written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


קרנות הפנסיה בישראלבשל מורכבות וריבוי קרנות הפנסיה, לא מפתיע כי רוב האנשים איבדו כל עניין וקשר עם הקופה בה הם חוסכים את מיטב כספם. אנו מאמינים כי אצל רובנו קיימת השאיפה להבין את המעט. ברורה לנו העובדה כי לא ניתן להבין כל פרט ופרט אך מצד שני מגיעה לכל אחד ואחת הזכות להבין את הבסיס.

בחרנו כאן להציג בפניכם את תפריט הקופות הקיימות בשוק הישראלי וכן פרטים בהרחבה על כל קרן וקרן.

 

להלן קרנות הפנסיה הקיימות כיום בישראל:

קרן פנסיה חדשה

קרן פנסיה חדשה היא קרן מסוג מקיפה אשר נכנסה לתוקף מ- 1.1.1995 והיא הקרן הרווחת היום בקרב המצטרפים.
קרן הפנסיה הינה מאוזנת ברמה האישית, מעניקה כיסוי לזקנה, נכות ושאירים, ומיועדת לשכירים ועצמאיים החל מגיל 16.
קרן הפנסיה מעניקה ביטוח מקיף ונהנית מאג"ח מיועדות, שאינן סחירות בבורסה, על חלק מנכסיה (30% והיתרה משתתפות ברווחי ההשקעות בשוק ההון).

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - אודות קרן פנסיה חדשה

הכל אודות קרן פנסיה חדשה מקיפה
קראו עוד בהרחבה
מאמרים שיכולים לעניין אתכם
יש לכם הערות? נשמח לדעת –  פנו אלינו

 

פנסיית יסוד

פנסיית היסוד פעלה בקרנות הפנסיה הוותיקות עד שנת 1979. יש לקחת בחשבון כי תוכנית זו סגורה לעמיתים חדשים מאז שנת 1979.
עיקרי התוכנית בפנסיית יסוד הם בכך שהבטיחו לעמיתים פנסיית זקנה ופנסיית שאירי פנסיונר בלבד (שארים של עמית שהחל לקבל פנסיה

[לא לפני] ונפטר). אם נפטר העמית טרם הגיעו לגיל פרישה, הועברו הכספים אשר צבר בקרן לשאריו. בעת פטירת העמית לאחר גיל הפרישה, יקבלו שאריו אחוז מהפנסיה אותה קיבל, ובהתאם לתקנון הקרן.
הקרן פועלת על בסיס זכויות. על כל שנת עבודה צובר העמית זכות לקבל פנסיה בגובה 2% מגיל הזכאות על כל שנת חברות. הקצבה המינימאלית שתשולם תעמוד על 5% מהשכר הממוצע במשק, והמקסימאלית 70% מהשכר.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - אודות פנסיית יסוד

הכל אודות קרן פנסית יסוד
קראו עוד בהרחבה

פנסיית חובה (מקרה פרטי של פנסיה מקיפה)

ההסכם יחול על כלל העובדים במשק מכוח צו הרחבה אך למעט עובדים שיש להם הסכם מיטיב מכוח הסכם כלשהו – הסכם קיבוצי כללי במקום העבודה או סקטור ענפי במשק.
זכאות חלה על כל עובד החל מגיל 21 לגבר ו – 20 לאישה ועד גיל פרישת חובה עפ"י חוק גיל הפרישה, שהוא גיל 67 לגבר ולאשה, ורק אם העובד פרש מעבודה בגיל זה או לאחריו ומקבל "קצבה" שלא מהמוסד לביטוח לאומי.
עובד שהחל עבודתו אצל מעסיק חדש זכאי לתנאים סוציאליים במסגרת זו. העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או קופת הגמל לקצבה בה יבחר להיות מבוטח וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבדותו אצל המעסיק.

על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזו קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה בחר לצורך ביטוחו.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - פנסיית חובה

הכל אודות פנסיית חובה
קראו עוד בהרחבה

פנסיה ותיקה

כל הקרנות שנפתחו לפני 1995 נקראו "ותיקות" וכל הקרנות משנת 1995 ואילך "חדשות". . שיטת "צבירת זכויות" היא שמאפיינת את הקרנות הוותיקות.

תוכנית זו צירפה אליה עמיתים עד ל-31.12.1994 למעט מספר מצטרפים בין 1.1.1995 – 31.3.1995 (3 חודשים)

קרנות הפנסיה הוותיקות מתפקדות כפנסיית יסוד או פנסיה מקיפה, כל זאת תלוי בבחירת העובד ביום הצטרפותו לקרן. לשיעור ההפקדות לסוגי הקופה ניתן לקרוא בהרחבה.

קרנות הפנסיה הוותיקות זהות בזכויותיהן הן בפנסיה הזקנה והן בפנסיית שארים לשאירי פנסיונר. מה שמסביר כי בפנסיית יסוד, הקרן לא עונה על הצורך בהגנה בקרות אובדן כושר עבודה ולא הגנה למשפחה טרם יציאת העמית לפנסיה.

