written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


מהי קופת גמל

קופת גמל (קופ"ג) היא מכשיר חיסכון פיננסי לשכיר ולעצמאי לטווח הבינוני ולטווח הארוך בהתאם להשתנות החוקים לאורך השנים.

זהו מכשיר המשרת את השוק הפנסיוני אשר מנוהל תחת חוקי קופות גמל ונחשב לפשוט ביותר מבין התוכניות בשל היותו קופה לחסכון בלבד וללא מרכיב ביטוחי כל שהוא. לרוב, ניתן למשוך את הכספים הצבורים בקופה כסכומים חד פעמי.

חוקי קופות גמל נוצרו בין היתר במטרה להבהיר לחוסך את זכויותיו וחובותיו. בשל היותו מוצר המוכר למעסיק כהוצאה לצרכי מס ומעניק הטבות מס לעובד, מגדיר המחוקק את התנאים לפיהם יש לנהוג בכספים. ניתן לראות זאת כעידוד ותמריץ מצד המחוקק כלפי החוסך והמעסיק ובעבור חסכון כספים אלו בהתאם לחוקי קופת גמל, יזכה החוסך בהטבת מס. במידה ויפר תנאים אלו, יחולו קנסות בעת המשיכה.

מאמרים שיכולים לעניין אתכם

קופה זו יכולה לשמש כקופת השלמה לפיצויים, רבדי שכר נוספים שלא נחשבים לתנאים סוציאליים(החזר הוצאות וכו') והפרשה לתגמולים ופיצויים.

קופת גמל כוללת דמי ניהול. שיעור דמי הניהול המקסימליים שאיפשר המחוקק עד סוף 2012 השתנה בעקבות רפורמה נוספת משנת 2013.

קופות הגמל מנוהלות ברובן ע"י בתי השקעות שחלקן תחת בעלותן של חברות הביטוח.

קיימות מספר רב של קופות גמל בשוק (581 קופות גמל נכון ל-1-2013) המאופיינות בחשיפתן השונה לסיכון וניהול ההשקעות שונה.

מהי קופת גמל

כלי פיננסי זה היה פופולרי עד מרץ 2008 בו נכנסה רפורמה חדשה (תיקון 3 לחוק ) המורה על הפסקת הפרדת כספי החיסכון להון (קבלת הכספים בגיל פרישה בדרך של מזומן) ולקצבה. טרם תיקון 3, ניתן היה לפצל את החסכון הכללי ולנתב כספים הוניים עד תקרת שכר גם לקופת גמל שהיתה נתונה ע"פ חוק.

כיצד ניתן למשוך כספים בקופת גמל ומתי?

עולם חוקי קופות הגמל הוא עולם דינמי בחוקיו ומשתנים מעת לעת. בשל ריבוי השינויים, מתקשים רוב החוסכים לעקוב ולשלוט בכספיהם.

דיני משיכת הכספים משתנים בהתאם ולכן, על-מנת לעקוב אחר אופן משיכת הכספים בעתיד והגבלות, באפשרותכם לקרוא בהרחבה אודות ציר זמן מפורט לאורך חייה של הקופה הן בהווה והן בעבר המציין איך ומתי ניתן למשוך את הכספים מבלי להקנס בעת המשיכה.

חשוב לציין כי את הכספים שצבורים בקופה ניתנים למשיכה בדרך של חד פעמיים, מזומן.

קראו עוד בהרחבה

למאמר בהרחבה אופן משיכת הכספים בקופת גמל

משיכת כספים תחת חוקי קופות גמל
קראו עוד בהרחבה

פרמטרים לבחירת קופת גמל

פרמטרים לבחירת קופת גמל

קופת גמל הוא מוצר חסכון הבא להגן עליכם ולאפשר לכם לשמור על רמת החיים בעתיד.
בבואנו לבחור קופת גמל, ישנם מספר פרמטרים אשר חשוב לבחון בקפידה ע"מ לקבל החלטה נכונה היכן להשקיע את כספכם. בשל ריבוי נתונים והקושי להבין בשל השינויים התקופתיים הפוקדים את השוק כל פעם מחדש, פרסנו לפניכם את הפרמטרים העיקריים:

