written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


קרן השתלמות היא קופת חיסכון אשר נפתחה בעבר לשכירים ולאחר מכן לעצמאים, חברי קיבוצים ומושבים אשר קמה במטרה לממן השתלמויות לעובדים. קרן ההשתלמות הפכה להיות אפיק חיסכון משתלם לכל דבר לטווח הקצר/בינוני ואף הארוך אם בחר העמית להשאיר את הכספים.

בהתייחס לפקודת מס הכנסה, הפקדות המעסיק והעובד פטורות מתשלום מס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בגבולות תקרת שכר שאפרט בפרק "פטור על ההפקדות". כספים אלו ניתנים למשיכה בתום 6 שנים מיום הראשון לפתיחת הקופה אם או בלי הפקדות שוטפות לאורך התקופה .

ההפקדות לקרן ההשתלמות לשכיר מקורם משיעור הפרשות משותף של 2.5% מהמשכורת הקובעת של העובד ומצד המעסיק עד 3 פעמים משיעור ההפרשות של העובד. לרוב שיעור הפרשות המעסיק הוא 7.5% אך לא בהכרח אצל כל המעסיקים.

חשוב לציין כי לא ניתן להפקיד לקרן השתלמות בצורה עצמאית כשכיר.

מאמרים שיכולים לעניין אתכם

קרן ההשתלמות הוא מוצר חיסכון לכל דבר המוצע ע"י בתי השקעות פרטיים ובתי השקעות בחברות ביטוח.
נכון ל- 2/2013 ע"פ נתוני מאגר הנתונים של משרד האוצר, קיימות בישראל 281 קופות השתלמות כאשר 14 מהן לא פעילות. ניתן לזהותן ולאתרן לפי מספר מס הכנסה (מספר מ"ה) וכל קופת חיסכון מצוידת במספר חשבון אישי.

כיום, קיימות מס' קרנות השתלמות בהתאם לסוג הלקוח: קרן השתלמות לשכיר, לעצמאי, חברי קיבוצים ומושבים ומורים וגננות.

ניתן להודות כי קופות אלו הן אחת ממטרותיה של המדינה לערוך שינוי, אך נכון להיום עדיין בגדר של הטבה אמיתית נטו.

איך בוחרים קרן השתלמות מתאימה?

בבואנו לבחור קופה, נתחשב במספר פרמטרים חשובים. לכל אחד מהם משקל שונה בהשפעתו בבואנו להצטרף לקרן. לכן, נפרוס בפניכם את אותם הפרמטרים הנפוצים ואף נציין את רמת חשיבותם. בנוסף, כפי שהזכרתי כאן במאמרי, קיימות סה"כ 267 קרנות השתלמות שונות אשר מאופיינות ע"פ מספר פרמטרים:

סוג הקרן

סקטוריאליות – ההצטרפות מותנית בהשתייכות לאותו סקטור כדוגמא: רשויות מקומיות, מהנדסים, אקדמאים, הנדסאים, מורים, עובדי מדינה, שופטים, חברת חשמל ועוד…

לא סקטוריאליות – כל אותן קופות שאינן מגבילות הצטרפותם של כלל העמיתים.

 

רמת הסיכון בקרן ההשתלמות

קופות אשר מאופיינות ע"פ רמות סיכון ואופי ההשקעה:

מסלוליות – אג"ח-אגרות חוב קונצרניות, מדינה, עד-15% מניות, עד 20% מניות, ללא מניות ועוד..

כלליות – אלו הקופות מהדור הקלאסי (לרוב מושקעים הכספים עד 35% מניות). קופות אשר מנוהלות בהתאם לשיקול ומדיניות ההשקעה של אותו גוף מנהל, לרוב גמישות יותר אך כפי שציינתי מוגבלות ברמת סיכון שידועה לחוסך.

מנייתיות – קופות אשר מאופיינות ברמת סיכון גבוה וחשופות עד 100% מניות.
לחוסך בחירה חופשית בהצטרפות לקופה. ראשית עליו לבחון עם עצמו או בעזרת יועץ או גוף מוסמך מהי רמת הסיכון הרצוי ומה מטרת הקופה. כך יוכל החוסך לאפיין את הקופה מתאימה לו. זהו בהחלט פרמטר חשוב אשר בסופו של יום יכול להשפיע על חסכוננו היום ובעתיד.

תשואות בקרן ההשתלמות

זהו פרמטר אשר מתבסס על תוצאות העבר ויכול במידה מסויימת לשקף ביצועים עתידיים אך בבואנו לבחור קרן, נתחשב בו כפרמטר המחזק פרמטרים אחרים אשר קבועים יותר.

