written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


רצף קצבה וחרטה מרצף קצבהרצף קצבה וחרטה מרצף קצבה, זה רק נשמע מבלבל?

כמו מרבית המושגים בעולם הפיננסי בכלל והפנסיוני בפרט, גם כאן לא מפתיע אחרי ניסיון של 10 שנים בענף ועבודה מול לקוחות, לשמוע  את אותה אמרה: לא יכולים לפשט לנו את זה כדי שנבין?

אז קצת רקע בנושא,
כשמדובר ברצף קצבה או חרטה מרצף קצבה מדובר קודם כל בכספי פיצויים. לאורך שנות העבודה, חוסך העמית כספים שמקורם מהמעסיקים לאורך תקופה.
כספי הפיצויים הם כספים אשר אינם כפופים לחוקי קופות הגמל.

ע"פ חוק, בעת סיום העבודה, במידה והופרשו לתוכניותיך כספי פיצויים, חייבת להתבצע התחשבנות של המעסיק לגבי כספים אלו מול רשויות המס. סיום עבודה היא נקודה חשובה בכל הקשור להתייחסות לכספי הפיצויים.

בהתאם לחוק פיצויי פיטורין  (תשכ"ג-1963), כל עובד שסיים את עבודתו וזכאי לקבל פיצויים בין אם במסגרת סעיף 14, פנסיית חובה או שחרור כספים אלו ע"י המעסיק לעובד, יהיה זכאי למשוך סכום פיצויים פטורים ע"פ חישוב השכר האחרון או התקרה הפטורה (12,230 ש"ח נכון ל-2016 – לטבלה המעודכנת) הנמוך מביניהם, המשתנה מידי שנה ע"פ פקודות מס הכנסה וזאת כפול מספר השנים שצבר העובד לאורך השנים. כל אלה זכאי ה
עובד למשוך כפטורים ממס.

מאמרים שיכולים לעניין אתכם

ומה לגבי עובדים אשר משתכרים בשכר הגבוה מהתקרה הפטורה ומסיימים את עבודתם?
במקרה הראשון בו הכספים פטורים, רשאים אנו למשוך כספים כפטורים בין אם כנכון לפדות  או לא (ארחיב בהמשך), אך כספים מעל התקרה, אלו כספים שתדרשו לשלם מס בעת המשיכה, ביום סיום העבודה.

לכן, דרך בקשת רצף קצבה, תחת הסעיף בפקודת מס הכנסה 9 (7א) (ז) , רשויות המס מגדירות מתי הם רואים זאת כמענק שנתקבל בידו של העובד עקב פרישה, ודרך זה מעודדות את החוסכים מלהימנע ולדחות כמה שניתן את משיכתם של כספי הפיצויים בעת סיום עבודה.

בחר העובד להשאיר את הכספים בקופה, דינם כמענק לכל דבר שנתקבל בידי העובד ודינם כחייבים במס. הפעלת רצף הקצבה ע"י אישור מרשויות המס יגרום לדחיית תשלום המס עד ליום הפרישה. זהו חלק משיטות העידוד של רשויות המס.
RetzefKitzba-400
חשוב לציין כי הפעלת רצף קצבה גם יכולה לחול על כספי הפיצויים הפטורים. רבים יחשבו כי השארת כספי הפיצויים היום, היא שגיאה. לא מעט שמעתי את המשפטים הבאים: "מה שנותנים היום, לוקחים היום" או  "נחיה היום כי מחר לא נדע מה יהיה" ועוד שלל משפטים שדומים לקודמיהם.

