written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


מהו ביטוח מנהלים?

לפני כעשור בעת כניסתי לענף הביטוח (וזה היה באמת במקרה), אני זוכר את פגישותיי הראשונות עם לקוחות שהיו זכאים להצטרף לתוכנית ביטוח פנסיוני. הייתם יכולים לראות על פניהם של אלה שהצטרפו לביטוח מנהלים את השמחה בהשוואה לאלה שהיו כבר בתוכנית קרן פנסיה.

אלה שהצטרפו לביטוח מנהלים הרגישו ממש מנהלים. השם ביטוח מנהלים ללא ספק עשה את שלו כגימיק שיווקי. האם זה מוצר רק למנהלים? התשובה היא לא.

נכון שבזמנו לא כל אחד קיבל את ההטבה ממעסיקו להצטרף לתוכנית פנסיונית, אבל היתה בחירה שווה בין אם להצטרף לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

ביטוח מנהלים הוא מוצר חסכון הכפוף לחוקי קופות גמל. זהו אחד מאפיקי החסכון הנפוץ בעולם הפנסיוני. זוהי תוכנית אשר מכילה בתוכה אלמנט של חסכון, ביטוח חיים וגם הגנה במקרה של אובדן כושר עבודה.
תוכניות ביטוח המנהלים החלו משנות ה-70 ועם מרוצת השנים עברו שינויים רבים. תוכנית המנהלים שונה מן המתחרות (קופת גמל, קרן פנסיה) בכך שמחוייבת בחוזה כלפי המצטרפים, מה שמחייב את חברות הביטוח בתנאי הפוליסות כלפי המבוטחים הקיימים.

מאמרים שיכולים לעניין אתכם

 

בכך שנחתם חוזה, חברת הביטוח, לוקחת על עצמה את הסיכון הביטוחי. מה שמסביר על עלויות גבוהות יחסית לעומת קרן הפנסיה שמנהיגה לקיחת סיכון הדדי בין חברי הקרן.

בשל התחייבויות חברות הביטוח כלפי העמיתים הקיימים בתוכניות בעיקר בכל הקשור למקדמי תוחלת החיים (ראה הסבר מפורט בהמשך), לא יכלו להשאר חברות הביטוח אדישות לעובדה שממוצע השנים שאנשים חיים בפועל אחרי גיל הפרישה, אינו תאם את החישובים בחברות הביטוח.

בעקבות זאת, נוצרו פערים אקטואריים (זהו מדע, המשתמש בטכניקות מתמטיות וסטטיסטיות לפתרון בעיות כלכליות וחברתיות בהן משולבים מצבים של אי-ודאות) אשר הגדילו את הסיכון על חברות הביטוח.

מהו ביטוח מנהלים?

אי לכך, במרוצת השנים, נאלצו חברות הביטוח לשנות את תנאי התוכניות מעת לעת עבור מצטרפים חדשים ולהשאר מחוייבים לאלו שכבר הצטרפו וחברים בקופת המנהלים. (על תנאי התוכניות בהרחבה ניתן לקרוא בהמשך).

exampleדוגמא
אדם בגיל: 35
שכר: 15,000 ₪
מפקיד מידי חודש לביטוח מנהלים 2750 ₪
במשך 32 שנה, חסך כ-1,000,000 ש"ח אשר תנאי הפוליסה מורים על מקדם תוחלת החיים (מקדם קצבה) של לדוגמא 203 .
203 הם אותם חודשים, שסך הכסף שייחסך, יחולק בו. לפי האקטוריה, סטטיסטית 203 חודשים זוהי התקופה הממוצעת שאדם חי אחרי גיל הפרישה.לכן: 203 / 1,000,000 = 4,926 ₪ היא הקצבה החודשית אשר יקבל ידידינו בגיל 67 לכל שארית חייו. מקדם 203 לכאורה הוא קבוע ולא ישתנה גם אם תוחלת החיים תשתנה ב-32 שנות החיסכון .שמתם לב בוודאי כי , הרחבתי בנושא מקדמי הקצבה. הסיבה לכך היא שזהו עמוד הטווח שהצדיק עד סוף שנת 2012 את עולם ביטוחי המנהלים.
בנושא השינויים שחלו עם השנים, ניתן לקרוא בהרחבה.חשוב לציין כי, ניתן היה בעבר לחסוך בביטוח מנהלים גם למטרת קבלת הכספים כחד פעמיים בגיל פרישה.
לא ברור? יש לכם שאלות? אתם מוזמנים להכנס לפורום שלנו ונשמח לענות

 

מרכיבי הכיסויים הביטוחיים בביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים בנוסף להיותו מכשיר חסכון, דאג להכיל בתוכו גם מוצרים ביטוחיים.
ביטוחי המנהלים, ע"פ חוקי קופות הגמל, איפשרו לחוסכים להפקיד כספים ולקבלם גם בדרך של סכומים חד פעמיים וגם בדרך של קצבה חודשית. ניתן לקרוא בהרחבה "ביטוח מנהלים שינויים לאורך השנים"
בנוסף, ביטוחי המנהלים הכילו מרכיב ביטוחי אשר העניק למוטבים בתוכנית את קבלת הכספים במקרה מוות של המבוטח בפוליסה. תוכניות ישנות, הכילו כיסויים ביטוחיים מבלי לאפשר למבוטח להתנגד ואף בעלות גבוהה מאוד יחסית. מנגד, תוכניות משנת 2004, איפשרו למצטרפים להוסיף רק כיסוי ביטוחי מוזל.

מרכיב נוסף שנכלל בתוכניות המנהלים הוא כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה. זהו מרכיב ביטוחי הבא להבטיח למבוטח את הכנסתו ביום בו יפגע ויאבד את יכולתו להשתכר ולהמשיך לעבוד. ביום בו יפגע, יחושב שיעור הנכות ובהתאם ישולם למבוטח פיצוי חודשי.

חשוב לציין כי, עד סוף שנת 2003, התאפשר לסוכני הביטוח למכור למבוטחים כיסויים ביטוחיים נוספים בתוך הפוליסה אשר שולמו מתוך כספי החיסכון. דוגמא לכיסויים: כיסוי ביטוחי נגד מחלות קשות, מוות כתוצאה מתאונה ונכות מתאונה. בעת קרות אירועים אלה, יקבל המבוטח מחברת הביטוח פיצוי חד פעמי בגובה הכיסוי הביטוחי אליו הצטרף המבוטח. היכן היתה הבעייה? לרוב, הלקוחות לא היו מודעים כלל לכיסויים אלו ומנגד נגבו מכספי החסכון כספים רבים ללא ידיעתם ובכך התקשו לצבור חסכון רב כפי שציפו.

קראו עוד בהרחבה

לקריאה בהרחבה אודות מרכיבי הכיסויים הביטוחיים בביטוח מנהלים

מגוון הכיסויים הביטוחיים שלא ידעתם על קיומם ומצויים בתוכניות המנהלים
קראו עוד בהרחבה

אופן קבלת הקצבה

בעת הצטרפות העמית לתוכנית ביטוח מנהלים, כספי החסכון הפכו להיות כפופים לחוקי קופות גמל. ישנן תוכניות שאיפשרו את מתן קבלת הכספים בדרך של כסכום חד פעמי-מזומן ויש שיתקבלו בגיל הפרישה בדרך של קצבה חודשית. בשל ריבוי השינויים ע"י המפקח על הביטוח, בחרנו כאן להציג לכם בהרחבה לפי שנים, באיזה מצבים ניתן לקבל את הכספים כחד פעמיים או כקצבתיים וחשוב לא פחות, מתי ניתן לקבלם, האם בגיל פרישה, במהלך שנות החסכון או באירועים מיוחדים.

קראו עוד בהרחבה

לקריאה המאמר אודות אופן קבלת הקצבה בהרחבה

כיצד ניתן למשוך את הקצבה מהתוכניות השונות?
קראו עוד בהרחבה

דמי ניהול גבוהים?

דמי ניהול הם אחד המרכיבים הקבועים והידועים שהחוסך יצטרך לשלם במהלך תקופת החסכון לחברת הביטוח. ביטוחי מנהלים הם מקור רווח עיקרי של חברות הביטוח.

תוכניות אלו סיפקו למצטרפים 3 מרכיבים אשר כללו כיסוי ביטוחי כהגנה במקרה של קרות מקרה מוות, כיסוי הגנה באירוע של אובדן כושר עבודה וקצבה חודשית אשר תחושב על-פי מקדם תוחלת חיים קבוע. מרכיב זה מגדיל את הסיכון על חברות הביטוח ולכן חברות הביטוח גובות עבור זה, דמי ניהול גבוהים ביחס למוצרים פנסיוניים אחרים בשוק.

האם זה מוצדק? האם זה כדאי באמת? בשל ריבוי התוכניות ושילוב של מרכיבי ביטוח השונים מאחד לשני, ניתן בהחלט להיוועץ בנו ולברר כל נושא לגופו של עניין ולקבל מענה מלא ומקצועי שבסופו של דבר, יגדיל את עמודת החיסכון שלכם לגיל הפרישה.

קראו עוד בהרחבה

לקריאה בהרחבה אודות דמי ניהול גבוהים בביטוחי המנהלים

מגוון סוגי התוכניות ודמי הניהול המעודכנים
קראו עוד בהרחבה

 סוגי ביטוח מנהלים בישראל

בשל ריבוי השינויים הרגולטוריים שחלו על המוצרים הפנסיוניים, גם ביטוחי המנהלים "זכו" להתייחסות. בשל כך, חברות הביטוח נאלצו ואף בחרו מבחינה עיסקית לשנות את המוצרים למצטרפים חדשים.

לאורך השנים הוענקו שמות רבים לתוכניות השונים בין חברה ביטוח אחת לאחרת (עדיף / גמלא ועוד). כמו כן, בודלו תוכניות בין ביטוח מנהלים לקצבה, להון, מבטיחות תשואה, בעלת מקדם אחד השונה מתוכנית חדשה יותר ועוד.
ברצוננו כאן, להביא לפניכם את תפריט הסוגים ע"מ לאפשר לכם שליטה גדולה יותר במוצרים הקיימים בשוק.

קראו עוד בהרחבה

לקריאה בהרחבה אודות סוגי ביטוח מנהלים בישראל

מגוון סוגי התוכניות ששווקו במסגרת ביטוחי המנהלים
קראו עוד בהרחבה

 איך בוחרים ביטוח מנהלים מתאים?

בבואנו לבחור להצטרף לביטוח מנהלים , ראשית עלינו לשאול את עצמנו מספר שאלות:
מה היתרון של מוצר זה על פני אחרים לאורך תקופת החיסכון ובעת פרישתנו ושאלה שניה איזה מוצר מעניק לנו את ההגנה המקסימלית לאורך שנות החיסכון.

ביטח מנהלים ידוע כמוצר המשלב מרכיב ביטוחי. היום ניתן לרכוש כיסוי ביטוחי כמרכיב נוסף בתוכנית המנהלים (מוגבל בסכום – קראו עוד..) אשר יעניק למוטבים בתוכנית בעת קרות מקרה מוות של המבוטח, סכום חד פעמי הידוע מראש. יש שיעדיפו להעניק כיסוי חד פעמי למוטבים מה שיוצר יתרון כאן על פני קרן הפנסיה לדוגמא. אבל, אל נשכח כי ניתן לרכוש כיסוי זה בנפרד בלי שום קשר לתוכנית מנהלים, מה שמשאיר את התוכנית ללא יתרון.

בסופו של יום, מיקסום והגדלת הרווחים בפוליסה משפיעים בצורה ישירה על הגדלת הקצבה והחיסכון בגיל הפרישה.
ע"מ להמחיש טוב יותר את ההשפעה על הכספים היום ובעתיד, ריכזנו כאן מספר נקודות עיקריות המציינות, האם הופעותן, ביחס לתוכניות אחרות, יתרמו להגדלת או הקטנת החיסכון. אני משוכנע כי, כל אלה יעזרו להמחיש טוב יותר. לדוגמא: כיסוי ביטוחי-הופעתו/הוספתו של כיסוי ביטוחי תקטין את החסכון מהסיבה כי נרכשים הכיסויים מכספי החיסכון ובכך מקטינים אותו במידה מסויימת.

כיסויים ביטוחיים יסודיים (פוליסות ותיקות), תשואות, עלויות ישירות – דמי ניהול, מקדמי קצבה, שיעור ההפרשות, חיתום/תוספות רפואיות והתאמת כיסויים ביטוחיים נוספים חכמים.

 

סיום או התחלת עבודה, פגישת שירות, מה עושים?

מנסיוני רב השנים, ראיתי כי אחת הבעיות הנפוצות היא חוסר השליטה במספר, בפרטי התוכניות שברשות העמיתים ומי נגד מי. זהו שלב בסיסי ביותר בכדי ליצור שליטה בכל הקשור לקופות שברשותכם. אנחנו בהמשך נביא פתרון ידידותי ויעיל שיסייע לכם גם בזה.

בהתחלת עבודה חדשה על מנת שיוכלו לתת לכם מענה ראשוני רציני (אם סוכן אצל המעסיק או יועץ) ולקלוט את התוכנית שברשותכם, חשוב להגיע לפגישה עם מספר אישורים וטפסים הכרחיים ורלוונטיים. כמו כן, שינויים בשכר בהחלט עלולים לגרור לתכנון מחדש ע"מ למקסם את החיסכון עוד היום.

פגישת שירות בפגישת שירות לרוב נגיע עם רשימת התוכניות שלנו ובהתאם נדרוש את השירות. כל אחד ואחד מכם נדרש למינימום וזו שליטה ברשימת התוכניות שברשותכם.
מטרת פגישת השירות נועדה להציג סטטוס, עריכת שינויים ומקום לשאלות. על מנת שתגיעו מוכנים וממוקדים בפגישה, ברצוננו להציג בפניכם מספר פרמטרים חשובים.

סיום עבודה אצל מעסיק נוכחי בעת סיום עבודה, הינכם לא רק נפרדים מן המעסיק אלא גם מסיימים את יחסי עובד-מעביד. מבחינתכם בעת סיום עבודה יש לשים דגש על מספר פרטים שתידרשו ותיהיו ערים להם והם אלו שיכינו אתכם אל מקום העבודה הבא ויאפשרו את המשך תוכניותכם בצורה רציפה ונכונה.

במידה ואינכם ממשיכים למעסיק חדש, לרוב, מעסיקים רבים זכאים עבור עובדיהם ל-3 חודשים חינם בכיסוי ביטוחי. מיד אם תום 3 החודשים, עליכם לשמר את התוכניות (ריסק זמני) ולזכור לבחון פתרון בטרם יסתיימו 12 חודשים מיום זה. אי התייחסות עלולה לגרור את חברת הביטוח להתנגד להמשך הפעלת התוכנית והפקדות חדשות בעתיד.

להלן רשימה חלקית שעליכם לשים לב טרם עזיבתכם (נכון ל 2016) :

1) טופס המופנה אל חברת הביטוח המציין את סיום עבודתכם אצל מעסיק נוכחי ושחרור התוכנית לבעלותכם. כל זאת חתום ע"י מעסיקכם הנוכחי.
2) טופס 161 + 161א שמחוייב להגיע מן הסוכן המטפל למעסיק ע"מ שיוכל להשלים טופס 161. אודות טופס 161, 161א, השלכות

תוכנית ביטוח מנהלים מציבה מצד אחד יתרון בולט מבחינת מקדמי הקצבה, המשווקים הפנסיוניים לאורך השנים השתמשו בזה ככלי חזק שיווקי אף שלא באמת התאמצו החוסכים לבחון לעומק את כדאיות המוצר. לאור שנות הניסיון שלי, הרקע המחשובי שלי והחתירה למקצועיות, מצאתי את עצמי לעיתים ממליץ על מוצרים פנסיוניים חלופיים גם אם בידי המבוטחים תוכניות מנהלים פעילות.

חשוב לזכור כי לא כל תוכנית מנהלים היא בהכרח ריווחית גם אם ניתן משקל גדול למקדמי הקצבה. לא אחראי יהיה להתעלם מעלויות גבוהות ופרמטרים נוספים אשר גורמים לשחיקת חסכונותיכם לאורך הזמן ולתת את מלוא החשיבות לעתידכם למקדמי הקצבה בלבד. זוהי גישה הטומנת בחובה אובדן כסף רב.

בשל מורכבות הנושא, שינויים ותקנות חדשות החל מ 2013 המשפיעים בצורה ישירה על תוכניות אלו ,מטרתנו לאפשר לכם רכישת ידע נוסף אשר יקל עליכם ככל הניתן ויאפשר לכם לפעול ביתר זהירות ורגישות רגע לפני שאתם נגשים לבחור מוצר פנסיוני. פנייה והתייעצות עם חברים, מכרים ואבא שפרש לפנסיה זה יכול מעט לעזור אבל יכול מצד שני להטעות מאוד.

זיכרו כי, כל אדם ואדם שונה בצרכיו, שונה ממעסיק למעסיק בתנאי העלויות ועוד פרמטרים נוספים. אנו מודעים לחוסר ההבנה שקיים בנושא, ריבוי המשתנים והרשימה עוד ארוכה ולכן, בחרנו להיות כאן בשבילכם ככל שניתן. לכן, אנו מזמינים אתכם לפנות בכל רגע שתרגישו ולההעזר בשירותנו המקצועיים שצברנו לאורך השנים.