גודל הקרן

גודל הקרן יכול להוות מרכיב בכל חשיבות. לטענתם של בתי השקעות והגוף הממשלתי לדוגמא החסרון בקרן קטנה הוא ביכולת להתמקח בעלויות של קניה/מכירה מה שמביא לגביית דמי ניהול גבוהים יותר, שינוי של הצטרפות עמיתים או נטישה משפיעה יותר על אופי ניהול הקרן ועוד. מנגד, ניצבות גם יתרונות לדוגמא: יכולת רכישות מהירות בעלות פוטנציאל לתשואות גבוהות ועוד..
רמת החשיפה לסיכון
אחד הפרמטרים המשפיעים על כספיכם בצורה משמעותית היא התשואה. לרוב התשואה היא פועל יוצא של לקיחת סיכון. בחלק זה נתבונן כיצד נבחן את רמת הסיכון מתאימה לנו בבואנו לבחור קופת גמל.

גוף מנהל

כמו הרבה עסקים בשוק, למוניטין הגוף המנהל ישנה חשיבות. זהו פרמטר שאפשר לייחס לו חשיבות במידה מסויימת הבא להציג יציבות פיננסית בעיקר. חוסן פיננסי הוא חשוב אבל לא נכון יהיה למהר להשמיץ גופים מנהלים קטנים אחרים. זהו עוד פרמטר שיכול להשפיע במידה לא רבה אבל נכון.

תשואות

תשואות הוא פרמטר משתנה בין החשובים המשפיעים על כספינו. מצד אחד נייחס לו חשיבות רבה אבל באותה נשימה חשוב לי לציין כי עלינו לבחון מספר פרמטרים המשפיעים ישירות על התשואות. העולם הפיננסי משקיע כספים רבים במחקרים אבל אל נשכח כי זה עדיין עולם המנוהל באי וודאות.

דמי ניהול

אלו אחד הפרמטרים הקבועים המשפיעים על החסכון שלנו ולכן עלינו להיות ערים לעלויות חלופיות הקיימות בשוק ואף לנהל משא ומתן גם אם נדרש לפנות ליועץ המכיר וחי את השוק ביום יום. שיפור העלויות בהחלט יכול להשפיע על כספיכם בטווח הארוך והקצר. חשוב לציין כי משנת 2013 חלו שינויים בהוראות של המפקח על הביטוח לגבי פרמטר זה.

שירות

שירות הוא פרמטר שבהצטרפותנו אנו שוכחים לקחת בחשבון כי עדיין לא קיימת סיבה לפנות לבקשת שירות. פרמטר זה הוא חשוב בבואנו לבקש מידע אודות כספינו, זמן מענה לטלפונים, דין הכספים, מועד פידיון וחשוב מאוד עמידה בלוז זמנים בפידיון כספים בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ושוק ההון. כל יום של עיכוב עלול להביא את כספינו גם להפסדים.

מתי כדאי לבחור בקופת גמל?

בבואנו לקבל פתרון לחסכון הפנסיוני חשוב להבין מדוע לבחור קופת גמל ולא מכשיר פיננסי אחר. ישנם בעלי שכר גבוה שניתן לצרף קופה זו כהשלמה בהתאם לאילוצים הקיים בשוק, האם המעסיק על רובד שכר זה ישלם כיסוי אובדן כושר עבודה וזאת בחינה אישית עם כל אחד ואחד, האם החברה המנהלת תשלם את כספי החסכון בקרות מקרה של אובדן כושר? כל אלה הם חלק מרשימה שלמה שחשוב לבחון בליווי של ייעוץ אובייקטיבי ומקצועי היכול להשפיע על הגדלת החסכון שלכם.

