written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


סוגי ביטוח מנהליםבטרם אפרוט לפניכם את תפריט תוכניות ביטוחי המנהלים, חשוב לי להביא לידיעתכם את אחת הסיבות העיקריות להתרבות התוכניות ויצירת תוכניות חדשות ע"י חברות הביטוח.

ביטוח מנהלים הינו מכשיר פנסיוני. המתחרה והמקבילה לו היא קרן פנסיה. אחד ההבדלים הבולטים בין תוכנית ביטוח מנהלים לתוכנית קרן פנסיה הוא תוכנית חוזית מול תקנון בהתאמה.

בשל התנאים המחייבים את ביטוחי המנהלים תחת חוזה ולאור העובדה כי העולם הפנסיוני הוא עולם הסובב סביב הנושא האקטוארי, אשר משתנה בהתאם לשינוי תוחלת החיים, כל שינוי שכזה מצריך את חברות הביטוח להערך מחדש ואף לערוך שינויים בסגירת תוכניות למצטרפים חדשים ופתיחת תוכניות המותאמות מחדש לצרכי ומצב השוק ע"מ לעמוד בהתחייבות החברות מול הלקוחות.

 

בעבר הרחוק, התחוללו שינויים נוספים הקשורים למדינה בכך שניתנה הגנה בכל הקשור לכספי המבוטחים לעומת היום המושקעים בשוק החופשי, שוק ההון.

מלבד השינוים שהתחוללו בשנת 2000, משנה זו ועד שנת 2008, שיווקו חברות הביטוח פוליסות הוניות לצד פוליסות קצבתיות, המשלמות לחוסך סכום חד פעמי בתום תקופת החיסכון. אך בעקבות שינוי התקנות ע"י משרד האוצר משנת 2008 לפי תיקון 3 לחוק קופות הגמל, שיווקו חברות הביטוח פוליסות למטרת קצבה בלבד. תקנה זו מחייבת את החוסך למשוך את כספי החסכון קודם כל כקצבה חודשית עד קצבה מינימלית של 3,850 ₪  (4,441.59 ₪  נכון ל-4/2013) ובמידה וקיימים חסכונות נוספים שנחסכו משנת 2008, תעמוד לרשותו האופציה למשוך כספים אלו כסכום חד פעמי או לחילופין כקצבה.

ע"מ להבדיל בין הכספים שנחסכו לפני שנת 2008 לבין אלו שנחסכו אחרי שנת 2008, תוכנית קצבה משנת 2008  הוגדרה כ"קצבה משלמת" ואילו תוכנית שהיתה במקור תוכנית הונית, כספי החיסכון שנחסכו משנת 2008 הוגדרו כ "קצבה לא משלמת".

לאורך השנים ניתנו שמות רבים לתוכניות (עדיף / גמלא ועוד), ולתוכניות אלו כינויים השונים בין חברה ביטוח אחת לאחרת ( מיטב, מניב ועוד). כמו כן, בודלו תוכניות בין ביטוח מנהלים לקצבה, להון, מבטיחות תשואה, בעלת מקדם אחד השונה מתוכנית חדשה יותר ועוד.

ברצוננו כאן, להביא לפניכם את תפריט הסוגים ע"מ לאפשר לכם שליטה רבה יותר במוצרים הקיימים בשוק.
לפניכם תפריט תוכניות ביטוחי המנהלים הקיימות בישראל

התוכניות היסודיות בביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים – ביטוח המבוסס על תשלום פרמיה במסגרת ההפרשות הסוציאליות.

