written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


כיסויים ביטוחיים בביטוח מנהליםכפי שציינו בפתיחה, תוכנית ביטוח המנהלים היא בבסיסה תוכנית חסכון ארוך טווח. זוהי מעין קופת גמל המשלבת כיסויים ביטוחיים.

תוכנית ביטוח המנהלים שונה באופיה מתוכנית קופת גמל בכך שקופת הגמל היא קופת חסכון היודעת לקבל כספים בלבד הכפופים לחוקי קופות גמל ואילו תוכנית ביטוח חיים משלבת כיסויים ביטוחיים למקרה מוות וכיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה. יש לציין כי, בתוכניות שנפתחו עד 12/2003, התאפשר לחוסכים לשלב כיסויים ביטוחיים נוספים.

בשל הבלבול הרווח בקרב המבוטחים, בחרנו בפרק זה להביא לידיעתכם את תפריט הכיסויים וההשלכות על כספי החסכון.

כפי שציינתי, ביטוח מנהלים איפשר עם השנים שילובם של כיסויים ביטוחיים בתוך הפוליסה. הדיעה הרווחת בקרב הלקוחות שפגשתי והמבוטחים בכלל היא "שכל עוד לא מורגשת החוויה שהעלות יוצאת מהכיס, אין בעיה להוסיף כיסוי ביטוחי".

המרחק בין ההרגשה לבין העלות הוא מאוד קרוב התברר למבוטחים רבים בדיעבד. אין מושג כזה לא מורגש בעולם הפנסיוני. אי שליטה בכספים התגלתה לאורך השנים כחוסר אחריות.

רבותיי, כסף שמשולם מהחיסכון שלכם עבור כיסויים ביטוחיים לחברות הביטוח הוא מזומן. עבורכם הוא קנס ביום הפרישה. מהו גובה הקנס? זה מקומכם להיות יותר מעורבים ואף להתייעץ במידת הצורך.  אין להסיק מדבריי כי רכישת כיסוי ביטוחי הוא צעד שגוי. כיסוי ביטוחי הוא מוצר נכון אך יש לעשות זאת דרך תכנון צרכים נכון ואובייקטיבי זה שיתן לכם בסוף את התמורה המקסימלית והמושכלת עבור כספכם. מכל 10 שנות הניסיון שלי לא נתקלתי באדם אחד שתבע או בחר לתבוע את חברות הביטוח על גביית כספים לאורך שנים שהסבו לו הפסדים רבים לקצבה העתידית. למרבה הצער, מבוטחים פשוט למדו לחיות עם ההפסד וחבל.

ביטוח מנהלים

לא מפתיע כי תחום זה סבוך ולא ברור ליותר מ – 98% מהאוכלוסייה. זה המקום להתחיל לקחת אחריות, זהו כספכם שבסופו של דבר מרגיש או לא מרגיש לכם בכיס היום או מחר, אבל זהו כסף שאתם חוסכים שקל אחר שקל ליום שבו תחדלו מלכלכל את עצמכם ותתבססו עליו ע"מ להמשיך לקיים אורך חיים התואם את רמת החיים שלכם היום !!!

בתוכניות ביטוחי המנהלים קיימים כיסויים ביטוחיים שונים. אפרוס לפניכם את הכיסויים הביטוחיים שאיפשר המחוקק להוסיף בתוך התוכנית עד 12/2003 ואחרי. לפניכם הרשימה המפורטת:

 

כיסויים ביטוחיים בתוך ביטוח מנהלים עד 12/2003

ביטוח יסודי מקרה מוות (בתוכניות חסכון)

זהו כיסוי ביטוחי למקרה מוות אשר שולב בעבר בתוכניות אשר עלותו היתה יקרה מאוד ובמקרים רבים המבוטח לא היה מודע לקיומו ולעלותו. נכון להיום כיסויים אלו עדיין קיימים בתוכניות היסטוריות ויש מקום גדול לבחון תוכניות אלו מה שיכול להוזיל ולהגדיל את עמודת החסכון בטווח הארוך.
לדוגמא: אדם בן 59 , 100,000 ביטוח יסודי עלות: 267 ₪
ביטוח מוזל (תוכניות מ-2004) עלות: בין 82-105 ₪

עלות שעלתה למבוטחים פי 2.67. מי ידע על זה??

עלות שנתית (הפסד אלטרנטיבי) של: כ-2004 ₪ כל שנה שלא שמים לב. מה מחירו של ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי? הרבה יותר משתלם !

 

מחלות קשות

ביטוח נוסף המשלם את סכום הביטוח עם קרות אחד המקרים המופיעים בתנאי הפוליסה )גילוי מחלה קשה ). המבוטח זכאי לפיצוי חד פעמי בעת גילוי מחלה קשה לפי טבלת מחלות הידועה מראש.
בתוכניות עד 12/2003, כיסוי זה היה נוסף לכיסוי סכום ביטוח יסודי ולא מעבר. בתקופה זו כלל כיסוי זה 4 מחלות. לדוגמא הופיע בתוכנית מנהלים של מגדל תחת השם : "מזור 4".