סוגי קופות גמל

קופת גמל לא משלמת לקצבה – זהו שם כולל לקופה המנוהלת תחת חוקי קופות גמל המציבים מגבלות באופן משיכת הכספים ואופי הכסף לאורך שנים. אופן משיכת הכספים מקופות אלו לרוב תיהיה במשיכה של סכום חד פעמי אך עם מגבלות מסויימות. בין המוצרים השייכים לקבוצה זו היא קופת גמל אשר מדוברת בפרק זה ופוליסת ביטוח מנהלים מסוג הון שנפתחה לפני שנת 2008.

קופת גמל משלמת לקצבה – זהו שם כולל לקופות המנוהלות גם כן תחת חוקי קופות הגמל. אופן משיכות הכספים עד וביום הפרישה תלוי בתקופות אשר נחסכו הכספים. ניתן לקרוא אודות תקופות אלו תחת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה "אופן משיכת הכספים" בייחוד לאחר השינויים שחלו משנת 2008. בין המוצרים השייכים לקבוצה זו הוא תוכנית ביטוח מנהלים מסוג קצבה וקרן פנסיה

.

קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים –זוהי קופת גמל אשר מופקדים בה בין אם הפקדה חד פעמית או מידי חודש כספים המופרשים הן מצד המעסיק והן מצד העובד כשכיר. כספים אלו נקראים כספי תגמולים ויהיו תחת חוקי קופות גמל.

קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים – זוהי קופה המקבילה לה לתגמולים אך ההבדל הוא שההפקדות לקופה יגיעו מצד העובד בלבד וההטבות המס יהיו מותאים לעצמאי. עובד שכיר יכול להחשב גם כעצמאי במידה ולא מוכר לו רובד שכר נתון לתנאים סוציאליים. כמו כן, עצמאי יכול להחשב כבעל עסק עצמאי לכל דבר.

קופת גמל אישית לפיצויים – זו קופה בה מופקדים כספים המבטיחים את פיצויי המעסיק לעובד. כספים אלו מופקדים מכספי המעסיק ושייכים לעובד. זו יכולה להיות קופה להשלמת פיצויים בין הפקדה חד פעמית או חודשית שוטפת.

קופת גמל מרכזית לפיצויים – קופה זו שייכת למעסיק בלבד. ע"פ חוק פיצויי פיטורין, כאשר מפוטר העובד ע"י מעסיקו, מחייב החוק את המעסיק לשלם פיצויי פיטורין לעובד. לכן, ישנם מעסיקים המפרישים בשוטף כספים לקופה זו ע"מ להבטיח זאת לעובדים בעתיד. החל מינואר 2011 לא ניתן להפקיד עוד לקופות מסוג זה.

קופת גמל לדמי מחלה – קופה זו מיועדת למעסיק בלבד. קופה זו רשומה תחת המעסיק אשר מפקיד כספים עבור עובדיו במטרה לשלם לעובדיו דמי מחלה בעת העדרותם ממקום העבודה ולעמוד בהתחייבותיו הנדרשים ע"פ חוק דמי מחלה.

קופת גמל למטרות נוספות – אינן עוד תחת חוקי קופות גמל ואינן קיימות חדשות עוד.

קופת גמל לחופשה – הוקמה בעבר עבור תשלום חופשות מרוכזות של חברה מסויימת. אינן תחת חוקי קופות גמל עוד ואינן קיימות חדשות עוד.

מעבר של כספים בין תוכניות. לאיזו קופה ניתן ?

כפי שציינתי בתחילת הפרק על קופות הגמל, התחום הפנסיוני לא במקרה לא מובן וקשה להבנה ע"י האזרח הממוצע. בענף זה מתחוללות כמעט מידי שנה שינויים רגולטוריים ולכן, האדם הנמצא מחוץ לתחום, מתקשה לעקוב ולשלוט בכספיו ובצדק. גם כאן לצערי יש לי בשורות לא מעודדות אך מנגד תמיד ניתנת לכם ההזדמנות לפנות אלינו ונסייע בצורה המקיפה והמקצועית ביותר להיות לכם לעזר.

רבים מאיתנו מבינים כי העולם הפנסיוני הוא דינמי ובין היתר דורש מעבר של כספים מקופה אחת לקופה טובה יותר אך, חוששים שמא נבצע מהלך מוטעה אשר עלול לפגוע בכספי החסכון.