נספחים ("ריידרים")

אלו תוספות ביטוחיות שבדרך-כלל ניתן לרכוש אותם כתוספות לתוכניות היסודיות

  • ריסק
  • כפל תאונה
  • אובדן כושר עבודה
  • נכות מתאונה
  • נכות מקצועית
  • מאבק במחלות קשות
  • שחרור מתשלום פרמיה בתקופת אי כושר ועוד
קראו עוד בהרחבה

מאמר קשור שיכול לעניין אתכם-מרכיבי הכיסויים הביטוחיים בביטוח מנהלים

לפניכם בהרחבה
קראו עוד בהרחבה

פוליסות מבטיחות תשואה

פוליסות מבטיחות אלו אותן תוכניות פנסיוניות אשר החלו את דרכן בסוף שנות ה-50 תחילת שנות ה-60 תוך תמיכתה של המדינה בהתחייבות לנפקת אג"ח מיוחדות לחברות הביטוח המאגדות תוכניות ביטוח אלו.
תוכניות אלו נוספו למערך העולם הפנסיוני לאחר שבתחילת הדרך ניתנו פתרונות לגיל הפרישה דרך קופות גמל מפעליות אשר נוהלו והיו תחת אחריותם של איגודים וסקטורים שונים בתעשיה.

הנפקת אג"ח מיועדות עבור חברות הביטוח היוו עבור החוסכים עוגן, בטחון ויציבות עבור כספם. תוכניות אלו היו צמודות למדד נושאות תשואה שנתית קבועה הידועה מראש וזאת במטרה למנוע את שחיקת כספי המבוטחים בטווח הארוך.
אגרות חוב אלו הידועות בשמן אג"ח ח"ץ (אגרות חוב חיים צמוד), הבטיחו תשואה המובטחת ע"י המדינה לחברות הביטוח.
בשל החידוש והבעייתיות בכל הקשור להצמדת התוכניות מה שהיה פחות מוכר וחדש באותה תקופה, זה גרר את התערבותה של המדינה וכך נולד הפתרון בהנפקת אג"ח ח"ץ.

אודות תוכניות מבטיחות תשואה מסוג אג"ח ח"ץ ניתן לקרוא במאמר הנפרד בהמשך.

בתחילת שנות ה- 90, החליטה המדינה להפסיק בהדרגה את ההנפקתם של אותן אג"ח חץ מה שגרר אחריו את הפסקת שיווקן של פוליסות מבטיחות תשואה חדשות, במטרה להקטין את מעורבותה של המדינה בשוק ההון, ולשכללו על ידי הפניה של כספי העתודות לביטוחי החיים לשוק ההון.

חשוב לציין כי תוכניות פעילות ששווקו טרם שינויים אלו, המשיכה וממשיכה המדינה בהתחייבותיה בהנפקת אג"ח כפי שהוסכם בין המדינה לחברות הביטוח, ובהתאם לתנאי הפוליסות שנרכשו.

בין התוכניות הנמנות תחת קטגוריה זו:

תוכניות מבטיחות תשואה – אג"ח ח"ץ
חלקן של תוכניות "מעורב" בעלות תשואה מובטחת
חלקן של תוכניות עדיף
תוכניות גימלא

 

ביטוח מעורב

תוכניות שנשאו שמות שונים אשר מטרתיהן מלבד תוכנית חסכון עבור שכירים היו :
תוכנית חסכון עבור ילדים הקצובה בזמן לשם מימון אירוע מיוחד בעתיד, חסכון ללימודים גבוהים,
חתונה או חסכון לכל מטרה.

תוכניות אלו לרוב יועדו לגיל 65 או 70 של המבוטח אך לא בהכרח אלא גם לתקופות קצרות יותר.
תוכניות אלו שילבו מרכיב חסכון ומרכיב ביטוחי אשר בדיעבד ניתן היה לראות בתוכניות אלו כיקרות, אשר באו לידי ביטוי בשחיקת כספי החוסכים והתגלו כלא כדאיות כלכלית.

לכן, אנו ממליצים לכל אחד עם תוכנית מסוג זה, לבחון מקרוב את כדאיות המשך החסכון לתוכניות אלו.

קראו עוד בהרחבה

לקריאת המאמר ביטוח מנהלים מסוג מעורב

מה זה מעורב? פוליסה ותיקה? מה היתרונות והחסרונות?
קראו עוד בהרחבה

פוליסות מבטיחות תשואה – אג"ח ח"ץ

אג"ח ח"ץ –  איגרות חוב חיים צמוד

תכניות ביטוח לגיל הפרישה אשר אינן משקיעות את כספי המבוטחים בשוק ההון החופשי. ע"י כך  תוכניות אלו אינן חושפות את המבוטחים וכספיהן להשפעות השוק ומעניקות בטחון ויציבות לכספיהם עד גיל הפרישה. בהחלט ניתן להעיד כי תוכניות אלו מהוות נכס פנסיוני פיננסי טהור.