אני יכול במידה מסוימת להזדהות עם אותם החוסכים הזקוקים לכסף, עם אותם חוסכים שעבורם הפנסיה עוד רחוקה והרצון לכסף עולה על הדמיון. נכון שהפיתוי בקבלת הכספים ביד והיום הוא גדול, נכון שיש כאלה המעוניינים לצמצם פערים כלכליים שהצטברו כחובות לאורך השנים, יש הרוצים להתחדש בעוד מטבח או רכב חדש, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שכספים אלו בממוצע משקלם מהפנסיה נע בין 33%-45% בחישוב גובה הקצבה העתידית. כלומר, משיכתם של כספים אלו, תקטין את הקצבה/פנסיה החודשית ותזרים המזומנים באופן  משמעותי, מה שיגרום לאי התאמה מוחלטת בין רמת החיים שהייתם רגילים לה לבין מקורות ההכנסה העיקריים שתתקיימו מהם בגיל הפרישה.

מרכיב הפיצויים בתוכנית הפנסיונית הוא אפיק נוסף עבור המעסיק בכל הקשור להפקדת הכסף. בעבר היו אפיקים נוספים שבניהם קופה מרכזית לפיצויים שפסקה לפעול עבור הפקדות, משנת 2011. הם אומנם כספים שלכם ברוב המקרים אך עדיין ידכם צריכה להיות פחות קלה על ההדק ולשקול היטב רגע לפני פדיון כספים אלו.

כפי שהזכרתי, פדיון של כספי הפיצויים הוא מהלך הגורר אחריו אירוע מס. אירוע שדורש התחשבנות מול רשויות המס. תכנון מס לקוי יכול בהחלט להוביל לאיבוד כספים רבים ולכן, אם בכל זאת בחרתם בדרך זו, עשו זאת בעזרת יועץ פנסיוני, יועץ מס או רו"ח המומחה בתחום זה. תכנון נכון יכול לחסוך לכם כספים רבים.
על ההשלכות ארחיב במספר משפטים בכל הקשור להתחשבנות על כספי הפיצויים בגיל הפרישה, זהו נושא רחב ומורכב בפני עצמו השייך לתחום הפרישה.

אם אסכם חלק זה אומר כי המטרה העיקרית לביצוע רצף הקצבה היא דחיית תשלום המס על כספי הפיצויים – כולם או חלקם – בעת פרישה או סיום העבודה דרך אישור מרשויות המס והשארת הכספים בתוכניות הפנסיוניות, ולקבלם כקצבה שתתקבל ביום יציאה לפנסיה/גיל הפרישה.

על מה חשוב לשים לב?

דחיית קבלת הכספים היום כסכומים חד פעמיים בעבור קבלתם כקצבה חודשית, משאירה את המקום לכל אחד לתכנן את קצבתו העתידית אך חשוב לשים לב לתנאי התוכניות הפנסיוניות בהן כספי הפיצויים צבורים בין אם ביטוח מנהלים מסוג קצבה, קרן פנסיה או קופת גמל עם כספי חיסכון משנת 2008. כמו כן, יש לשים לב לתשואות עתידיות שזוכות ויזכו התוכניות לאורך השנים, נושא המיסוי ביום הפרישה, התקציב המשפחתי, מצב בריאותי ואקטוארי, נכסים מניבי תשואה ועוד..
החלטה זו היא כלכלית לחלוטין השונה מאדם אחד לאחר.

חשוב לזכור כי,

– עובד המבקש החלת רצף קצבה בגין הכספים הצבורים בקופות, חייב להודיע לפקיד השומה באיזור מגוריו, וזאת באמצעות טופס 161 א '.

– ברצף קצבה יוכל החוסך למשוך חלק מהכספים וחלק ליעדם למטרת קצבה. אין מניעה לשלב בין רצף פיצויים ורצף קצבה.

– ניתן לבצע רצף קצבה על כספי פיצויים שצבורים בתוכנית ביטוח מנהלים מסוג קצבה, בקרן פנסיה ובאפיקים פנסיוניים עבור כספים שנצברו משנת 2008. כספים שנחסכו עד 12/2007 בתוכנית ביטוח מנהלים מסוג הון או קופת גמל, לא ניתן יהיה לבצע רצף קצבה ולא יתאפשר כאן מקלט מס. מה שנותר זה לפדות כספים אלו בעת סיום העבודה, יום ההתחשבנות על כספים אלו.