 

ביטוח כפל תאונה (מוות מתאונה)

זהו כיסוי ביטוחי המוגדר גם ביטוח מוות מתאונה. זהו כיסוי ביטוחי אשר המוטבים יקבלו פיצוי אם וכאשר מת המבוטח כתוצאה מתאונה (לפי הגדרה "תאונה").

זהו כיסוי ביטוחי יחסית לא יקר אבל רבים המבוטחים שלא היו מודעים לכיסוי זה בפוליסה שלהם.

 

כיסוי ביטוחי נכות מתאונה

זהו כיסוי ביטוחי אשר המבוטח יקבל פיצוי של עד 100% כתוצאה מנכות מתאונה (לפי הגדרה "תאונה"). זהו כיסוי ביטוחי אשר מצטרף לכיסוי ביטוחי בסיסי. לרוב ניתן להצטרף לכיסוי עד גובה הביטוח הבסיסי.

 

כיסויים ביטוחיים המשותפים גם לתוכניות ביטוח מנהלים מ 1/2004

כיסויים ביטוחיים אלו היו קיימים ועדיין קיימים בתוכניות לפני 12/2003 ועד היום.

כיסוי ביטוח חיים ריזיקו 1

זהו כיסוי ביטוחי למקרה מוות נטו. לרוב זהו הכיסוי הזול ביותר והבסיסי ביותר. קיימים 2 סוגים: ריסק 1 וריסק 5. העלות מתחדשת כל שנה או כל 5 שנים בהתאמה.

חשוב לציין כי, משנת 2004 רשאי המבוטח לבקש לכלול בפוליסה כיסוי ביטוחי זה בכפוף  להסדר התחיקתי המאפשר לרכוש אותו על חשבון מרכיב תגמולי מעביד ומרכיב תגמולי עובד אך תתווסף לכך הגבלה המורה כי עלות הכיסויים הביטוחיים שנרכשו תנוכה באופן יחסי מכל אחד ממרכיבי התגמולים ולא תעלה, בכל עת, על 35% מדמי הביטוח החודשיים, לאחר ניכוי דמי ניהול מדמי הביטוח המיוחסים למרכיב התגמולים.

 

exampleדוגמא 
שכר: 10,000 ₪
שיעור ההפרשות: 18.33% (10% תגמולים – 8.33% פיצויים)
מכאן ניתן להסיק כי: 10,000X 10% = 1,0001000X 35% = 350לרשות המובטח יעמדו מקסימום 350 ₪ לרכישת כיסוי ביטוחי ריזיקו 1 בלבד.
להיוועצות בהרחבה בנושא תכנון כיסוי זה בעת גידול שכר או קיטון השכר ואופן ההשפעה, אתם מוזמנים לפנות  לפנות אלינו לייעוץ ראשוני ללא עלות

 

כיסוי ביטוחי מפני אובדן כושר עבודה

זהו כיסוי ביטוחי הבא לבטח מאי יכולת המבוטח לעסוק בעבודתו או בעיסוק סביר אחר אשר הולם את כישוריו. גובה הפיצוי המקסימלי יעמוד על 75% מהשכר הממוצע ברוטו במשך 12 החודשים האחרונים.

קראו עוד בהרחבה

מאמר נוסף שיכול לעניין אתכם -כיסוי אובדן כושר עבודה-מה חשוב לדעת??

דגשים והסברים בהרחבה
קראו עוד בהרחבה

ביטוח שחרור (שחרור מתשלום פרמיה בתקופת אי כושר)

כיסוי זה בא לתת מענה בעת קרות אירוע של איבוד כושר עבודה. במידה ואיבד המבוטח את כושרו לעבוד, חברת הביטוח תמשיך לשלם את תשלום הפרמיה החודשית עבור אותה פוליסה הכוללת כיסוי ביטוח חיים.

אנשים רבים שהיוועצו בי גילו להפתעתם כיסויים ביטוחיים רבים שלא ידעו על קיומם כלל. מתפקידנו להציג את כלל הכיסויים ומשמעותם עבור הלקוחות שלנו.

אנחנו עוסקים כל היום בדמי ניהול, בתשואות ופרמטרים נוספים חשובים נוספים שמשפיעים על החסכון שלנו אך לעיתים פרמטרים כדוגמת אלו עלולים להשפיע משמעותית פי כמה יותר.

חשוב שנצא מכאן עם מסר מאוד חשוב. כיסויים ביטוחיים עולים כסף, וכשלא מרגישים הם עולים יותר.
תוכניות אלו בהחלט מהווים נכס כלכלי חשוב עבורכם ליום הפרישה אך דורשים עין מקצועית שתפקידה בראש וראשונה לשרת את מטרות המבוטח.

צרו קשר לייעוץ

ב - FutureValue נותנים לכם את המקום והכתובת לפנות בכל עת שתרגישו מוכנים.

אתם מוזמנים לפנות לייעוץ ראשוני ללא עלות
צרו קשר לייעוץ