מעבר של כספים הוא אפשרי אך חשוב לשים לב למספר פרמטרים:
לכל קופה יש אופי שונה של סוג הכסף שנחסך בה. לכל קופה ישנה מטרה כיצד יקבל החוסך את כספו ביום בו יגש לפדות את הכספים. לכן, בעת העברה, עלינו לשים לב כי עמדנו בכללים וביצוע העברת הכספים תיהיה מקופה מסוג אחד לסוג אפשרי אחר. במאמר המורחב מפורטים תפריט האפשרויות, לוחות זמני העברת הכספים ע"פ חוק שבהם מחוייבים מנהלי הקרנות לעמוד, זמן מקסימלי בו ניתן לבטל ביצוע פעולת העברה ואופן הביצוע בפועל.

למפת סוגי הקופות אשר ניתן לבצע ביניהם מעבר>>

יתרונות של קופת הגמל

לקופה זו כמו כל דבר בחיים קיימות יתרונות וחסרונות. ע"מ לסייע לכם בקבלת החלטה בבואכם לבחור מוצר פנסיוני, נביא לפניכם מספר פרמטרים חשובים אשר בסופו של יום תגיעו להחלטה מושכלת יותר.
יתרונותיה של קופת גמל:

פשטות המוצר – מוצר זה בהחלט אחד מהמוצרים הפשוטים ביותר בעולם הפנסיוני. ניתן לראות את ההפקדות השוטפות, לעקוב אחר התשואות ובמקביל לראות כמה עלויות נגבו עבור ניהול הקופה.
לא נדרשת מיומנות גבוהה יחסית ואני שם דגש על יחסית אבל תמיד ממליץ לפנות ליועץ פנסיוני אשר פועל מתוך אובייקטיביות מוחלטת עבור האינטרסט האישי שלך בלבד.

דמי ניהול מצבירה בלבד (מ/עד 2013) – עד סוף 2012, היה נהוג לגבות דמי ניהול מצבירה בלבד עבור ניהול קופה זו. כמו כן, קיימת גמישות גבוהה יחסית בניהול משא ומתן לגבי העלויות מאשר מוצרים פנסיוניים אחרים. משנת 2013 גובשו תקנות חדשות אשר מצטרפות דמי ניהול מפרמיה אך גם כאן נשאר המקום לגימוש ולבדוק הטבות בהנחות בשוק. לפנייה לקבלת ייעוץ בנושא ניתן לפנות בכל עת.

אופן קבלת הכספים (הון/קצבה) – אופן קבלת הכספים מקופה זו הוא כסכום חד פעמי. ישנם בעלי שכר אשר צברו סכומי פנסיה עתידיים שעומדים בתנאי התקנות בהתאם לתיקון 3 ומעוניינים בהתאם לתכנון כספיהם לפרישה למשוך חלק מכספים כחד פעמיים ולהנות לאורך הדרך מיתרונות נוספים שמציגה קופת הגמל ולא מוצרים פנסיוניים אחרים.

מגוון רחב של אפיקי השקעה – קופות הגמל מונות כ-581 סוגים שונים של קופות נכון ל-2013. מגוון רחב לעיתים נחשב לחסרון אך כאשר פונים אתם לייעוץ מקצועי, ניתן לבחון מקרוב מספר רב של מוצרים אשר כל אחד מהם משקף אפיקי השקעה שונים ודומים היכולים להתאים ע"פ אופי החוסך ורמת לקיחת הסיכון שהוא חפץ. זוהי גזרה רחבה של מוצרים שמאפשרת חופש בחירה אמיתי אך מנגד חייבת להיות מושכלת ומקצועית.

השוואה בין קופות אחרות – זהו מוצר אשר קל יחסית לבצע השוואה בין הקופות כאשר אחוזי החשיפה לסיכון די ברורים והרכב ההשקעות גם כן. אין ספק שבחירת קופה דורשת ידע מעמיק בהבנת יסודות ואפיקי ההשקעה. כמו כן, בשל פשטות המוצר וחוסר המצאותו של מרכיב ביטוחי, ניתן יחסית בקלות יותר לבצע השוואה לפני שבוחנים מעבר לקופה רווחית יותר.