תכניות אלו שווקו גם לשכירים וגם לעמיתים עצמאים. פוליסות אלו נמכרו משנת 1965 ועד סוף שנת 1990, ומימונן הסתמך בעיקרו על אג"ח ח"ץ (חיים צמוד).

מתוך אלו, ניתן לקחת הלוואה כנגד שעבוד הפוליסה אך חשוב להיוועץ טרם לקיחת ההלוואה לאור השוני בתנאיה ומגבלותיה (ללא מרכיב הפיצויים, שיעור גובה ההלוואה, דמי פתיחת תיק, סכום הלוואה מינימלי ומקסימלי ועוד…) הקיימים בחברות הביטוח השונות.

קראו עוד בהרחבה

ביטוח מנהלים-פוליסות מבטיחות תשואה - המאמר המלא

הכל אודות פוליסות ביטוח מנהלים מבטיחות תשואה
קראו עוד בהרחבה

ביטוח גמלא

תוכניות אלו באו לתת מענה בגיל הפרישה ולהבטיח קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח. תוכנית ביטוח גימלא משלבת 4 מסלולי קצבה, גימלא א', ב', ג', ד'.

תוכנית המשלבת מקדמי קצבה.מקדמים שנמצאו בתוכניות עד 6/2001, הייטיבו עם המבוטח בכמעט למעלה מ21% בהשוואה לתוכניות מסוג זה ששווקו מ 6/2001. בתוכניות שווקו משנת 6/2001 ניתן למצוא חלוקה ברורה בין גברים לנשים ובין מעשנים ללא מעשנים מה שמשפיע על גובה הקצבה.

יש לבחון את נושא כדאיות המשכת התוכניות להפקדות שוטפות בעיקר כשמדובר בתוכניות מ 6/2001 אשר משלבות מרכיבי ביטוח יקר ועוד..

קראו עוד בהרחבה

ביטוח גמלא - המאמר המלא

הכל אודות ביטוח מנהלים מסוג גמלא
קראו עוד בהרחבה

ביטוח עדיף

תוכניות אשר שווקו לפני שנת 2000 כקצבתיות (מעניקות קצבה חודשית בגיל הפרישה) ולאחר שנת 2000 כקצבתיות או הוניות (מעניקות סכום חסכון חד פעמי מגיל 60 או גיל הפרישה).

שיווקן של תוכניות אלו הופסק בסוף שנת 2003.
תוכניות אשר משלבות 4 מסלולי ביטוח.
מסלולי הביטוח היסודי בתוכניות אלו היו מחולקים לפי תקופות עד 6/2001  ומ  – 6/2001 אשר להם משמעויות כלכליות אודות תוכניותיכם.

ע"י התבונות מקצועית מקרוב, ניתן להגדיל את את מרכיב החסכון ע"ח הכיסוי הביטוחי. עלותו יקרה משמעותית ביחס לכיסויים ביטוחיים זהים מוזלים מחוץ למסלול היסודי. כדוגמא 90% לטובת חסכון ו-10% לביטוח היסודי.

קראו עוד בהרחבה

ביטוח מנהלים מסוג עדיף - המאמר המלא

פוליסות ביטוח מנהלים הנפוצות מסוג עדיף
קראו עוד בהרחבה

פוליסה משתתפת ברווחים

כפי שפתחנו את המאמר "סוגי ביטוח מנהלים בישראל" נוכחנו לראות כי את תחילת הדרך בעולם ביטוחי המנהלים תוכניות החסכון היו יותר תחת חסות המדינה. יותר רצון מצד המדינה להעניק בטחון לכספם של החוסכים ע"י הנפקת אגרות החוב המיועדות לפוליסות ביטוחי החיים.