על פי תקנות מס הכנסה, כספים אלו הם הכנסת עבודה החייבת במס. במילים אחרות, כספי הפיצויים שיתקבלו יצטרפו להכנסתו החייבת במס של העובד בשנת המס שבה יתקבלו, אלא אם כן יבצע העובד פעולות כדי להקטין את המס.

– עובד שבחר ברצף קצבה, רשאי לחזור בו מבחירתו זו בכל עת על -ידי הודעה לפקיד שומה ולמשוך את כספי הפיצויים בסכום חד פעמי.

קורה שאנחנו לוקחים החלטה אך בדיעבד אנחנו מבינים כי צעד זה היה שגוי בשלב מסוים בחיים.

בין אם נקלעתם ללחץ כלכלי או הרצון לעזוב את הארץ או כל סיבה אחרת שתהיה הגיונית עד כמה שתיהיה, ניתנת לכם האפשרות להתחרט ולבצע התחשבנות אודות הכספים המיועדים לגיל הפרישה.
-חשוב לקחת בחשבון כי, אירוע של חרטה מרצף קצבה מחייב ביצוע התחשבנות עם פקיד השומה לצורך חישוב המס לתשלום,  בגין כל כספי הפיצויים העומדים לרשות העובד אשר הופקדו על ידי אותו מעביד.

בקשת החרטה מרצף קצבה חולקה בעבר ל-2 תקופות. האחת, עבור בקשות שהיו עד 9/1/2000 ובקשות שהתקבלו אחרי.

בקשות שהתקבלו עד 9/1/2000, לגבי אותם הפונים, יבדקו רשויות המס את משך התקופה שעברה מבקשת ביצוע רצף הקיצבה ועד תאריך בקשת החרטה מרצף קצבה וינתנו הטבות מס יחסיות לפי הטבלה הבאה:

במידה ועברו פחות מ- 6 שנים – כל הסכום חייב במס.
עבור 6 שנים – יינתן 20% פטור נוסף
עבור 7 שנים – יינתן 40% פטור נוסף
עבור 8 שנים – יינתן 60% פטור נוסף
עבור 9 שנים – יינתן 80% פטור נוסף
עבור 10 שנים ומעלה – יינתן 100% פטור נוסף.

אך לאחר 9/1/2000, בעקבות תיקון 120 לפקודה, בקשות שהתקבלו מ 10/1/2000הורו כי מי שניצל את מלוא הפטור ביום בו פרש, לא יוכל ליהנות מפטור נוסף בעת החרטה מרצף קצבה. מכאן ניתן להסיק כי, עובד שביקש לבצע חרטה, יאלץ לשלם מס מלא על כספי הפיצויים שנצברו לזכותו בקופה לפי גובה שיעורי המס הרגילים החלים עליו ביום בקשת החרטה. במקרה זה, כדאי ורצוי לבחון תכנון מס מחדש ובדרך זו ניתן לחסוך כספים רבים.

חשוב לציין כי לא ניתן לבצע חרטה מרצף קצבה על כל קופת גמל בנפרד, אלא על כל הקופות של העמית יחדיו (למעט קרן פנסיה ותיקה).

אחת הדרכים המקובלות לתכנון מס היא דרך פריסת מס.