 

דמי הניהול בקרן ההשתלמות

זהו פרמטר שבהחלט נתייחס אליו והוא בהחלט קבוע ויכול להשפיע באופן ברור. נתון למשא ומתן בין החוסך הסופי לבין היצרן בין אם דרך הסכם של מעסיק במקום העבודה מול היצרן או מנהל הסדר פנסיוני במקום העבודה לבין היצרן או ע"י המלצות של יועץ, בו יכולת השפעה והשוואת תנאים המקובלים בשוק.

חשוב לציין כי דמי הניהול נגבים מהצבירה בלבד, אחוז מסך הכספים הצבורים בקופה.

קראו עוד בהרחבה

מאמר נוסף שיכול לעניין אתכם איך קוראים את הדו-ח השנתי?

פירוט הסעיפים בדוח והסבר מפורט
קראו עוד בהרחבה

שירות

זהו מרכיב שבהחלט ניתן לייחס לו חשיבות. אמנם לא הוא זה שיעלה את ערך כספכם במישרין אך לעיתים בעת הצורך, כאשר נזדקק למידע מהיר ע"מ לקבל החלטה, התנהלות בפדיון כספים, בקשה לשינוי מסלול השקעות, שאלות טלפוניות ומוקד שירות בהחלט, זהו עוד נטבח חשוב בבחירת קרן השתלמות.

 

גודל הגוף המנהל/החברה המנהלת

אומנם לגודל ישנה חשיבות אך חשיבותו בבואנו להצטרף לקרן, בינונית. עדיין לא חווינו התרסקות של בית השקעות מבחינה כלכלית. כמו כן, צוות העובדים יכול להיות מיומן ככל שיהיה אך ההיסטוריה יכולה ללמד על אירועי העבר ולא בהכרח על אירועי העתיד.

השפעות על קרן השתלמות

מה באמת משפיע על גובה החיסכון בקרן ההשתלמות ואיך ניתן להשפיע?

חסכוננו מושפע ממספר פרמטרים ישירים, סטטיסטיים ועקיפים. נציג את רובם ונציג כיצד ניתן לשפרם ככל האפשר.

השכר בפועל : זוהי המשכורת בפועל. בכל סוף חודש אנו רואים את השכר נטו המופנה לחשבון הבנק שלכם אך, לא בהכרח כל מרכיבי השכר מופנים לתנאים סוציאליים/קרן השתלמות. עליכם לברר איזה מרכיב באמת מוגדר לקרן השתלמות ואף לבחון בקשת העלאה. חשוב לציין כי לבעלי שכר גבוה, ישנה מגבלת שכר של עד 15,712 ש"ח (נכון ל-1/1/2013 ) מעבר לשכר זה, תחשב הפקדת המעסיק כחייבת במס. חישוב המס הוא: המס השולי על ההפקדה מעבר (7.5% X ההפרשות בין השכר בפועל ל – 15,712 ש"ח).

ישנם מעסיקים כי במדיניותם להגדיר את מלוא השכר של העובד וחלקם מגבילים עד התקרה. שניהם מקובלים אך, יש לברר את המקובל במקום העבודה טרם הגיעכם לניהול משא ומתן.

שיעור הפרשות המעסיק : שיעורי ההפרשות המוכרים למעסיק במקרה של עובד שכיר הם ביחס של 1:3 או 1:2 להפקדת העובד קרי 5% או 7.5% . שיעור ההפרשה של העובד: 2.5%.
מקסימום 10% מצד העובד והמעביד משכר המוגדר.

לכן, קרן השתלמות נחשבת כהטבה מידי המעסיק ולכן, זה נתון למשא ומתן כמו כל מרכיב שכר. אך חשוב לדעת מהן שיעורי ההפרשות המקובלים בארגון בו אתם עובדים טרם ניהול המשא ומתן.

במקרה של עצמאי: 7% מתקרת הכנסה שנתית של 259,000 ש"ח (נכון ל- 1/1/2013). חשוב לדעת כי רק 4.5% מוכרים לניכוי ממס (נחשב כהוצאה) – לתקרת הכנסה מעודכנת

במקרה של קרן השתלמות למורים וגננות : עד 4.2% מהמשכורת על חשבון המורה ועד 8.4% מהמשכורת על חשבון המעסיק. מקסימום של- 12.6% ממשכורתו של המורה.