משנת 1991 החלה להקטין בהדרגה הנפקת אגרות חוב, ומכאן גם הופסק שיווקן של פוליסות מבטיחות תשואה חדשות מה שמסביר כי תוכניות חדשות חשופות לרווחי השוק בין אם רווח או הפסד.

החל מאותו מועד, תכניות חדשות לביטוח חיים הופעלו במתכונת של פוליסות "משתתפות ברווחים", והשקעות כספיהן מאז ועד היום נעשות ישירות בשוק ההון מה שמותיר את כספי החוסכים להיות חשופים לתנודתיות שוק ההון – חשיפה לרווחים או/ו הפסדים.

תוכניות אלו משווקות בשנים האחרונות ומוצעים בהן למבוטחים מגוון של מסלולי השקעה בהתאם לסוגי נכסים ולרמות

סיכון משתנות. כלי השקעה זה מאפשר למבוטחים לבחור את תמהיל ההשקעות המתאים להעדפותיו בהתאם למגבלות הקיימות לדוגמא: כספי הפיצויים ששייכים למעסיק ואינם תחת סעיף 14 על החלק מעל לפנסיית החובה.

משמעות המילה תוכנית משתתפת ברווחים היא שכל כספי המבוטחים נמצאים בשוק ההון החופשי וחשופים לתנודתיות השוק בין אם בעליות או בירידות. כמובן שתוכניות אלו פועלות ע"פ מדיניות השקעות שהאוצר מגביל במטרה לא לאפשר לחברות הביטוח להשקיע את הכספים באפיקים העלולים לגרום נזקים למבוטחים.

רווחי ההשקעות כמובן שונה מחברת ביטוח אחת לשניה ולכל אחד יש את המקום לבחון זאת מעת לעת. ביצועים טובים בהחלט יכולים להשפיע משמעותית על כספיכם בטווח הארוך.

אתם מוזמנים לקרוא אודות הנושא – כיצד לבחור תוכנית מנהלים והמדדים לבחירה.

תוכניות אשר ניתן להצביע אליהן העונות לקטגוריה זו הם:

– פוליסות חדשות משנת 2004 (הוניות / קצבתיות)
– עדיף הוני / קצבתי
– גימלא (חלקן)

 

פוליסות מנהלים חדשות (מ 2004) הון / קצבה

פוליסות חדשות, שייכות לעידן החדש בעולם ביטוחי המנהלים. פוליסות חדשות ידועות בכינויין מתחילת שנת 2004. משנה זו הופסק שיווקן של הפוליסות שהכרנו  בעבר, אותן פליסות "מעורב", "עדיף". אותן פוליסות הידועות בהרכב דמי ניהול מסורתי, שלא ניתן לשינוי, בעל כיסויים ביטוחיים הכמעט מקובעים ולא ניתנים לשינוי, נושא המקדמים, ניהול ההשקעות ותשואות ועוד.

תוכניות אלו שווקו כתוכניות הוניות, מזומן בגיל פרישה (לפי מגבלת שכר ממשרד האוצר) ותוכניות קצבה, המעניקות קצבה חודשית ביום הפרישה.

בנוסף תוכניות אלו יודעות יותר מבעבר לשלב מסלולי השקעות לבחירתו של המבוטח והמעסיק, תוכניות אלו בולטות ושונות בעיקר במבנה דמי הניהול ומבנה מרכיב חסכון – ביטוח המשולב.
כל אחד מהרכיבים הללו השפעה רבה לו על תוכניותכם.

קראו עוד בהרחבה

ביטוח מנהלים-פוליסות משנת 2004 - המאמר המלא

הכל אודות פוליסות ביטוח מנהלים מאלו
קראו עוד בהרחבה

קופת גמל משלמת לקצבה

החל משנת 2008, בעקבות תיקון 3 לחוקי הפנסיה, תוכניות אשר היו באופיין חסכון למטרת קצבה לגיל פרישה ושונה שמם בהגדרה לפי: "קצבה משלמת".