חסרונות של קופת הגמל

ללא מרכיב ביטוחי – מרכיב ביטוחי הוא חלק שללא ספק מקנה בטחון בשמירה על רמת חיי המשפחה בעת אירוע קיצוני. יש הבוחנים מוצר פנסיוני המשלב גם חסכון וגם הגנה עבור המשפחה. מוצר זה אינו מתאים כלל. יש מצבים בודדים בהם נתקלתי בו בתי השקעות שילבו מוצר זה (מול חברת ביטוח) עם מרכיב ביטוחי בגובה החיסכון הצבור.

תשלום לשחרור מתשלומי פרמיה -כאשר פונים אתם לבחירת מוצר זה חשוב להיות מודעים כי המעסיק אכן מבטח רובד שכר זה במידה וזו קופה להפקדות שוטפות אבל חשוב לא פחות האם קיים הסדר של שחרור תשלומי פרמיה עבור קופה זו בעת קרות אירוע של אובדן כושר עבודה.

אופן קבלת הכספים -קופת גמל היא קופה אשר מוגבל במידה מסויימת באפשרויות חיסכון הכסף. היא קופה אשר מאפשרת משיכת כספים בדרך של סכום חד פעמי. יש חוסכים אשר עבורם חסכון נוסף הוא השלמה נוספת לגדלת הפנסיה העתידית שלו. ולכן, אפיק זה הוא די מוגבל ומצמם את אפשרויות הבחירה.

מגוון רחב של אפיקי השקעה – באותה מידה שפרמטר זה מוצג כיתרון, ניתן לומר כי בשל ריבוי האפשרויות, מוצאים את עצמם חוסכים רבים אובדי עצות ולבסוף בוחרים במסלולים שבדיעבד מתבררים כמוטעים או לחילופין משאירים את הבחירה "לאלה שיודעים טוב יותר ".

אז מה בסוף מחליטים?

כל כוונתנו במאמר היתה לתת לכם רקע על המוצר. תקוותי שהצלחנו לשפר לכם את רמת הידע ואף להגדיל את הבטחון בעת בחירת קופה מתאימה ע"פ צורך אך, מנגד חשוב לציין כי בבואנו לשלב מכשיר פנסיוני זה, יש לבחון מספר משתנים אשר שונים עבור כל אחד מכם החוסכים, היכולים לקבוע את מידת ההתאמה וההצטרפות לקופת גמל.

אתן דוגמא קטנה, בבואי לבחון עם לקוח האם נכון לשלב קופת גמל בין תוכניותיו, חשוב לשים לב כי מרכיב השכר הוא חלק מאוד חשוב. לבעלי שכר גבוה, בהנחה שצברו כספים רבים, מוצר קופת גמל יתאים במידה רבה יותר מאשר בעלי שכר נמוך.

דוגמא נוספת היא דמי הניהול. בין לקוחותיי, ארגון גדול השייך למגזר הציבורי בו קיימות הטבות משמעותיות בדמי הניהול. זהו בהחלט פרמטר משמעותי. ברור לכולם כי, תנאים אלו שנתנו למעסיק אחד יהיו שונים עבור לקוח אחר בו קבוצה קטנה יותר משוייכת לקופה מאותו יצרן.

ולכן, כל בחירה שנעשה תלויה במספר פרמטרים אשר קשורים אחד בשני והרשימה עוד ארוכה.
חשוב לבצע תכנון פנסיוני מקצועי ואובייקטיבי במטרה לאמוד את גובה הכספים הצפויים בגיל הפרישה ולהתחשב באותם מקדמי הבטחון אשר החוסך יפרוש טרם גיל הפרישה.

כל אלה, ואחרים דורשים בדיקה אישית השונה מאחד לשני. אנו מזמינים אתכם להייוועץ עם צוות מקצועי ומיומן ולבנות את תיקכם הפנסיוני בתבונה ובאחריות.