תשואות: זהו בהחלט מרכיב חשוב ויש לבחון טרם ההצטרפות את רמת הסיכון המתאימה לאופייכם. זהו מרכיב שלעולם לא נדע מה צפוי באמת אך הוא נתון להשוואה בין קופות אחרות ומעיד במידה מסויימת על אופי ההתנהלות והמקצועיות של הגוף המנהל. אתם מוזמנים לפנות אלינו ולערוך סימולציה קצרה הממחישה את השפעת התשואה על החיסכון לאורך זמן.

 

שיעור ההפרשות

כפי שציינו קודם את גובה שיעור ההפרשות המוכרות למעסיק (במקרה של שכיר):

ביחס של 1:3 או 1:2 להפקדת העובד קרי 5% או 7.5% .

שיעור ההפרשה של העובד: 2.5%.

מורים וגננות: עד 8.4% מהמעסיק ו – 4.2% מצד העובד.

פטור על ההפקדות מצד המעסיק: מוכר עד 7.5% ממשכר של 15,712 ש"ח (נכון ל – 1/2013 ). על שכר גבוה יותר, ייחשב כהטבה הניתנת לעובד ויגרור אחריה תשלום מס כמו כל מרכיב שכר.

לדוגמא: שכר 20,000 ש"ח.
המס השולי (דרגת המס הגבוהה): 31% (נכון ל – 1/2016) לטבלה המעודכנת

321.6 ש"ח = 7.5% * (20,000-15,712 )

99.69 ש"ח = 31% * 321.6

מכאן ניתן לראות כי ייגבו מכם 99.69 ש"ח בשכר בגלל הפקדה מעל תקרת השכר המוכרת.

מסקנה: עדיין משתלם גם לאחר תשלום המס. בנטו תזכו בעוד כ- 222 ש"ח לחיסכון בקרן ההשתלמות.

דמי ניהול גבוהים בקרן ההשתלמות?

דמי ניהול הוא מרכיב שמובא כאן בנפרד מכמה סיבות. ראשית, זהו מרכיב שמשפיע ישירות על כספי החיסכון אך יותר חשוב הוא שזהו מרכיב שידוע מראש ויש ביכולתו של כל אחד להשפיע במישרין על חסכונו העתידי.

ע"פ התקנות שהותקנו על ידי משרד האוצר רשאים היצרנים המנהלים את קרנות ההשתלמות לגבות דמי ניהול מקסימאליים של 2% לשנה הנגבים מהצבירה-מסך הכספים הצבורים בקרן והם מחושבים כשנתיים. בפועל, דמי הניהול הסופיים נקבעים בין הקרן לחוסך לאחר משוא ומתן.

אהיה פתוח ואומר כי לעיתים דמי ניהול הם מרכיב יחסית נמוך בהשוואה לתשואות שהקופה יכולה להשיג עבורכם אך אין אחד שיכול באמת להבטיח לכם זאת ולכן מה שנותר זה להתמקח ולנהל משא ומתן גם על דמי הניהול.

אמשיך ואומר כי בבואכם לקבלת ייעוץ, אנחנו מעורבים ובקיאים בכל הנעשה בשוק כולל העלויות המקובלות בשוק. דמי ניהול הם פונקציה של סכומים שצבורים בקופה זאת יקל על ניהול משא-ומתן טוב יותר, ידע מוקדם ובקיאות בנעשה בשטח.

אופן משיכת כספים בקרן השתלמות?

אופן תשלום קרן השתלמות

לקרן ההשתלמות מגבלות שונות בבואכם לפדות את כספיכם. פרסנו לפניכם את רובן על-מנת לאפשר לכם התנהלות נכונה בתכנון עולמכם הפיננסי האישי.

בתום 6 שנים מיום תחילת ההפקדות לקרן, ניתן לפדות את הכספים בה. אלא אם ברשותכם קרן השתלמות נוספת בעלת וותק של 6 שנים. במידה וברשותכם קרן השתלמות בעל וותק הקטן מ-6 שנים, המתינו עד להשלמת השנה השישית מה שיאפשר לכם פדיון של שאר הקופות.

משיכה שלא כדין תגרור אחריה תשלום מס – יחשבו כספים אלו כהכנסה – לרוב עד 50% על חלק המעביד ועל רווחי הפקדות המעביד והעובד (וזאת באישור המעסיק והעובד היודעים כי ינוכו כספים אלו). חלופה שמומלצת היא לקיחת הלוואה ע"ח כספי הקרן ולהמתין בסבלנות ליום נזילות הקופה.

