שרפסך נכסים בקופה במליונים-₪
הראל פנסיה וגמל בע 101הראל אג"ח עד 25% מניותגמלהראל פנסיה וגמל בע"ממשולב מניות24.59%5/17-4/184.76%0.57%0.35%4.76%2.74%4.98%8.45%27.51%1.25%11,398.60
מיטב דש גמל ופנסיה בע 103מיטב דש גמל לבני 50-60גמלמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ50-6036.13%5/17-4/185.94%0.9%1%5.94%3.18%5.2%9.85%28.84%1.31%6,792.62
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע 107הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 25% במניותגמלהלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"ממשולב מניות23.85%5/17-4/184.51%0.55%0.01%4.51%2.62%4.21%8.06%22.88%1.21%755.54
כלל פנסיה וגמל בע 117כלל תמר אג"חגמלכלל פנסיה וגמל בע"מאג"ח0%5/17-4/183.02%0.02%0.02%3.02%1.01%2.6%3.05%13.7%0.84%995.13
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע 119מנורה מבטחים יותר מסלול דגמלמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מכללי19.61%5/17-4/184.77%0.53%0.59%4.77%2.59%4.88%7.96%26.93%1.34%957.19
מיטב דש גמל ופנסיה בע 120מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%גמלמיטב דש גמל ופנסיה בע"ממבטיח תשואה0%5/17-4/180%------0%---------------75.70
כלל פנסיה וגמל בע 124כלל תמר מדדגמלכלל פנסיה וגמל בע"ממדד0.01%5/17-4/182.89%0.28%0.24%2.89%0.48%2.14%1.45%11.19%0.61%1,081.28
כלל פנסיה וגמל בע 127כלל תמר מניותגמלכלל פנסיה וגמל בע"ממניות97.73%5/17-4/1810.37%1.52%0.05%10.37%4.25%8.27%13.29%48.81%0.83%228.63
כלל פנסיה וגמל בע 128כלל תמר שקלי טווח קצרגמלכלל פנסיה וגמל בע"משקלי טווח קצר0%5/17-4/180.15%0.01%0.03%0.15%0.13%0.47%0.38%2.39%-0.32%195.03
שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע 130שובלגמלשובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מכללי41.64%5/17-4/184.08%0.99%-0.11%4.08%2.03%4.33%6.22%23.63%0.95%91.37
הבא

דרכים להתקשרות

מרכז: רמת גן | צפון: עין חרוד

מס' טלפון: 972-3-7201999+

סלולרי: 972-54-2353644+

הפעילות שלנו

צור איתנו קשר
א'-ה': 9:00-18:00 | ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי