written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


החשב הכללי - תמונה
להלן רשימת הגופים הנתמכים והגופים המתוקצבים (פנסיה תקציבית) בהתאם לרשימות הקיימות.

הרשימה מתעדכנת מעת לעת לפי השינויים בפועל של הגדרת הגופים האמורים והינה באחריות החשב הכללי.
רשומה זו בחסות החשב הכללי – ניהול תקציבי שכר, גמלאות וכוח אדם – פנסיה, קופות גמל ותנאי שירות (מעודכן ל: 4/2010).

מאחר ועקב טעות יתכן שהושמטו גופים כלשהם, בכל מקרה יש לבדוק אצל הגוף באם הינו נכלל במסגרת גוף נתמך או גוף מתוקצב על-ידי המדינה.
אי הופעת גוף ברשימה זו אין פירושה שלא יוגדר כקופה ציבורית באם  נכלל כגוף נתמך או גוף מתוקצב ונשמט מהרשימה במועד פרסומה.

מאמרים שיכולים לעניין אתכם

איגוד ערים

אגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה
אגוד ערים לשרותי כבאות אזור, חולון, בת-ים
אגן בית נטופה-סכנין
איגוד-ערים-איכות-הסביבה-אשדוד
איגוד-ערים-איכות-הסביבה-אגן-בית-נטופה
איגוד ערים – איכות הסביבה – המשולש הדרומי
איגוד ערים – איכות הסביבה – יהודה
איגוד ערים – איכות הסביבה – חיפה
איגוד ערים – איכות הסביבה – תחנת כח חדרה
איגוד ערים אזור השומרון – איכות הסביבה
איגוד ערים לאיכות הסביבה – גליל מערבי
איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה
איגוד ערים נפת אשקלון – איכות הסביבה
איגוד ערים אזור איילון – ביוב
איגוד ערים אזור דן – ביוב
איגוד ערים אזור דרום השרון המזרחי – ביוב
איגוד ערים אזור כרמיאל – ביוב
איגוד ערים אזור שדרות – שער הנגב – ביוב
איגוד ערים לאזור חיפה (ביוב)
איגוד ערים אזור שפלת יהודה – ביוב
איגוד ערים אזור השרון – ביוב ותברואה
איגוד ערים אזור דן – תברואה
איגוד ערים אזור השרון לתברואה
איגוד ערים השרון הצפוני(תברואה)
איגוד ערים גליל מזרחי גולן – פסולת מוצקה
איגוד ערים אזור השומרון – חינוך
איגוד ערים אזור רמלה לוד – חינוך
איגוד ערים אזור חיפה – חינוך איגוד ערים אזור גדרה – חינוך
איגוד ערים חינוך על יסודי
איגוד ערים אזור השומרון – מטבחיים
איגוד ערים אזור ת"א-חולון – מטבחיים
איגוד ערים בית חולים – אזור הגליל המערבי
איגוד ערים לשירותים וטרינריים- גוש דן
איגוד ערים לשירותים וטרינריים – רמת ג״ בני ברק,גבעתיים
איגוד ערים לשירותים וטרינריים – שומרון
איגוד ערים לשירותים וטרינריים – תל-אביב יפו,חולון
איגוד ערים פסולת מוצקה – גליל מזרחי, גולן

אגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה
אגוד ערים לשרותי כבאות אזור, חולון, בת-ים
אגן בית נטופה – סכנין
איגוד ערים-איכות הסביבה אשדוד
איגוד ערים – איכות הסביבה – אגן בית נטופה
איגוד ערים – איכות הסביבה – המשולש הדרומי

איגוד ערים אזור השרון לתברואה
איגוד ערים השרון הצפוני(תברואה)
איגוד ערים גליל מזרחי גולן – פסולת מוצקה
איגוד ערים אזור השומרון – חינוך
איגוד ערים אזור רמלה לוד – חינוך
איגוד ערים אזור חיפה – חינוך
איגוד ערים אזור גדרה – חינוך
איגוד ערים חינוך על יסודי
איגוד ערים אזור השומרון – מטבחיים
איגוד ערים אזור ת״א-חולון – מטבחיים
איגוד ערים בית חולים – אזור הגליל המערבי

ועדות מקומיות לתכנון ובניה

ועדה מקומית לתכנון ובניה – אלונים
ועדה מקומית לתכנון ובניה – אצבע הגליל
ועדה מקומית לתכנון ובניה – בקעת בית הכרם
ועדה מקומית לתכנון ובניה – גליל עליון
ועדה מקומית לתכנון ובניה – הגליל המזרחי
ועדה מקומית לתכנון ובניה – הגליל המרכזי
ועדה מקומית לתכנון ובניה – המרכז
ועדה מקומית לתכנון ובניה – הקריות
ועדה מקומית לתכנון ובניה – הראל

ועדה מקומית לתכנון ובניה – השומרון
ועדה מקומית לתכנון ובניה – זמורה
ועדה מקומית לתכנון ובניה – יזרעאלים
ועדה מקומית לתכנון ובניה – לב הגליל
ועדה מקומית לתכנון ובניה – לודים
ועדה מקומית לתכנון ובניה – מבוא העמקים
ועדה מקומית לתכנון ובניה – מורדות הכרמל
ועדה מקומית לתכנון ובניה – מזרח השרון
ועדה מקומית לתכנון ובניה – מעלה הגליל
ועדה מקומית לתכנון ובניה – מעלה חרמון
ועדה מקומית לתכנון ובניה – מעלה נפתלי
ועדה מקומית לתכנון ובניה – עירון
ועדה מקומית לתכנון ובניה – קסם
ועדה מקומית לתכנון ובניה – קרית אונו
ועדה מקומית לתכנון ובניה – רכס הכרמל
ועדה מקומית לתכנון ובניה – שורקות
ועדה מקומית לתכנון ובניה – שמעונים
ועדה מקומית לתכנון ובניה – שפלת הגליל
ועדה מקומית לתכנון ובניה – שקמים
ועדה מקומית לתכנון ובניה – שרונים
ועדה מקומית לתכנון ובניה – תמר – רמת נגב – ערבה ת

ועדה מקומית לתכנון ובניה – אלונים
ועדה מקומית לתכנון ובניה – אצבע הגליל
ועדה מקומית לתכנון ובניה – בקעת בית הכרם
ועדה מקומית לתכנון ובניה – גליל עליון
ועדה מקומית לתכנון ובניה – הגליל המזרחי
ועדה מקומית לתכנון ובניה – הגליל המרכזי
ועדה מקומית לתכנון ובניה – המרכז ועדה מקומית לתכנון ובניה – הקריות

ועדה מקומית לתכנון ובניה – הראל
ועדה מקומית לתכנון ובניה – השומרון
ועדה מקומית לתכנון ובניה – זמורה
ועדה מקומית לתכנון ובניה – יזרעאלים
ועדה מקומית לתכנון ובניה – לב הגליל
ועדה מקומית לתכנון ובניה – לודים
ועדה מקומית לתכנון ובניה – מבוא העמקים
ועדה מקומית לתכנון ובניה – מורדות הכרמל
ועדה מקומית לתכנון ובניה – מזרח השרון
ועדה מקומית לתכנון ובניה – מעלה הגליל
ועדה מקומית לתכנון ובניה – מעלה חרמון
ועדה מקומית לתכנון ובניה – מעלה נפתלי
ועדה מקומית לתכנון ובניה – עירון
ועדה מקומית לתכנון ובניה – קסם
ועדה מקומית לתכנון ובניה – קרית אונו
ועדה מקומית לתכנון ובניה – רכס הכרמל
ועדה מקומית לתכנון ובניה – שורקות
ועדה מקומית לתכנון ובניה – שמעונים
ועדה מקומית לתכנון ובניה – שפלת הגליל
ועדה מקומית לתכנון ובניה – שקמים
ועדה מקומית לתכנון ובניה – שרונים
ועדה מקומית לתכנון ובניה – תמר – רמת נגב – ערבה ת