אלו אותן תוכניות אשר יודעות להעניק לחוסכים בגיל הפרישה כספים בדרך של קצבה חודשית בניגוד לתוכנית הונית טרם השינוי.

קופות אשר מאופיינות תחת הגדרה זו הן: ביטוחי מנהלים מסוג קצבה-מביטוח קצבה חודשית בגיל הפרישה וקרנות פנסיה (לא כלליות).

אין מניעה להעברת כספים בין התוכניות אשר אופיין זהה כדוגמא: מביטוח מנהלים מסוג קצבה לקרן פנסיה.

ניתן לקרוא בהרחבה אודות העברת כספים בין קופות ע"פ סוגים

תוכניות מסוג זה בעקבות תיקון 3, צוברות כספים למטרת קצבה אך לחוסך ניתנת האופציה לפדות חלק מכספים אלו כחד פעמיים בהנחה ועמד במבחן התוצאה בו קיים רובד ראשוני לקצבה בהתאם לתקנה זו בגובה של 3,850 ₪ לפי המדד הידוע בחודש מרץ 2008.

תוכניות "קצבה משלמת" הוגבלו ע"פ חוק לגבות דמי ניהול של 1%-1.4% לשנה מסך כספי הקופה.

כמו כן, קיימת מגבלה לגבי דמי הניהול מההפקדות השוטפות של 5%-13% לחודש.
חשוב לציין כי, חוקים אלו רלוונטיים לכספי התגמולים, אותם כספים שתחת חוקי קופות הגמל. לגבי כספי הפיצויים, ההתייחסות שונה.

קראו עוד בהרחבה

ביטוח מנהלים-מהם דמי הניהול- המאמר המלא

פירוט דמי הניהול בתוכניות לאורך השנים
קראו עוד בהרחבה

קופת גמל לא משלמת לקצבה

החל משנת 2008, בעקבות תיקון 3 לחוקי הפנסיה, תוכניות אשר היו באופיין חסכון למטרת הון- מזומן לגיל פרישה ושונה שמם בהגדרה לפי: "קצבה לא משלמת".

אלו אותן תוכניות אשר יודעות להעניק לחוסכים בגיל הפרישה כספים בדרך של מזומן – סכום חד פעמי בלבד בניגוד לתוכנית קצבה טרם השינוי.  תוכניות אלו אינן יודעות לתת קצבה חודשית אלא אך ורק סכומים חד פעמיים.

לכן, במידה והינכם פעילים בתוכנית מסוג זה, אנו ממליצים לבחון מכשירים פנסיוניים עדיפים אחרים במידה וזו הקופה היחידה שלכם. אתם מוזמנים לפנות אלו לייעוץ ראשוני ללא עלות ונשמח לעזור.

קופות אשר מאופיינות תחת הגדרה זו הן: קופות גמל לפי שמם המסורתי, ביטוחי מנהלים הוניים אשר להן לרוב קיימים מסלולי המשך לקצבה וחברת הביטוח העניקה מקדמי קצבה משנת 2008 וקרנות פנסיה כלליות.

אין מניעה להעברת כספים בין התוכניות אשר אופיין זהה כדוגמא: מביטוח מנהלים מסוג הון לקרן פנסיה כללית וקופת גמל.

קראו עוד בהרחבה

העברת כספים בין קרנות בהתאם לסוג התוכנית

עבור אילו תוכניות חלים כללים אלו?
קראו עוד בהרחבה

אודות משיכת כספים מקופות מסוג זה ניתן למשוך בדרך של סכום חד פעמי בלבד וזאת רק לאחר שהוכח כי קיים למבוטח סכום קצבה בקופה משלמת לקצבה אשר לא יפחת מסכום הקצבה המזערית, שהוא 3,850 ₪ לחודש.
היה ולא קיימת למבוטח קופה משלמת לקצבה, ידרש מן המבוטח להעביר כספים בקופה זו לתוכנית המשלמת לקצבה. כספים אשר יעניקו בתוכנית אליה הועברו הכספים קצבה מינימלית של 3,850 ₪ לפי המדד הידוע ב 3/2008.