written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


מבטיחות תשואה - אגרות חוב מיועדותאלו תכניות ביטוח אשר כספי החוסכים אינם מושקעים בשוק ההון. תוכניות אשר מומנו בעיקר מאגרות חוב בטוחות שמאחוריהן עומדת המדינה. החוסך זוכה כאן להגנה מלאה מפני עלייה וירידה של מצב השוק. תוכנית זו היא איגרת בטחון אמיתית
ליום הפרישה. אלו תוכניות אשר בחלקן  סכום הביטוח הוא נגזרת של שכר העובד.

אלו תוכניות אשר שווקו עד סוף שנת 1990הן לשכירים והן לעצמאיים.
יש לציין כי קיימים בשוק תוכניות רבות מסוג זה כבר כ-30 שנה (אשר בעליהם בני 50+ ואף פנסיונרים שהחלו לממש את זכויותיהם).

תוכניות אלו מורכבות ממרכיב של חסכון ומרכיב של כיסוי ביטוחי. כיסוי ביטוחי זה נקרא בהגה המקצועית ביטוח יסודי. ביטוח אשר בנוי על יסודה של התוכנית אשר חלק מהמבוטחים בטח חווה את ההרגשה של תשלום מופרז ע"ח החסכון, מה שיצר רווחיות רבה למשווקים ולחברות הביטוח ע"ח כספו של המבוטח.

התוכניות ביסודה מורכבת מ-72% מגובה הפרמיה לחסכון ו-28% מופנה לרכישת ביטוח ריסק למקרה מוות. כיסוי ביטוחי זה היה חלק מרווחיותן של חברות הביטוח והיה עם הזמן למשא ומתן בין ארגונים לחברות הביטוח כאחד התנאים להמשיך לשווק מוצרים ביטוחיים מאותן חברות אצלם בארגון.

בגיל 60 התאפשר למבוטח לפרוש עם ערך פדיון של 72% מסך הכספים שנחסכו ובנוסף התווספו ריבית שנתית (תשואה מובטחת) ע"פ טבלה הידועה מראש וזאת בהתאם ליום פתיחת התוכנית וההצטרפות אליה. יום פתיחת התוכנית משפיעה על גובה התשואה ומקדמי הקצבה לפיה תחושב הפנסיה ביום הפרישה.

חשוב לציין כי אומנם אנו ערים לשינויים בנושא גיל הפנסיה אך תוכניות אלו מאפשרות לדרוש את הקצבה החל מגיל 60. יש לזכור ולקחת בחשבון כי יציאה לפנסיה מוקדמת גוררת אחריה חישוב שונה מה שמקטין את הקצבה החודשית מ-2 סיבות: הפסקת ההפקדות לתוכניות וחישוב תקופת תשלומי פנסיה ארוכה יותר מה שמאלץ את חברת הביטוח לפרוס את תקופת החסכון על פני תקופת תשלומים ארוכה מה שמגדיל את הסיכון על חברות הביטוח.

לכן, ע"י ייעוץ ותכנון נכון עוד היום, ניתן להציג פתרונות שיכינו אתכם טוב יותר ויחסכו מכם הפתעות שלא  עלו בדעתכם ביום הפרישה.

מאמרים שיכולים לעניין אתכם
יש לכם הערות? נשמח לדעת – פנו אלינו

נקודה נוספת שיש לקחת בחשבון בטרם החלטתם להפסיק את תשלומי הפרמיה לתוכנית. תוכנית מסוג  זה גררה אחריה "קנסות" במקרה בו הפסקו תשלומי הפרמיות תוך 5 שנים מיום הכניסה לתוכנית מה שכבר לא רלוונטי אבל לידע כללי וכתוצאה מהפסקת התשלומים הוקטן ערך פדיון הביטוח היסודי ל 80% מהערך עצמו (ערך פדיון ביטוח יסודי = 72% מסך ההפקדות בתוספת ריבית).

במקרה ונקנה במסגרת הפוליסה גם חסכון מיוחד מעבר לביטוח הבסיסי (הנקרא גם חסכון טהור), ערך הפדיון שלו שווה לסך הסכומים ששולמו בגינו, בתוספת ריבית שנתית מצטברת בהתאם לסדרת אג"ח ח"ץ.

כאשר אנו מדברים על חסכון טהור ("חסכון מיוחד") וחסכון הביטוח היסודי, אנו מדברים על אותן שיטות חישוב שבאמת הצליחו לבלבל את רוב רובה המוחץ של האוכלוסיה ואפתיע אתכם באומרי שגם אחוז גדול מאוד מסוכני הביטוח שהיו נדרשים להתמודד עם זה ולצערי נתקלתי באחוז גבוה שפשוט העדיף לעבור ליד זה במקום להבין ולהכיר את המוצרים מקרוב על בוריים.