פריסת מס הוא תהליך שמטרתו להקל על העובד בכל הקשור לנטל המס על מרכיב הפיצויים ומענקים ששולמו ע"י המעסיק. לכל אחד ניתנת האפשרות לבצע זאת על פני מקסימום  6 שנים. על כל 4 שנות עבודה זכאי העובד, לשנת פריסה אחת אך לא יותר מ- 6 שנות פריסה.
צעדים אלו חייבים להתבצע תוך התחשבות בגובה ההכנסות העתידיות או ההיסטוריות.
ביצוע הפריסה היא מעין יצירת שכר עתידי דרך כספי הפיצויים החייבים במס ודרך שכר זה שנוצר, פקיד השומה קובע את גובה המס שייגבה עבור כל שנה. במידה ומצאתם עבודה חדשה, תדרשו לבצע תיאום מס מידי שנה מול פקיד שומה. אתם הופכים להיות בעלי יותר מהכנסה אחת מה שמצריך תאום מס.

במקרים בהם ביקש העובד פריסת מס קדימה של הכנסה הנובעת מאירועים הקשורים ברצף קצבה, יחולו ההוראות הבאות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

אם בעת הפרישה העובד משך רק את החלק הפטור ממס ואת החלק החייב במס החליט לייעד לקצבה ובמועד מאוחר יותר מחליט העובד לבצע חרטה מרצף קצבה ולקבל את יתרת המענק – במקרה זה, בגין חלק המענק החייב במס לפי הוראות הסעיף, תתאפשר פריסה רק למשך יתרת שנות המס לגביהן ניתן היה לבצע פריסה ביום הפרישה.

לדוגמא, אם פרשתם בשנת 2013 ובחרת לבצע חרטה בשנת 2015, לאחר שנתיים, ובידכם היה וותק של 11 שנים במקום העבודה האחרון, תוכלו לבצע חרטה אך תעמוד לזכותם שנת פריסת מס אחת בלבד.
היה ונותרו לזכותכם שנות פריסה והינכם חפצים בכך, זאת ניתן לבקש ולהגיש על גבי טופס 161 ג.

אם בעת הפרישה העובד משך את החלק הפטור ממס וכן חלק מסוים החייב במס אשר לגביו הוא מבקש לבצע פריסה כבר במועד הפרישה. את יתרת החלק החייב במס ייעד לרצף קצבה ומאוחר יותר מחליט לבצע חרטה מרצף קצבה ולקבל את יתרת המענק – במקרה זה, בגין חלק המענק החייב במס לפי הוראות הסעיף, תתאפשר פריסה רק למשך יתרת שנות המס שנותרו משנות המס לגביהן אושרה הפריסה הראשונה.

אם בעת החרטה העובד לא ביקש לבצע פריסה מכל סיבה שהיא, ובשלב מאוחר יותר פונה העובד לפקיד שומה בבקשה לבצע פריסה כאמור – במקרה זה ניתן לבצע פריסה רק למשך יתרת שנות המס לגביהן ניתן היה לבצע פריסה בעת הפרישה.

כל אלה בכפוף להוראות שנקבעו לעניין פריסת כספי פיצויים, במסגרת סעיף  8(א)(ג) (3)לפקודה.

כפי שהבטחתי, ארחיב מעט בכל הקשור להתחשבנות על כספי הפיצויים בגיל הפרישה, נושא רחב ומורכב בפני עצמו השייך לתחום הפרישה.
בעת הגיעכם לגיל הפרישה, תוכלו לממש את זכויותיכם מול חברות הביטוח ו/או קרנות הפנסיה בהן מנוהלות תוכניות הפנסיה שלכם ומאותו הרגע תתחילו לקבל קצבה חודשית לכל שארית חייכם.

בפני כל אזרח עומדת הזכות לקבל הטבות מס על הקצבה החודשית שתקבלו בגיל הפרישה אך זכרו כי, משיכת כספי פיצויים או מענקים לאורך הדרך עד גיל הפרישה, תפגע משמעותית בהטבות מס אלו. עבור כל שקל שתפדו לאורך השנים, תאבדו כ-1.35 ש"ח בגיל הפרישה.
לכן, בבואכם למשוך כספים אלו, עשו זאת בחוכמה ובעזרת אנשי מקצוע נכונים אחרת הנזק יתברר בדיעבד כנזק פיננסי כבד.