איגוד ערים – כבאות

איגוד ערים כבאות בית שמש
איגוד ערים לכבאות-אשקלון
איגוד ערים לכבאות-באר שבע
איגוד ערים לכבאות – אילת
איגוד ערים לכבאות – גליל מערבי
איגוד ערים לכבאות – גליל עליון ומזרחי
איגוד ערים לכבאות – הרצליה
איגוד ערים לכבאות – השרון
איגוד ערים לכבאות – חדרה
איגוד ערים לכבאות – חיפה
איגוד ערים לכבאות – טבריה
איגוד ערים לכבאות – לראשון לציון
איגוד ערים לכבאות – נתניה
איגוד ערים לכבאות – פתח-תקוה
איגוד ערים לכבאות -אילון
איגוד ערים לכבאות והגייא – יזרעאל
איגוד ערים לכבאות יו"ש ובקעת הירדן
איגוד ערים לשירותי כבאות והצלה אזור רחובות
איגוד ערים שירותי כבאות בני-ברק
איגוד ערים כבאות בית שמש
איגוד ערים לכבאות-אשקלון
איגוד ערים לכבאות-באר שבע
איגוד ערים לכבאות – אילת
איגוד ערים לכבאות – גליל מערבי
איגוד ערים לכבאות – גליל עליון ומזרחי
איגוד ערים לכבאות – הרצליה
איגוד ערים לכבאות – השרון
איגוד ערים לכבאות – חדרה
איגוד ערים לכבאות – חיפה
איגוד ערים לכבאות – טבריה
איגוד ערים לכבאות – לראשון לציון
איגוד ערים לכבאות – נתניה
איגוד ערים לכבאות – פתח-תקוה
איגוד ערים לכבאות -אילון
איגוד ערים לכבאות והג״א – יזרעאל
איגוד ערים לכבאות יו"ש ובקעת הירדן
איגוד ערים לשירותי כבאות והצלה אזור רחובות
איגוד ערים שירותי כבאות בני-ברק
איגוד ערים לשירותים וטרינריים – גוש דן
איגוד ערים לשירותים וטרינריים – רמת גן, בני ברק, גבעתיים
איגוד ערים לשירותים וטרינריים – שומרון
איגוד ערים לשירותים וטרינריים – תל-אביב יפו, חולון
איגוד ערים פסולת מוצקה – גליל מזרחי, גולן

גופים נוספים – 1

"אורט" ישראל – רשת לחינוך טכנולוגי ומדעי   אגודה לפיתוח תיירות חיפה   אוהל שם בע"מ   אוצר השלטון המקומי
אזור 2000-חברה לפיתוח אזור 1992 (בע"מ)
אפת"ח – עמותה לתיירות ונופש חיפה
ביה"ס רנה קאסן
בית אריה – חברה לפיתוח בע"מ
בית הצנחן
בית-השאנטי
בנייני-האומה-בע"מ-(מרכז-הקונגרסים)
גיחון
גלבוע-חב' כלכלית להשקעות ופיתוח בע"מ
האגודה-למפעלי-תרבות-לנוער
האגודה-לתיירות-תל–אביב-יפו
האוניברסיטה-העממית
האיגוד-הירושלמי-למאבק-בסמים

ההסתדרות הציונית העולמית הוליס בע"מ
הוצאת ספרים ע"ש "ל מאגנ ס   הורה
הורה ירושלים
החברה הישראלית לפיתוח כלכלי חי"ל בע"מ

החברה הכלכלית

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
החב' הכלכלית לערד בע"מ
החב' הכלכלית לפיתוח יואב
החב' הכלכלית לפיתוח לב השרון בע"מ
החב' הכלכלית לפיתוח מודיעין בע"מ
החב' הכלכלית לפיתוח רמת נגב בע"מ
החב'הכלכלית לקרית גת בע"מ
החב' הכלכלית לקרני שומרון בע"מ
החב' הכלכלית לפיתוח מגילות בע"מ
החברה הכלכלית כפר יונה
החברה הכלכלית לאור עקיבא בע"מ
החברה הכלכלית לאילת בע"מ
החברה הכלכלית לאלפי מנשה בע"מ
החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ
החברה הכלכלית לכרמיאל
החברה הכלכלית למגדל-העמק בע"מ
החברה הכלכלית למעלה אדומים
החברה הכלכלית לפיתוח הגליל העליון
החברה הכלכלית לפיתוח בקעת בית שאן
החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון
החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח מגידו
החברה הכלכלית לפיתוח מיתר בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח מעלות תרשיחא (1989)
החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתא
החברה הכלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ
החברה הכלכלית לקריית שמונה בע"מ
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
החברה הכלכלית לראשון-לציון בע"מ
החברה הכלכלית מיסודה של עירית טבריה
החברה הכלכלית ערבות הירדן

גופים נוספים – 2

החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ
החברה העירונית ראשל"צ לתרבות וספורט
החברה לאמנות תרבות וספורט חיפה
החברה לטיפול והשבת מי ביוב בע"מ
החברה למרכזים קהילתיים ומנהל שכונתי בירושלים בע"מ

החברה-לפיתוח-התיירות-בהרצליה-בע"מ
החברה-לפיתוח-יפו-העתיקה
החברה-לפיתוח-כפר-סבא-בע"מ
החברה לפיתוח מפרץ אמנון בע"מ
החברה-לפיתוח-מרכזים-במטה-יהודה
החברה-לפיתוח-נצרת-עלית-בע"מ
החברה-לפיתוח-פתח-תקוה-בע"מ
החברה-לפיתוח-רחובות
החברה-לתרבות-פנאי וספורט בת-ים
היכל-הספורט-בע"מ
הכרמלית-חיפה-בע"מ
הכשרת הישוב בישראל בע"מ
הליגה הישראלית למניעת אפילפסיה
הלשכה לעיבוד נתונים
המועצה הישראלית לצרכנות
המכון הישראלי לקולנוע
המכון לבקרת איכות

המכללה האקדמית להכשרת מורים בטכנולוגיה בירושלים מיסודה של "אורט" ישראל
המכללה הירושלמית לפיתוח מנהיגות מקומית
המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין
המכללה לחינוך ע"ש לוינסקי
המרכז הזואולוגי ת"א-ר"ג בע"מ
המרכז לבידור ובילוי
המרכז ללימודי הפיתוח
המרכז לתכנון בערים היסטוריות
המשכן לאומנויות הבמה
הסוכנות היהודית העמותה למפעלי תרבות ונוער העמותה לתיירות הקרן הקיימת לישראל
השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ
התנור-תאגיד מים וביוב בע"מ
ח.ל.ת חברה לפיתוח ותיירות נתניה בע"מ
חב' בתי אבות בר"ג בע"מ
חב' לפיתוח ולבנין בערבה בע"מ
חברה כלכלית לפיתוח חולון בע"מ
חברה לפיתוח תל אביב בע"מ
חברה לתערוכות, ירידים ופסטיבלים חיפה בע"מ
חברה עירונית לתרבות ספורט ומתנ"סים קהילתיים באשדוד
חברה עמיגור ניהול נכסים בע"מ

חברת "נאות קדומים"
חברת אלף ״שום בע"מ
חברת גני יהושע בע"מ
חברת המוזיאונים
חברת יישום בע"מ
חברת מגנס בע"מ
חברת מטע"מ   מרכז לטכנולוגיה עתיר מידע בע"מ
חופית החברה לפיתוח התיירות באשדוד בע"מ
חסך – קופת חיסכון לחינוך בע"מ חיפה
"חסן"-קופה לחסכון לחינוך תיכון בע"מ
יישום-חברה לפיתוח המחקר-של האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ
יעד-חברה לפיתוח גבעתיים
יריד המזרח-חברה לתערוכות בע"מ
מגדל דוד- המוזיאון לתולדות ירושלים
מוזיאון חיפה
מוסד ביאליק, חברת נאמנות בע"מ
מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
מטה אשר ״זום ופיתוח פרויקטים בע"מ
מי אריאל בע"מ
מי-מודיעין-בע"מ
מי-נע – חברת המים והביוב של נצרת עילית בע"מ
מי-נתניה-2003-בע"מ
מיתב – מים תיעול וביוב בע"מ
מכון היצוא
מכללה ירושלים לבנות
מכללת בית-ברל
מניב ראשון בע"מ
מס"ר-מרכז סיוע ראשוני
מסר – מרכז סיוע רעיונות
מפעלי בית עמנואל
מרכז החינוך העצמאי לת"ת ובתי ספר של אגודת ישראל
מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ
מרכז הספורט הלאומי תל -אביב
מרכז קהילתי לספורט תרבות
מרכז השלטון המקומי
מרכז התעשיה הישראלית למחקר ופיתוח
מרכז נורית קציר
מרכז תרבות עולים בירושלים
מת"ש – מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ
נשרים החברה הכלכלית לנשר בע"מ
ספקטרום כימיקלים בע"מ
עזרה ובצרון – חברה לשכון בע"מ

עידוד בע"מ, חברה למתן הלוואות מיסודה של הסוכנות
עין נטפים – מפעלי מים וביוב אילת בע"מ
עמותות כפר הנוער קדמה עמותת ידידי המוסיקה
עמותת מני"פ – מרכז נוער ופנימיות
עמותת מרכז קוסל לחינוך גופני לתרבות הפנאי ולקידום הבריאות
עמותת קוסל לחינוך גופני
פאזא, חברה א'יי להתישבות חקלאית בע"מ
פארק הירקון בע"מ
צחר
קופת הישוב לישראל בע"מ

קמ"ה קידום מעמד האישה

קרן היסוד, המגבית היהודית לישראל
קרן למשקי עזר ופיתוח הנוף הירוק בע"מ
רשת עמל, ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י
שק"ל שירותים קהילתיים למוגבלים תיאטרון ירושלים
תיאטרון ירושלים ע"ש שרובר
תיאטרון עירוני חיפה
תיאטרון שפ' סיוע לפעילות חוץ תעשיות בהתיישבות כפרית בע"מ

חברות ממשלתיות וחב' בת ממשלתיות

א.ת. אפיקי תקשורת בע"מ
אגרקסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ
אולם נחמני 4 בע"מ
אוצר מפעלים ים בע"מ
אחוזות החוף בע"מ
איסורד- מפעלים לאיזוטופים ולקרינה בע"מ
אלגל בע"מ
אלתא- תעשיות אלקטרוניות בע"מ
ארגת-חברה לתעשיות בע"מ
אתרים חברה לפתוח אתרי תיירות בת"א-יפו בע"מ
בית הספר המרכזי למלונאות בע"מ
בית הספר לתיירות בע"מ
בנין הבימה בע"מ
בנק החקלאות לישראל בע"מ
בנק לפיתוח התעשיה בישראל

בתי זיקוק לנפט בע"מ
גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ
גלרם בע"מ
גן חנה – לאה רוז בע"מ
גפים בע"מ, מפעלים אורטופדיים בישראל
האגודה לקידום ההשכלה בע"מ
האגודה לתרבות הדיור
האיגוד הישראלי לשיתוף בינלאומי
האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה
הארכיון המרכזי לתולדות עם ישראל
החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה
החברה להשקעות בחקלאות בע"מ
החברה הבינלאומית לבזק בע"מ
החברה הישראלית לבטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ
החברה הישראלית לחקר מדעי החיים בע"מ
החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ
החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות בע"מ
החברה הממשלתית לתיירות בע"מ
החברה לחינוך ימי בישראל
החברה לחקר ימים ואגמים בע"מ
החברה למרכזי תרבות וספורט (לנוער ומבוגרים) בע"מ
החברה למתנסים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ
החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ
החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ
החברה לפיתוח לוד בע"מ
החברה לפיתוח מפעלי תיירות בע"מ
החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה
החברה לשירותי איכות הסביבה (רמת חובב) בע"מ
הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ
המועצה הישראלית לצרכנות בע"מ
המכון הגיאופיסי לישראל
המכון הישראלי ליין
המכון למחקר נפט וגיאופיסיקה
המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים המשקם בע"מ
הרשות לחינוך והכשרה ימית

התעשיה האוירית לישראל (רכישות) בע"מ
התעשיה האוירית לישראל בע"מ
ח.ל.ד. חברה ממשלתית עירונית לשיקום ודיור
חברה לחנקת האשלגן בע"מ
חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה
חברת דואר ישראל בע"מ
חברת-החשמל-לישראל-בע"מ
חברת-התשתית-לנפט-בע"מ
חברת-כביש-חוצה-ישראל-בע"מ
חברת-מגרשי-קבלנים
חברת-מזח-תיירות-אילת-בע"מ
חברת-נכסי-חיל-(נח)-בע"מ
חברת נמל אילת

חברת נמל אשדוד
חברת נמל חיפה
חברת נמלי ישראל
חברת-נתיבי-איילון-בע"מ
חברת-נתיבי-הגז-הטבעי-לישראל-בע"מ
חברת-פארק-אריאל-שרון-בע"מ
חלד-חברה-ממשלתית-עירונית-לשיקום-ודיור-בפתח-תקוה
חלמיש,-חברה-ממשלתית-עירונית-לשיקום-הדיור
ינאי חברה-לביטוח-והשקעות-בע"מ
ישיבה-חקלאית-"כפר-הראה"
כ"ג יורדי הסירה, בית-ספר לקציני-ים עכו בע"מ
כפר הנוער מאיר שפיה
כרם אופטרוניקה
מדרשה שדה בוקר בנגב
מוזיאון ישראל
מינהלה להסדרים במגזר החקלאי בע"מ
מע"צ- החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ
מעש יפו מפעלי עיסוק ושיקום בע"מ
מקווה ישראל"כל ישראל חברים"
מקוות בינוי ופיתוח בע"מ
מקורות, חברת מים בע"מ
מרכז למחקר תעשייתי(מל'ח) בע"מ
מת"ש – מרכזי תעסוקה עתידיים בע"מ
נכסי ירדן בע"מ

נכסים מ.י. בע"מ
נת"ע – נתיבי תחבורה עתידיים בע"מ
נתיבי תחבורה עירוניים
עמידר, החברה הלאומית לשכון בישראל בע"מ
ענבל, חברה לבטוח בע"מ
ערים, חברה לפתוח עירוני בע"מ
עשות אשקלון, תעשיות בע"מ
פז נכסים (ישראל) בע"מ
פימארו, ארגון למימון ושיווק בע"מ
פיתוח חברה לפיתוח ולמחקר תעשיות יהלומים בע"מ
פיתוח חוף ים המלח, חבל סדום וערד בע"מ
פיתוח מזרח ירושלים בע"מ
פרזות, החברה הממשלתית עירונית לשכון בירושלים בע"מ
צ.פ.ע. בע"מ
קווים, חברת אניות בע"מ
קו-מוצרי-דלק-בע"מ

קרנות השתלמות

קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע"מ
קרן השתלמות לדירוג אחיד בע"מ
קרן השתלמות להנדסאים לטכנאים בע"מ
קרן השתלמות למהנדסים בע"מ
קרן השתלמות למורים וגננות
קרן השתלמות למורים תיכוניים סמינרים ומפקחים
קרן השתלמות למורים העל יסודיים
קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
קרן השתלמות לעובדי המדינה בדירוג האחיד
קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ
קרן השתלמות לרוקחים בע"מ
קרן השתלמות לשופטים בע"מ