אז כמו שהזכרתי בתחילת המאמר, תוכניות אלו שווקו עד סוף שנת 1990, מתוך החלטת המחוקק להקטין עד הפסקת התמיכה בכך שנתנה המדינה מעין בטחון בכך שהצמידה תוכניות אלו לאגרות חוב ממשלתיות בהשוואה לתוכניות ששווקו מ 1991 אשר מנוהלות  במתכונת של השתתפות ברווחים, והשקעות כספיהן מאז ועד היום נעשות ישירות בשוק ההון מה שחשוף לרווחים ו/או להפסדים.

בדיעבד ניתן לראות כי התשואה גבוהה יחסית לזו המושגת, בממוצע, בשוק ההון.

שינוי זה הביא טיעון מצד המחוקק כי, מעורבותה של המדינה גדולה מידי מה שלטענתה אינו הכרחי וכי ישנן חלופות המהוות פתרונות טובות יותר בשוק החופשי.

אין ספק כי אגרות חוב ממשלתיות הן נטל על המדינה ואכן טענת המדינה מוצדקת כאשר שוק ההון בעלייה מה שמביא לתשואות חיוביות אך כאשר שוק ההון בירידות, כאשר זה טוב למדינה בכך שמורידה את הנטל ממנה מה שחוסף את המבוטח לסיכון ואף לפגיעה בבטחון חסכונותיו. זוהי בהחלטה הרעה למרות תשואות העבר המראות תשואות חיוביות לרוב. בסופו של יום, בני האדם אינם אוהבי סיכון.

סכום הביטוח, או הגימלה החודשית מוצעים בכמה חלופות בהתאם לגיל הפרישה והמסלול לפי בחירתו של המבוטח.
ניתן לבחור לכל המאוחר עד שנה לפני תאריך התחלת תשלומי הגימלא.

גובה הקצבה יחושב ע"פ לוחות תמותה המצויות בתנאי הפוליסה וישולם ב-1 בכל חודש.

להלן המסלולים:

(1) גימלה יסודית (בסיסית):  קצבה שתשולם למבוטח לכל ימי חייו, צמודת מדד ונושאת תשואה.
תוכניות אלו כוללת בתנאיהן מקדם קצבה מובטח, מקדם הבא להבטיח קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח.
במידה והלך לעולמו בטרם הספיק לקבל 120 קצבאות (120 חודשים), יזכו יורשיו החוקיים / המוטבים לקבל את השלמתם של אותם 120 קצבאות.

exampleדוגמא מסכמת אודות גימלא יסודית (ברירת מחדל)
גיל יציאה לפנסיה של העמיתה: 64
תקופת קבלת הפנסיה (נשארה בחיים מיום יציאתה לפנסיה): 4 שנים / 48 חודשים / 48 קצבאות
הקצבה החודשית שקיבלה מתוכנית זו ביום היציאה לפנסיה : 10,000 ₪
החודשים הנותרים לקבלת הפנסיה : 120 – 48 = 72
הכספים שיקבלו המוטבים (השלמה ל 120 חודשים): 10,000 X (120-48) = ₪ 720,000
לא ברור? יש לכם שאלות? אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לענות

 

(2) קצבה שתשולם למבוטח לכל ימי חייו, צמודת מדד ונושאת תשואה. מובטחות למוטבים לפחות 60 קצבאות בלבד במקרה פטירת המבוטח.

מסלול זה מאפשר למבוטח קבלת קצבה גבוהה יותר בהשוואה למסלול היסודי וזאת בשלת הקטנת התחייבותה של חברת הביטוח למוטבים אשר עתידים להנות מיתרת תשלום הקצבאות.

מסלול המאפשר למבוטח להתחיל לקבל פנסיה חודשית גבוהה יותר ממסלול הגימלה היסודית בשל הקטנת ההתחייבות של חברת הביטוח למוטבים.

(3) קצבה שתשולם למבוטח לכל ימי חייו, צמודת מדד ונושאת תשואה. מובטחות למוטבים 25 קצבאות בלבד במקרה פטירת המבוטח.

מסלול המאפשר למבוטח להתחיל לקבל פנסיה חודשית גבוהה יותר ממסלול (1) ומסלול (2) בשל הקטנת ההתחייבות של חברת הביטוח למוטבים.

(4) קצבה שתשולם למבוטח לכל ימי חייו, צמודת מדד ונושאת תשואה. ללא הבטחת מינימום קצבאות ומוטבים.

מסלול המאפשר למבוטח להתחיל לקבל פנסיה חודשית גבוהה יותר ממסלול (1) בשל ביטול ההתחייבות של חברת הביטוח למוטבים.

(5) קצבה שתשולם למבוטח לכל ימי חייו, צמודת מדד ונושאת תשואה.

מסלול המאפשר למוטב (לאחר מות המבוטח) להתחיל לקבל פנסיה חודשית לכל חייו (של המוטב).
גובה הקצבה יקבע בהתאם לגיל המבוטח, מצב בריאותו, גיל המוטב ומספר קריטריונים נוספים אשר חשוב לבדוק בסמוך ליום היציאה לפנסיה.

בדיקה זו בהחלט יכולה להוות מדד לכדאיותו של מסלול זה.

ע"מ לקבל החלטה נכונה אשר תניב את הרווח הגבוה ביותר, אתם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ ראשוני ללא עלות.