במקרה של מורים וגננות זכאי העובד למלוא הסכום הצבור בקרן למטרת השתלמות אך, ניתן לפדות את הסכום גם שלא למטרות השתלמות במקרים מיוחדים כדוגמא : פיטורין, פרישה ע"פ הסכמים וכו, אך כאן יחוייב המורה להפרד מכ- 10% מכספי החיסכון שהופרשו.

ניתן לפדות במידה והגעת לגיל הפרישה

בתום 3 שנים לתחילת ההפקדות לקרן, ניתן לפדות את הכסף שנצבר בה למטרת השתלמות מקצועית.

במקרה של פטירה, יקבלו המוטבים את כספי החיסכון.

במקרה בו הגעתם לגיל 60 וצברתם וותק של לפחות 3 שנים בקרן.

חשוב לציין כי, גם במקרה שהקופות נזילות, עדיין ניתן להשאיר קופות אלו להמשך חיסכון לאורך זמן בלתי מוגבל. חשוב בבואכם לפדות כספים אלו, להיוועץ ולתכנן בהתאם את עתידכם ולשמור על רמת חיים בעתיד. כספים אלו יכולים לסייע לכם בתכנון פיננסי עתידי מושכל יותר .

פרט נוסף שחשוב להזכיר הוא כי, קיימת אפשרות לקחת הלוואה מקרן ההשתלמות בטרם הגיעכם ליום נזילות הקופה. תנאי ההלוואה לרוב מנוהלים מול סניף הבנק בו הקרן נמצאת וזאת ניתן לברר בטרם פנייתכם לבנק, דרך מרכז שירות של בית ההשקעות.

תשלום מס רווחי הון לבעלי שכר גבוה מעל התקרה

על בעלי שכר מעל תקרת הכנסה קובעת לאורך התקופות בהתאם לעדכונים של משרד האוצר לאורך השנים, יחול תשלום מס על רווחי הון ביום פדיון הכספים.

בעקבות רפורמה היסטורית משנת 2003 (בעקבות ועדת רבינוביץ'), נכללו בה שינויים גם עבור קרנות השתלמות והתייחסו לנושא מיסוי הפקדות מעל ההפקדה הפטורה.

גובה שיעורי המס מרווחי הון מחולקים לפי תקופות:

שיעור רווח הוןמועד הפקדה
15%כספים שהופקדו מה-1/1/2003 (ולגבי עמית עצמאי –מה-1/12/2002) עד ה- 31/12/2005
20%כספים שהופקדו מה-1/1/2006 ועד ה- 31/12/2011
25%כספים שהופקדו מה-1/1/2012 ואילך

שיעור המס על רווחי הון יהיה על הרווח לאחר השפעת האינפלציה (רווח ראלי).

פגישת סיום/התחלת עבודה, שירות, מה עושים?

פגישות הללו, עבורכם זו הזדמנות. הזדמנות לבדוק את עצמכם מחדש ע"פ הפרמטרים שציינו כאן במאמר.
אין שום מניעה לערוך שינוי בקופות כל עוד לא מתבצעת פעולת פדיון בהתאם למגבלות שציינתי כאן.

ניתן לעבור מקופה אחת לשניה שלא בתוך אותו גוף מנהל. הבקשה תבוצע תוך 10 ימי עסקים מהמועד הקובע בפנייה לאותו גוף מנהל ופעולת העברת הכספים תבוצע לאחר 10 ימי עסקים נוספים מזמן העברת הבקשה לאותה קופה מעבירה (הגוף המנהל בו הקופה עדיין נמצאת) . סה"כ 20 ימי עסקים.

המועד הקובע לחוסך אשר פעיל בקופה הוא זמן ביצוע ההפקדה הראשונה לקופה המקבלת את הכספים, זו אשר נפתחה בה קופה חדשה שבה מעוניין החוסך לאחר השינוי.

במידה והקופה לא פעילה, פעולת הבקשה תבוצע מיום קבלת הטפסים אצל הגוף המנהל, בו חפץ החוסך להצטרף לקופה חדשה.

חשוב לציין כי, בעת העברה, הוותק של הקופה המקבלת (החדשה) תירוש את הוותק של הקופה המעבירה (זו שמעוניין החוסך לעבור ממנה).

כל פעולות ההעברות אינן כרוכות בתשלום כלל.

ע"מ להתייעץ עימנו בכל הקשור לעולם ההשתלמות, אתם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני חינם ולהמשך טיפול ע"י אחד היועצים שלנו.