גופים נוספים – 3

קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
קרן קיסריה אדמונד דה רוטשילד
קרתא, חברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
רותם תעשיות בע"מ
רכבת ישראל
רפא"ל, רשות פיתוח אמצעי לחימה בע"מ
רשות שדות התעופה
שירותי נפט בע"מ

שירותים חשמליים מכניים בע"מ
שמנים בסיסיים חיפה בע"מ
שקמונה, חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה בע"מ
תע"ש תעשיות לישראל בע"מ
תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

חברות עירוניות

"גחלת" גמול לחיסכון לחינוך תיכון בע"מ
"חסן" קופה לחיסכון ולחינוך תיכון בע"מ
א.ב. מנהלת אזורי תעסוקה אור עקיבא בע"מ
אגודה לפיתוח תיירות חיפה
אגם מונפורט
אופקים חדשים
החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ
אזור 2000 – חברה לפיתוח אזור 1992(בע"מ)
אחוזות החוף בע"מ
אפת"ח – עמותה לתיירות ונופש חיפה
בי"ס תיכון טכנולוגי יי'ד
"ויצו צרפת"
בית אריה – חברה לפיתוח בע"מ
בית הצנחן
בית יציב באר שבע
בית ספר "כל ישראל חברים"
"אליאנס" ת"א
בנין הקאמרי בע"מ
בריכת שחיה קרית אונו בע"מ
גבעת זאב – חברה לפיתוח בע"מ
גוש קטיף פיתוח אזורי תעשיה בע"מ
גלבוע-חב' כלכלית להשקעות ופיתוח בע"מ
גן החיות התנ"כי בירושלים ע"ש משפחת טיש
האגודה למפעלי תרבות ונוער בתל אביב
הגיחון – מפעלי מים וביוב ירושלים בע"מ
הוד השרון – החברה הכלכלית העירונית לפיתוח בע"מ

החברה הכלכלית

החב' הכלכלית לערד בע"מ
החב' הכלכלית לפיתוח יואב
החב' הכלכלית לפיתוח לב השרון בע"מ
החב' הכלכלית לפיתוח מגילות בע"מ
החב' הכלכלית לפיתוח מודיעין בע"מ

החב' הכלכלית לפיתוח רמת נגב בע"מ
החב' הכלכלית לקרית גת בע"מ
החב' הכלכלית לקרני שומרון בע"מ
החב' הכלכלית של טל-עירון בע"מ
החברה הכלכלית אריאל
החברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מ
החברה הכלכלית טובא זנגריה בע"מ
החברה הכלכלית כפר יונה (החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה)
החברה הכלכלית לאור עקיבא בע"מ
החברה הכלכלית לאילת בע"מ (ח.כ.א.)

החברה הכלכלית לאלפי מנשה בע"מ
החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ
החברה הכלכלית לגבעת שמואל בע"מ
החברה הכלכלית לחדרה בע"מ
החברה הכלכלית לחורפיש בע"מ
החברה הכלכלית לטירת כרמל בע"מ
החברה הכלכלית ליפיע בע"מ
החברה הכלכלית לכרמיאל
החברה הכלכלית ללוד בע"מ
החברה הכלכלית למגדל-העמק בע"מ
החברה הכלכלית למגדל העמק
החברה הכלכלית למועצה אזורית בני שמעון בע"מ
החברה הכלכלית למעלה אדומים
החברה הכלכלית למעלה אפרים בע"מ
החברה הכלכלית למרום הגליל בע"מ
החברה הכלכלית למשגב
החברה הכלכלית לנהריה בע"מ
החברה הכלכלית לנצרת בע"מ
החברה הכלכלית לעידוד יזמות
החברה הכלכלית לפיתוח בית ג'אן בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח הגליל העליון
החברה הכלכלית לפיתוח אום אל פאחם בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח אור יהודה
החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע
החברה הכלכלית לפיתוח בקעת בית שאן
החברה הכלכלית לפיתוח בת ים
החברה הכלכלית לפיתוח גדרות

החברה הכלכלית לפיתוח דלית אל כרמל בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון
החברה הכלכלית לפיתוח הבקעה בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח המושבה מגדל בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל איילות בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח חוף אשקלון
החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח ירוחם
החברה הכלכלית לפיתוח כפר מנדא (1997) בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח כרכור בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח לכיש בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח מ.א. מנשה
החברה הכלכלית לפיתוח מבשרת ציון
החברה הכלכלית לפיתוח מגידו
החברה הכלכלית לפיתוח מיתר בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח מעלות תרשיחא (1989)
החברה הכלכלית לפיתוח מרחבים ובנותיה בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח נחל שורק
החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח נתיבות
החברה הכלכלית לפיתוח עזתה בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח צפת- עמק התכלת בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתא
החברה הכלכלית לפיתוח קרית שמונה בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח רהט
החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח רמת השרון בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח שהם
החברה הכלכלית לפיתוח שער הנגב בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח תל שבע בע"מ

החברה הכלכלית לפיתוח אשכול בע"מ
חברה כלכלית לפיתוח חולון בע"מ

החברה הכלכלית לקרית מוצקין בע"מ

החברה הכלכלית לקרית מלאכי בע"מ
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
החברה הכלכלית לראשון-לציון בע"מ
החברה הכלכלית לרמלה בע"מ
החברה הכלכלית מיסודה של עירית טבריה
החברה הכלכלית מכבים רעות
החברה הכלכלית ערבות הירדן
החברה הכלכלית פרדס-חנה כרכור בע"מ
החברה הכלכלית קרית ים
החברה כלכלית לאשקלון בע"מ
החברה כלכלית לעידוד יזמות, תיירות ונופש ופיתוח במטולה בע"מ

החברה המרכזית לפיתוח חוף הנגב בע"מ
החברה המרכזית לפיתוח שומרון בע"מ
החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ
החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ
החברה העירונית לפיתוח רעננה בע"מ
החברה העירונית לתרבות ספורט ומתנייסים קהילתיים באשדוד
החברה העירונית ראשל"צ לתרבות וספורט
החברה לאמנות תרבות וספורט חיפה (אתו"ס)
החברה לאספקת מים ולשירותי ביוב
החברה לבידור ובילוי(חולון) בע"מ
החברה לחקלאות גליל עליון
החברה לטיפול במי חוף הכרמל בע"מ
החברה לטיפול והשבת מי ביוב באזור נחל חדרה בע"מ
החברה לטיפול והשבת מי ביוב בע"מ
החברה למוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ
החברה למפעלי תרבות בעירית באר שבע
החברה לניהול אזור התעשייה בערד בע"מ

החברה לפיתוח

החברה לפיתוח אזור, לוד ורמלה בע"מ
החברה לפיתוח אזורי התעשיה אריאל
החברה לפיתוח אשכול בע"מ
החברה לפיתוח אתר הטבילה
החברה לפיתוח גני תקוה בע"מ
החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
החברה לפיתוח התיירות בהרצליה בע"מ
החברה לפיתוח זבולון בע"מ
החברה לפיתוח זכרון יעקב בע"מ (החברה הכלכלית לפיתוח זכרון יעקב)