גיל הפרישה סוכם במחצית הראשונה של שנת 2012, סוכם כי בתמורה לתמיכת המדינה, יעלו בהדרגה את גיל הפרישה של גברים מ 65 ל 67 ושל נשים מ 60 ל 64.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - קרן פנסיה ותיקה

הכל אודות פנסיה ותיקה
קראו עוד בהרחבה

קרנות פנסיה ותיקות גרעוניות שבהסדר

קרנות פנסיה שהיו בעבר בניהולה של ההסתדרות ועברו לניהול המדינה בשנת 2003. מתנהלת בשיטת "צבירת זכויות" ע"פ חישוב השכר הקובע.

לקרנות אלו לא ניתן להצטרף כעמית חדש החל מ-1 אפריל 1995.
גיל הפרישה עד שנת 2003 היה: נשים – 60 / גברים – 65.
ע"מ להבריא את מצב הקרנות, נכנס חוק גיל הפרישה ב-1 באפריל 2004, וקבע כי יש להעלות את גיל הפרישה בהדרגה גיל הפרישה לגברים מ-65 שנים ל-67 שנים, וגיל הפרישה לנשים הועלה בהדרגה מ-60 שנים ל-64 שנים (תהליך העלאת גיל הפרישה לנשים טרם הסתיים נכון ל2012 ).

לרשימת 8 הקרנות, אופן שיטות חישוב השכר הקובע לפי הקרן, דמי ניהול, שיעורי הפרשות לפני ואחרי ההסדר.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - קרנות פנסיה ותיקות גרעוניות שבהסדר

הכל אודות קרנות פנסיה ותיקות גרעוניות שבהסדר
קראו עוד בהרחבה

קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות

קרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות הינן קרנות פנסיה שהוקמו לפני שנת 1995 שבניגוד למרבית הקרנות הוותיקות שבהסדר, היו מאוזנות אקטוארית.
נסגרה בשנת 1995 להצטרפות עמיתים חדשים.
קרן פנסיה ,שבדומה לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, נסגרה בשנת 1995 להצטרפות עמיתים חדשים.
המדינה מבטיחה לקרנות הפנסיה בקבוצה זו תשואה על 30% מהכספים המושקעים על ידן.
במחצית הראשונה של שנת 2012, סוכם כי תעניק המדינה כרית ביטחון ובתמורה יעלו בהדרגה את גיל הפרישה של גברים מ 65 ל 67 ושל נשים מ 60 ל 64.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות

הכל אודות קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות
קראו עוד בהרחבה

קרן פנסיה כללית

קרן פנסיה חדשה כללית היא קרן פנסיה צוברת (צוברת כספים ולא זכויות), מיועדת הן לשכירים והן לעצמאים. לרוב לא ניתן למצוא במסגרתה כיסויים ביטוחיים אך חלק מקרנות הפנסיה הכלליות כן מאפשרות.
ניתנת האפשרות לחסוך כספים גבוהים מאלו שניתן לחסוך בקרנות פנסיה החדשות המסובסדות ע"י הפקדה חודשית שוטפת או הפקדת סכומים חד פעמיים ללא הגבלה. כמו כן, הפקדות אלו מזכות בהטבות מס.

למי מיועדת/מתאימה התכנית?

תוכנית זו לרוב מיועדת ופונה לבעלי שכר גבוה שניצלו את מלוא זכויותיהם. שכר גבוה? נכון לשנת 2012, לבעלי הכנסה הגבוהה מ- 17,238 ש"ח (ובהתאם לשיעור ההפרשות ומגבלת הפקדה מקסימלית).
חסרון בולט לתוכנית הוא היכולת לגבות דמי ניהול מצבירה של עד 2% לשנה. עלות שנחשבת היום לגבוהה ביחס למוצרים פנסיוניים אלטרנטיביים בשוק (נכון ל-2012).

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - קרן פנסיה כללית

הכל אודות קרן פנסיה כללית
קראו עוד בהרחבה

פנסיה תקציבית

פנסיה המשולמת מהתקציב השוטף של הגוף הממשלתי שבו עבד הגמלאי הזכאי לה.
ניתן היה להצטרף לקרן זו עד סוף שנת 2001.
עובדים חדשים יצטרפו לפנסיה צוברת במקום לפנסיה תקציבית. הסכם זה החל מיושם בסוף שנת 2001 ושנת 2002.
עד שנת 2004, ההפרשות להבטחת הפנסיה נעשו רק בידי המעביד (ולא בידי העובד).
לפי ההסכם, עובדים שכבר מבוטחים בפנסיה תקציבית ימשיכו בה, אבל עובדים חדשים יבוטחו בפנסיה צוברת.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - פנסיה תקציבית

הכל אודות פנסיה תקציבית
קראו עוד בהרחבה