החברה לפיתוח חוף עזה
החברה לפיתוח ״שובי אלונה בע"מ
החברה לפיתוח יפו העתיקה
החברה לפיתוח כלכלי דימונה ירוחם
החברה לפיתוח כפר-סבא בע"מ (החברה הכלכלית לפיתוח כפר-סבא)
החברה לפיתוח מטה בנימין
החברה לפיתוח מעלה יוסף בע"מ
החברה לפיתוח מצפה רמון
החברה לפיתוח מרכזים במטה יהודה
החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים – גזר בע"מ
החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתים מטה יהודה
החברה לפיתוח נצרת עלית בע"מ
החברה לפיתוח עמק הירדן
החברה לפיתוח פתח-תקוה בע"מ
החברה לפיתוח קרית אונו בע"מ
החברה לפיתוח רחובות (ה.ל.ר.)
החברה לפיתוח שפרעם בע"מ
החברה לפיתוח תאטרון חולון בע"מ
החברה לפיתוח תרדיון ובר לב
החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ
החברה לקרור ואריזה מרום הגליל
החברה לתשתיות זורמות

נוספים 4

היכל התרבות
היכלי הספורט ע"ש יוסף בורשטיין
המרכז הזואולוגי ת"א-ר"ג
המרכז לבידור ובילוי
המשכן לאומנויות הבמה
העמותה לתיירות תל אביב יפו
הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב – יפו
השגים – מנהלת פארק תעשיות בית שמש, מטה יהודה
ח.ל.ת חברה לפיתוח ותיירות נתניה בע"מ
ח.מ.ש
חב' בתי אבות בר"ג בע"מ
חב' לפיתוח ולבנין בערבה בע"מ

חברה לטיפול במי קולחין לאיזור הגליל התחתון בע"מ

חברה לפיתוח אזור חבל יבנה
חברה לפיתוח גוש עציון
חברת "מניב"
חברת גני יהושע בע"מ
חברת הכרמלית (הכרמלית חיפה בע"מ)
חברת המושבים בדרום בע"מ
חברת חוף בת ים
חופית
החברה לפיתוח התיירות באשדוד בע"מ
חסך-קופת חיסכון לחינוך בע"מ חיפה
י.ש. גת בע"מ
יעד חברה לפיתוח גבעתיים
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
מ.סיוף-מרכז ספורט ופנאי פרדסיה
מגרש הכדורגל העירוני בירושלים בע"מ
מוזיאון חיפה
מוזיאון תל אביב לאומנות
מוסדות חינוך
מטה אשר-ייזום ופיתוח פרויקטים בע"מ
מי באר קולחין בע"מ
מי שאן בע"מ
מינהלת אזור התעשיה עציון בע"מ
מנהלת אזור תעשיה ק. ארבע
מנהלת אזורי תעשיה מעלה אפרים בקעת הירדן בע"מ

מנהלת פארק התעשיה שער הנגב בע"מ
מפעלי ביוב וטיהור בע"מ
מפעלי בית עמנואל
מרכז הירידים בע"מ
מרכז הירידים והקונגרסים בישראל
מרכז הירידים והקונגרסים בישראל
מרכז הספורט הלאומי של עיריית ת"א
מרכז קהילתי-אזורי חוף אשקלון
מרכז קהילתי לספורט תרבות
מרכז תרבות ופנאי
מת"ש – מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ
נאמנות תזמורת סמפונית חיפה בע"מ
נאמנות תיאטרון הקאמרי
נאמנות התיאטרון הקאמרי

נצרת חברה לפיתוח והשקעות בע"מ
נשרים החברה הכלכלית לנשר בע"מ
עזרה ובצרון – חברה לשכון בע"מ
עתידים – קריה לתעשיות עתירות מדע
פ.ל.ג (פארק לתעשיות גולן)
פארק תעשיות קרני שומרון עמנואל
פארק-ציפורית פארק תעשיה קורן-מעלות
פארק-תעשיות-בראון
פארק תעשיות גורן-שלומי
פארק תעשיות נ.ע.מ. בע"מ
פארק-תעשיות-עמק-שילה
פארק תעשיות צבאים
פארק תעשיות קדמת גליל
פארק תעשיות קורן-מעלות
פארק תעשיות קרית שמונה -גליל עליון
פארק תעשיות רמת דלתון בע"מ
פארק תעשייה עמק שרה
פלגי מים בע"מ
צ.ח.ר פארק תעשיות הגליל
קולחי משגב בע"מ
קולחי שומרון
שאנן – חברה עירונית
שגיא 2000
שותפות מכון טיהור עירייה+מקורות
שחק-פארק-תעשיות
שער בנימין
שרותי תחבורה ציבוריים באר-שבע בע"מ
תיאטרון גשר בע"מ
תיאטרון ירושלים לאומנויות הבמה
תיאטרון עירוני חיפה

מועצות דתיות

כל מועצה דתית
המועצה הדתית ראש פינה
מועצה דתית – אב-יהודה
מועצה דתית – אופקים
מועצה דתית – אור עקיבא
מועצה דתית – אורנית
מועצה דתית – אזור
מועצה דתית – אילת
מועצה דתית – אליכין
מועצה דתית – אלקנה
מועצה דתית – אפרת
מועצה דתית – אריאל
מועצה דתית – אשדוד
מועצה דתית – אשקלון
מועצה דתית – באר-יעקב
מועצה דתית – בית-שאן
מועצה דתית – בית-שמש
מועצה דתית – בני-ברק
מועצה דתית – בני-עייש
מועצה דתית – בנימינה
מועצה דתית – בת-ים
מועצה דתית – גבעת זאב
מועצה דתית – גבעתיים
מועצה דתית -בית-דגן
מועצה דתית אור-יהודה
מועצה דתית איזורית בקעת בית שאן
מועצה דתית אלפי מנשה
מועצה דתית בישראל באר-שבע
מועצה דתית בני ראם
מועצה דתית בקעת הירדן
מועצה דתית גבעת-עדה
מועצה דתית גבעת שמואל
מועצה דתית גדרה
מועצה דתית גוש עציון
מועצה דתית גוש קטיף
מועצה דתית גליל תחתון
מועצה דתית גן-יבנה
מועצה דתית גני-תקוה
מועצה דתית דימונה
מועצה דתית הוד-השרון
מועצה דתית הר חברון
מועצה דתית הרצליה
מועצה דתית זכרון יעקב
מועצה דתית חבל יבנה
מועצה דתית חבל מודיעין
מועצה דתית חדרה
מועצה-דתית-חולון
מועצה-דתית-חיפה
מועצה דתית חצור
מועצה-דתית-טבריה
מועצה דתית טירת הכרמל
מועצה דתית יבנאל
מועצה דתית יבנה
מועצה דתית יהוד
מועצה דתית יקנעם
מועצה דתית ירוחם
מועצה דתית ירושלים
מועצה דתית כוכב יאיר
מועצה דתית כנרות
מועצה דתית כפר-סבא
מועצה דתית כפר הרא"ה ע. חפר
מועצה דתית כפר חב"ד
מועצה דתית כפר יונה
מועצה דתית כפר פינס
מועצה דתית כפר תבור
מועצה דתית כרמיאל
מועצה דתית לוד
מועצה דתית לכיש
מועצה דתית מבשרת ירושלים
מועצה דתית מגדל
מועצה דתית מגדל-העמק
מועצה דתית מזכרת בתיה
מועצה דתית מטה בנימין
מועצה דתית מטולה
מועצה דתית מיתר
מועצה דתית מנחמיה
מועצה דתית מעלה אדומים
מועצה דתית מעלה יוסף
מועצה דתית מעלות
מועצה דתית מצפה רמון
מועצה דתית מרום הגליל
מועצה דתית מרחבים
מועצה דתית נהריה
מועצה דתית נוה מונוסון
מועצה דתית נס-ציונה
מועצה דתית נצרת עילית
מועצה דתית נשר
מועצה דתית נתיבות
מועצה דתית נתניה
מועצה דתית סביון
מועצה דתית עזתה
מועצה דתית עכו
מועצה דתית עמנואל
מועצה דתית עמק לוד
מועצה דתית עפולה
מועצה דתית עתלית
מועצה דתית פרדס-חנה כרכור
מועצה דתית פרדסיה
מועצה דתית פתח-תקוה
מועצה דתית צפת
מועצה דתית קדומים
מועצה דתית קדימה
מועצה דתית קצרין
מועצה דתית קרית-אונו
מועצה דתית קרית-ביאליק
מועצה דתית קרית-גת
מועצה דתית קרית ארבע
מועצה דתית קרית אתא
מועצה דתית קרית טבעון
מועצה דתית קרית ים
מועצה דתית קרית יערים – טלז -סטון
מועצה דתית קרית מוצקין
מועצה דתית קרית מלאכי
מועצה דתית קרית עקרון
מועצה דתית קרית שמונה
מועצה דתית קרני שומרון
מועצה דתית ראש העין
מועצה דתית ראשון לציון
מועצה דתית רחובות
מועצה דתית רכסים
מועצה דתית רמלה
מועצה דתית רמת-גן
מועצה דתית רמת-הגולן
מועצה דתית רמת השרון
מועצה דתית רמת ישי
מועצה דתית רעננה
מועצה דתית שדרות
מועצה דתית שומרון
מועצה דתית שלומי
מועצה דתית שפיר
מועצה דתית תל אביב יפו
מועצה דתית תל מונד
מועצה הדתית ערד

נתמכי משרד הדתות

אביר יעקב
אגודת נחלת הר חב"ד
אדרת
אהל בנימין
אהל-משה
אהל שלמה
אהל שמעון
אהלי תורה
אולפנא לבנות – קדומים
אולפנה – מירון
אולפנה לבנות
אולפנה לבנות קרית ארבע
אולפנות בנ"ע אבן שמואל
אולפנת אלקנה
אולפנת אריאל
אולפנת בהרן
אולפנת נווה דקלים בני – ברק
אולפנת סגולה
אולפנת צפורה
אופקים
אור אלחנן
אור דוד
אור ההר
אור החדש
אור הנעלם
אור חיים
אור יצחק
אור ירושלים – בית מאיר
אור ישראל
אור משה ת"א
אור עציון
אור שמח
אור תורה
אור תורה אפרת
אורות ישראל
אותחי לצעירים תורת החיים
אחוזת יעקב
אלקנה בנים
אמי"ת
אמי"ת בנים
אמרי אמת
ארם צובא
אש התורה
באר התורה
באר מרים
באר נווה – זבולון
ביה"ס התורני הימלפרב
בית אברהם
בית אהרון ישראל
בית אולפנא ירושלים
בית בלומה
בית – ברכה
בית דוד
בית דוד ואסתר
בית הלל
בית התלמוד
בית חנה
בית – חנה
בית יהודה
בית יעד הר חברון
בית יעקב אבות
בית ישראל גור
בית ישראל ת"א
בית מאיר
בית מדרש גבוה אמריקה
בית מדרש לתורה
בית מרדכי
בית מתתיהו
בית עולות
בית רבקה
בית שולמית
בית שלמה
בית שמואל
בית שערים
בלז – בני ברק
בנ'יי תנועה עולמית

בנ"ע עמק חפר
בנות חיל
בני – אמת
בני דוד
בני ישראל רוזין
בעלז"א – אשדוד
בעלז"א – ירושלים
בר אילן
ברכת אפרים
ברכת יעקב זאב
ברכת משה
ברסלב
בתי אבות – בני ברק
גרינדא
דעת משה סדיגורה
האידרא
הבוכרים – כפר חב"ד
הדרת ירושלים
דרכי אברהם
היכל התלמוד ת"א
היכל תורה
הישיבה התיכונית
הכותל
המסורה
המרכז למבוגר סיני
המשותף – שדה אליהו
הקיבוץ הדתי(בנות)
הר עציון
הרב עמיאל
וילוזיין
זהר התורה
זכרון אבא

זכרון נחום
זכרון סיני
זכרון שלמה נוה יעקב
חברון גאולה
חדוש הרי"ם
חומת ציון
חותם נרחב סופר
חזון איש
חזון יחזקאל
חיי עול
חינוך לנוער
חכמי לובלין
חמדת הדרים
חסידי גור
טכניקום
טל תורה
יד אהרון
יד לשחים
יחל ישראל
יסוד העבודה
יעקב הרצוג
יקירי ירושלים
ישיבה באר יעקב
ישיבה טכנולוגית במעלה
ישיבה-לצעירים
ישיבה-לצעירים-בית-וגן
ישיבה תיכונית בני ברק
ישיבה תיכונית – חיספין
ישיבה תיכונית – פתח תקוה
ישיבה תיכונית – קרית ארבע
ישיבת אמונה
ישיבת בלז

ישיבת גור – חיפה
ישיבת גור
ישיבת הגולן
ישיבת הדרים
ישיבת הנגב
ישיבת הרן
ישיבת השומרון
ישיבת חברון
ישיבת מגן דוד
ישיבת מורשת יעקב
ישיבת מירון
ישיבת נחלת יהודה
ישיבת שלעבים
ישיבת תורה
כוכב מיעקב
כולל אברכים גור
כנסת חזקיהו
כנסת יהודה
כנסת יצחק
כסא רחמים
כף החיים
כפר הנוער – גבעת וושינגטון
כרם ביבנה
לב אברהם
לב יהודי
ללמוד וללמד
מאה שערים
מאור התורה
מאור התלמוד
מאור חיים
מאור עיניים
מאיר בת – עין

מאירות התורה
מאמר מרדכי
מגדל אור
מגדל אור בנות
מגן הילד
מדרש ספרדי
מדרשה לטכנולוגיה
מדרשת נעם
מוסדות אור גאון בישראל
מוסדות אמרי חיים
מוסדות בית חוה
מוסדות ויזיניץ
מוסדות חינוך תורניים
מוסדות מאור ישראל
מחנה אברהם
מחנה ישראל
מכון אור מאיר
מכון בית – יעקב למורות
מכון גולד
מכון התלמוד
מכון לקליטת עלייה
מכון שערי לימוד
מכון תורני בר אילן
מכללה טכנולוגית לנשים
מכללת אמונה
מעין החינוך התורני
מעלות התורה
מענה שמחה
מערבל – מודעין
מקור חיים מוסדות
מקיף דתי אמי"ת
מרחביה נעם

מרכז בית – יעקב
מרכז בית מלאכה
מרכז בת מלכה
מרכז גוטניק
מרכז הישיבות וכוללים
מרכז הרב
מרכז התורה
מרכז התורה והחינוך ת"א
מרכז חינוכי – יד בנימין
מרכז טכנולוגי
מרכז להחדרת ערכי היהדות
מרכז לחינוך – זכרון יעקב
מרכז לחינוך תורני
משכ -שם
משכנותיך ישראל
מ תיברא גור
מתיבתא לצעירים חב"ד
נווה ארץ
נווה הרצוג
נווה יוכבד
נווה ירושלים
נווה ציון
נווה שרה
נועם בנות
נזר ישראל ת"א
נחל יצחק
נחלת דוד
נחלת הלוויים
נחלת משה
ניר חנה
ניר קרית ארבע
נע"ם בנים

נר יהודה אדה
נר לרחל ובניה
נתיב אור
נתיב בונה
נתיב מאיר
נתיבות עולם
ס.ל.ה. סמינר ללימוד
סוכה דוד
סורטשוב
סורת עובדיה
סלובודקא – בני ברק
סלור ברוך
סמינר בית – יעקב חביבה
סמינר בית יעקב – חיפה
סמינר ירושלים
סמינר תורני לבנות
סמינר תורני לבנות אופקים
עזרה ליין
עטרת ירושלים
עטרת ישראל
עטרת מרדכי
עטרת רחל
עלה עמותה לקידום החינוך
עמד דוד
עמודי אור
עץ החיים
פוניבז'
פורת יוסף
פחד יצחק
פני שלמה
פרחי אהרון
פרי גידולים

צביה
צביה אולפנה תורנית
צביה מטה יהודה
צדקת יוסף
קדושת ציון
קהל אהבת ישראל ויזיניץ
קול ברמה
קול התורה
קול יעקב
קמניץ
קרית המתיברא
קרית חינוך – ירושלים
קרית חינוך לבנים – אשדוד
קרית חינוך מבשרת ציון
קרית חניכות לבנות
קרית נוער – ירושלים
קרית צאנז
קרלין סטולין
קרן אורה
קרני שומרון
ר. שמעה
ראשית-חכמה
רבנו חיים חורי
רשת-מתובתים-בית-ישראל
רשת-מתובתים-מגבעת-שאול
שארית יוסף הגדולה
שבי-חברון
שובה-ישראל
שובו בנים
שילה
שערי – ציון
שערי שמים

שפת אמת
שפתי צדק
תא שמע
תא שמע בנות
תו"מ
תומכי תורמים
תורה אור
תורה ואמונה
תורה והוראה ת"א
תורה ומלאכה
תורה משה
תורת-אמת
תורת חיים
תורת חסד
תושיה
תיכון אלישבע
תיכון דתי ג'ינוגלי
תיכון תורני
תיכון תורני – עפולה
תיכון תורני בנ"ע
תיכונית יבנה
תיכונית מטה בנימין
תלמוד תורה מורשה
תפארת ישראל
תפארת אברהם
תפארת התלמוד
תפארת משה
תפארת משה אהרון
תפארת משה בצלאל
תקווה יעקב
תשובה וחיים

נתמכי משרד החינוך והתרבות

נתמכי משרד החינוך והתרבות
סמינר תורני לבנות אופקים
אולפנה לבנות ישיבת התפוצות
אור שניאור – חינוך יהדות ורווחה לתושבי הגליל
ארגון נשי חב"ד
בית-מדרש-אפרתה דגל ירושלים – קרן תרבות
הנדסאים להוראה (חוף הכרמל)
חמדת הדרום, מכללה תורנית לחינוך
כרם מכון להכשרת מורים לטכנולוגיה ומנהל
מכללה להכשרת מורים ערבים
מכללה לחינוך ע"ש דוד ילין
מכללה לחינוך ע"ש קיי
מכללה ללימודי שריעה באיסלם

מכללה לעיצוב והכשרת מורים של הדסה ויצ"ו קנדה
מכללת אחוה
מכללת אילת
מכללת בית – רבקה
מכללת גורדון
מכללת ירושלים – בית וגן
מכללת לוינסקי לחינוך
מעין החינוך התורני
סמינר בית יעקב
סמינר בית יעקב (ויזניץ)
סמינר בית יעקב ע"ש וולף
סמינר חסדי בית יעקב (גור)
סמינר למורות וגננות אור – החיים
סמינר למורות וגננות בית – יעקב
סמינר למורות נווה ישראל
סמינר למורים מקור המעיינות
סמינר מרכז בית יעקב
סמינר תורני לבנות אופקים
קהילת יעקב קרית שלום
רשת אמי"ת
שאנן מכללה דתית לחינוך
בית התפוצות ע"ש נחום גולדמן

גופים נוספים – 5

המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים בארץ ישראל
מוזיאון הארץ
מוזיאון ישראל
מוזיאון תל-אביב
מכבי-שירותי-בריאות
קופ"ח לאומית
קופת-חולים "מאוחדת"
שירותי בריאות כללית

מוסדות אקדמיים ועוד..

"שנקר" בית ספר גבוה למדעי הטקסטיל ולאופנה
אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע
אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל-אביב
אמנות לעם
ביה"ס לחינוך של התנועה הקיבוצית אורנים – מכללת תל חי
מכללה לחינוך בית – ברל
מכללה לחינוך גופני למו"ג ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ
מכללה לחינוך לספורט ותיירות אוהלו
סמינר הקיבוצים
בית ספר גבוה לטכנולוגיה
בצלאל-אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים
המכללה לחינוך – סמינר הקיבוצים
המכללה לחינוך גופני במכון וינגייט
האגודה לקידום החינוך

מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט
מכון ויצמן למדע
מכון טכנולוגי חולון
מכללה-אקדמית-ספיר
מכללת-צפת
עמותת-מכללה-אקדמית-הדסה
האוניברסיטה העברית בי-ם
האוניברסיטה הפתוחה
האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים ע"ש רובין
הטכניון -מכון טכנולוגי לישראל
המכון הישראלי לייצוא
המכללה האקדמית אחוה באחריות בן גוריון
המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית גליל מערבי
המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה {ע"ר}
המכללה האקדמית להנדסה ירושלים {ע"ר}
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
המכללה האקדמית להנדסה בנגב
המכללה האקדמית עמק הירדן
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
המכללה האקדמית של ת"א-יפו
המכללה הטכנולוגית באר- שבע{ע"ר}
המפעל להכשרת ילדי ישראל
המרכז האקדמי רופין

רשויות מקומיות

כל רשות מקומית
אבו-בסמה
אום אל פאחם
אופקים
אור-יהודה
איכסאל
אילת
אל-טירה
אלעד
אלשאגור
אפרת
אשדוד
אשקלון
באקה אל גרבייה
באקה–גת
באר שבע
בועיינה-נוגייידאת
בית אריה
בית דגן
בני-ברק
בני-עי"ש
בסמ"ה
גידיידה-מכר
גייסר אל זרקא
ג'ת
גבעתיים
הר–אדר
הר חברון
הרצליה
זמר
זרזיר
חבל-מודיעין
חדרה
חולון
חוף עזה
חורה
חיפה
טבריה
טובא-זנגריה
טורעא
טייבה
יבנה
יהוד
יסוד-המעלה
יפיע
יקנעם-עילית
ירושלים
כאבול
כאוכב אבו אלהיגיא
כנרת
כסיפה
כעביה
טבאש-חגיאגירה
כפר-כנא
כפר ורדים
כפר מנדא
כפר קאסם
כפר קמה
כרמיאל
לוד
לקיה
מגידאל-הרום
מגדל-העמק
מודיעין
מודיעין עלית

מועצות אזוריות

המועצה האזורית הערבה התיכונה
המועצה האזורית חוף אשקלון
מועצה אזורית אל בטוף
מועצה אזורית אלונה
מועצה אזורית אפעל
מועצה אזורית אשכול
מועצה אזורית באר טוביה
מועצה אזורית בוסתאן אלמרגי
מועצה אזורית בקעת בית שאן
מועצה אזורית בני שמעון
מועצה אזורית בקעת הירדן
מועצה אזורית ברנר
מועצה אזורית גדרות
מועצה אזורית גולן
מועצה אזורית גוש עציון
מועצה אזורית גזר
מועצה אזורית גן רוה
מועצה אזורית דרום השרון
מועצה אזורית הגלבוע
מועצה אזורית הגליל העליון
מועצה אזורית הגליל התחתון
מועצה אזורית זבולון
מועצה אזורית חבל איילות
מועצה אזורית חבל יבנה
מועצה אזורית חוף הכרמל
מועצה אזורית חוף השרון
מועצה אזורית יואב
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לכיש
מועצה אזורית מבואות החרמון
מועצה אזורית מגידו
מועצה אזורית מגילות
מועצה אזורית מטה אשר
מועצה אזורית מטה בנימין
מועצה אזורית מטה יהודה
מועצה אזורית מנשה
מועצה אזורית מעלה יוסף
מועצה אזורית מרום הגליל

מועצה אזורית מרחבים
מועצה אזורית משגב
מועצה אזורית נחל שורק
מועצה אזורית עזתה
מועצה אזורית עמק הירדן
מועצה אזורית עמק חפר
מועצה אזורית רמת נגב
מועצה אזורית שומרון
מועצה אזורית שער הנגב
מועצה אזורית שפיר
מועצה אזורית תמר

מועצות מקומיות

מועצה המקומית נחף
מועצה מקומית אבו גוש
מועצה מקומית אבו-סנאן
מועצה מקומית אבן יהודה
מועצה מקומית אורנית
מועצה מקומית אזור
מועצה מקומית אל עגיר
מועצה מקומית אליכין
מועצה מקומית אלפי מנשה
מועצה מקומית אלקנה
מועצה מקומית באר יעקב
מועצה מקומית בוקעאתא
מועצה מקומית ביענה
מועצה מקומית ביר אל מכסור
מועצה מקומית בית אל
מועצה מקומית בית ג'אן
מועצה מקומית בנימינה
מועצה מקומית בסמת טבעון
מועצה מקומית ג'וליס
מועצה מקומית ג'לג'וליה
מועצה מקומית גבעת זאב
מועצה מקומית גבעת שמואל
מועצה מקומית גדרה
מועצה מקומית גוש חלב
מועצה מקומית גן יבנה
מועצה מקומית גני תקוה

מועצה מקומית דאלית אל-כרמל
מועצה מקומית דבורייה
מועצה מקומית דיר-חנא
מועצה מקומית דיר אל-אסד
מועצה מקומית חורפיש
מועצה מקומית חצור הגלילית
מועצה מקומית יבנאל
מועצה מקומית ינוח-ג'ת
מועצה מקומית ירוחם
מועצה מקומית ירכא
מועצה מקומית כוכב יאיר
מועצה מקומית כסרא-סומיע
מועצה מקומית כפר-ברא
מועצה מקומית כפר יונה
מועצה מקומית כפר יסיף
מועצה מקומית כפר שמריהו
מועצה מקומית כפר תבור
מועצה מקומית להבים
מועצה מקומית מבשרת ציון
מועצה מקומית מג'אר (מער)
מועצה מקומית מגדל
מועצה מקומית מג'דל שמס
מועצה מקומית מזכרת בתיה
מועצה מקומית מיתר
מועצה מקומית מכבים-רעות
מועצה מקומית מעלה אפרים
מועצה מקומית מעליא
מועצה מקומית נוה אפרים מונוסון
מועצה מקומית סאג'ור
מועצה מקומית סביון
מועצה מקומית עבלין
מועצה מקומית עומר
מועצה מקומית עילבון
מועצה מקומית עין מאהל
מועצה מקומית עיספייא
מועצה מקומית עמנואל
מועצה מקומית עראבה

מועצה מקומית עתלית
מועצה מקומית פקיעין
מועצה מקומית פרדסיה
מועצה מקומית צורן
מועצה מקומית קדומים
מועצה מקומית קציר-חריש
מועצה מקומית קצרין
מועצה מקומית קרית ארבע
מועצה מקומית קרית טבעון
מועצה מקומית קרית עקרון
מועצה מקומית קרני שומרון
מועצה מקומית קרע
מועצה מקומית ראמה
מועצה מקומית ראש פינה
מועצה מקומית רמות השבים
מועצה מקומית רמת-השרון
מועצה מקומית שבי ציון
מועצה מקומית שבלי
מועצה מקומית שדרות
מועצה מקומית שלומי
מועצה מקומית שעב
מועצה מקומית תל שבע
מועצה מקומית תמרה
מועצה מקומית תעשיתית מגדל תפן

המועצה המקומית אור עקיבא
המועצה המקומית גבעת עדה
המועצה המקומית זכרון יעקב
המועצה המקומית מצפה רמון
המועצה המקומית פסוטה
המועצה המקומית קדימה
המועצה המקומית רמת ישי
המועצה המקומית תל-מונד

מזרעה
מטולה
מנחמיה
מסעדה
מעלה אדומים
מעלה עירון
משהד
נס ציונה
נצרת
נצרת-עלית
נשר
עילוט
עין קיניה
עיר כרמל

עיריות

עיריית אריאל
עיריית בית שאן
עיריית בית-שמש
עיריית ביתר עילית
עיריית בת-ים
עיריית דימונה
עיריית הוד השרון
עיריית חיפה – עובדי ביהייח בני- ציון
עיריית טירת הכרמל
עיריית כפר-סבא
עיריית מעלות-תרשיחא
עיריית נהריה
עיריית נתיבות
עיריית נתניה
עיריית סחנין
עיריית ערד
עיריית קלנסואה
עיריית קרית גת
עיריית קרית ים
עיריית קרית מוצקין
עיריית קרית מלאכי
עיריית ראש-העין
עיריית שפרעם
עיריית תל אביב – עובדי ביהייח איכילוב
עיריית תל אביב-יפו עכו
עמק-יזרעאל
עמק-לוד
עפולה
ערערה
ערערה בנגב
פוריידיס
פרדס חנה-כרכור
פתח תקוה
צפת
קרית-יערים

קרית אונו
קרית אתא
קרית ביאליק
קרית שמונה
ראשון לציון
רהט
רחובות
ריינה
רכסים
רמלה
רמת גן
רמת חובב
רעננה
שגב-שלום
שדות נגב
שהם

תאגידים

אגודת מגן דוד אדום בישראל
איגוד-ערים בית דוד בן-גוריון
בנק-הדואר
בנק-ישראל
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
האקדמיה ללשון העברית
המוסד לבטיחות ולגיהות
המוסד לביטוח לאומי
המועצה להסדר ההימורים בספורט
המועצה להשכלה גבוהה
המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה
המועצה לייצור ולשיווק של ירקות
המועצה לייצור פירות ולשיווקם
המועצה למוצרי פירות וירקות
המועצה לענף הלול
המועצה לשיווק פרי הדר

המכון למורשת דוד-בן-גוריון
הרשות הגנים הלאומיים
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו
הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו
הרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום
הרשות למלחמה בסמים
הרשות לפיקוח חקלאי
הרשות לפיתוח הגליל
הרשות לפיתוח הנגב
הרשות לפיתוח ירושלים
הרשות לשיקום האסיר
יד יצחק בן-צבי
מועצה למוצרי פרי הדר
מועצות דתיות שכוננו מכח צווים שהוציאו מפקדי כוחות צה״ל באזור יהודה ושומרון ובאזור חבל עזה מועצת-הזיתים
מועצת-הפיקוח-על-פרי-ההדר-של-ישראל
מועצת-הפרחים
מכון-התקנים
מפעל הפיס
מרכז-יצחק-רבין-לחקר-ישראל
מרכז מורשת מנחם בגין
קרנית
רשויות מקומיות שכוננו מכח צווים שהוציאו מפקדי כוחות צה״ל באזור יהודה ושומרון ובאזור חבל עזה

רשויות

רשות-הגנים-הלאומיים
רשות-הדואר
רשות הנמלים
רשות-העתיקות
רשות הפיתוח
רשות השידור
רשות זיכרון, יד ושם
רשות כבאות
רשות נאות מרפא
רשות נחל הירקון
רשות-נחל-הקישון
רשות-נחלים-ומעיינות

רשות ניירות ערך
רשות-ניקוז
רשות-ניקוז-ערבה
רשות-ניקוז-גליל-מערבי
רשות-ניקוז-ים-המלח
רשות ניקוז-ירדן דרומי
רשות-ניקוז-ירקון
רשות-ניקוז-כנרת
רשות-ניקוז-כרמל
רשות-ניקוז-קישון
רשות-ניקוז-שורק-לכיש
רשות-ניקוז-שרון
רשות-שדות-תעופה
רשות שמורות הטבע
שרות-התעסוקה