written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


ביטוח מנהלים מסוג עדיףתוכנית זו כפופה לחוקי קופות גמל ומנוהלת במסגרת "ביטוח מנהלים". תוכניות אלו שווקו לפני שנת 2000 כקצבתיות (מעניקות לחוסך קצבה חודשית בגיל הפרישה) ולאחר שנת 2000 כקצבתיות או הוניות (מעניקות סכום חסכון חד פעמי מגיל 60 או גיל הפרישה).

שיווקן של תוכניות אלו הופסק בסוף שנת 2003.

תוכנית זו כללה מרכיב חסכון ומרכיב כיסוי ביטוחי. כיסוי ביטוחי הידוע בשמו ביטוח יסודי, המוכר בעלותו היקרה זה המכביד על החוסך  ועל מבוטחים רבים עד היום. לעיתים ניתנה האפשרות לחוסך לבחור את מסלול הביטוח היסודי וזאת עם תנאים מסויימים. בשל דמי הניהול הקבועים, שלא ניתנים לשינוי גם היום (2014), לחברת הביטוח ולסוכן הביטוח היה האינטרס לשווק תוכניות אלו עם מרכיב ביטוח יסודי גבוה. ככל שמרכיב זה היה גבוה, זה היווה רווח גבוה לסוכן/חב' הביטוח ופגע בחסכון המצטבר של המבוטח בתוכנית.  לכן, קביעת יחס הביטוח – חסכון היה נתון למשא-ומתן. מבוטחים שהצטרפו במסגרת מפעלים ומעסיקים גדולים, זכו ל"הטבות" בין חברות ביטוח ומעסיקיהם בכל הקשור  לקביעת מרכיב הביטוח והחסכון בפוליסות ביטוח אלו.
ניתן היה להוסיף בעבר בתוכניות אלו מרכיבי ביטוח נוספים לפי בחירת החוסך כדוגמא: כיסוי ביטוחי במקרה של גילוי מחלה קשה, נכות ומוות מתאונה וכן מרכיבי ביטוח נוספים מעולם ביטוחי הבריאות.

לאור שנות ניסיוני הרבות, נתקלתי בלא מעט מבוטחים שמצאו את עצמם מופתעים בהיוודע להם על קיומם של כיסויים ביטוחיים אלו (לא הובא לידיעתם בעת הצטרפותם לתוכנית) מה שגרם לשחיקה משמעותית של מרכיב החיסכון לאורך זמן. החל משנת 2004 נמנעה האפשרות להוסיף מרכיבי ביטוח לתוכניות אלו מלבד כיסוי אובדן כושר עבודה וכיסוי ביטוחי מוזל המוגדרים ע"י המפקח על הביטוח. כל זאת במטרה להגן על החוסך לאור צירופם בלא ידיעתם וניצול העדר ידע והקלות ע"י המשווקים/סוכני הביטוח.

מאמרים שיכולים לעניין אתכם
יש לכם הערות? נשמח לדעת – פנו אלינו

כיסוי ביטוחי יסודי זה  כולל 4 מסלולי ביטוח:

יש לציין כי מסלול ב' ומסלול ג' יכול להופיע ב-2 תתי מסלולים נוספים. כולל צבירה ולא כולל צבירה. לקריאה בהרחבה אודות 2 המסלולים בהמשך.

מסלול א' יסודי: 72% לחסכון, 28% לביטוח (לדוגמא עבור תוכניות שנפתחו משנת 1986 ועד 6/2001). סכום הביטוח יורד בהתאם לגיל.
שיעור החיסכון והביטוח משתנים בהתאם לתקופת ההצטרפות לתוכנית. ראה מסלולי הביטוח היסודי בהמשך המאמר.

מסלול ב': סכום הביטוח יישאר קבוע צמוד למדד  גם אם גובה השכר גדל.

ככל שהשכר בפוליסה גדל והחיסכון עולה, ה-% לחיסכון במסלול הבסיסי יגדל ויגיע עד ל100%. כאשר סכום החיסכון יהיה זהה לסכום הביטוח הקבוע ב-₪, חברת הביטוח לא תרכוש עוד ביטוח במסלול זה.

מסלול ג': מינימום סכום ביטוח קבוע לפי כפולת משכורות.

כל עת שגובה השכר לא משתנה, % החיסכון גדל. כאשר השכר גדל, הכיסוי הביטוחי גדל בהתאם אך חשוב לשים לב להגבלת הוספת הכיסוי הביטוחי הנוסף/חדש (גג חתם).

יש מצבים בהם יש צורך בכיסוי ביטוחי נוסף (ריסק נוסף/ביטוח משלים לאותה כפולת משכורות וזאת בהתאם להגבלת ההקצאה הבסיסית לכיסוי ביטוחי יסודי).

ע"מ לבדוק מהו גובה סכום הביטוח למקרה מוות, יש לכפול את גובה השכר במס' המשכורות. לחילופין, ע"מ לדעת מהי כפולת המשכורות,  יש לחלק את גובה סכום הביטוח למקרה מוות בגובה השכר בתוכנית.

במידה וסכום החיסכון בתוכנית +כיסוי ביטוחי שנרכש בנוסף, שווים לסכום הביטוח שציינו למעלה, סכום הביטוח הנוסף (מוזל) שנרכש, יהווה השלמה לגובה הכיסוי הביטוחי לפי אותה כפולת משכורות. החישוב ייעשה לפי: מסלול כולל / לא כולל הצבירה (החיסכון הצבור בתוכנית).

מסלול ד': חסכון בלבד ("חסכון מיוחד",חסכון טהור), המבוטח ביקש או התכוון לבקש יחס ביטוח-חיסכון שונה, שיוגדר ב% לחסכון (לדוגמא 90% לטובת החסכון).

חברת הביטוח מחלקת את הפרמיה(ההפקדה החודשית) לשניים :חלק אחד לחסכון נוסף (חסכון ב')  ובחלק הנותר עדיף  יסודי(לדוגמא מה-50% ובתוך ה-50% יש חלוקה של היסודי 80/20 או 72/28 או 75/25).

כל חישובי הפרמיות נעשים מתוך התשלום שמשולם לפני החלוקה המבוקשת בין היסוד

מסלולי הביטוח היסודי בתוכניות אלו חולקו לפי תקופות:

מ 6/1983 ועד 1986 – 75% מהפרמיה לחיסכון ו- 25% מהפרמיה לרכישת ביטוח/ריסק
מ 1986 ועד 6/2001 –   72% מהפרמיה לחיסכון ו- 28% מהפרמיה לרכישת ביטוח/ריסק
מ 6/2001 ועד 12/2003 –  80% מהפרמיה לחיסכון ו- 20% מהפרמיה לרכישת ביטוח/ריסק

בנוסף לתקופות אלו, כל סוכן ביטוח, משווק או חברת ביטוח איפשרו להגדיל את את מרכיב החסכון ע"ח הכיסוי הביטוחי היקר משמעותית ביחס לכיסויים ביטוחיים זהים זולים יותר מחוץ למסלול היסודי. כדוגמא 90% לטובת חסכון ו-10% לביטוח היסודי.

ניתן להוסיף ולאמר כי בתוכנית זו ניתנה האפשרות להפריד את מרכיב החיסכון מהביטוח בעוד שלצד אפשרות זו לא היה ניתן להפריד בתוכניות מסוג מעורב שדיברנו עליהן קודם.

נושא מקדמי הקצבה הוא פרט חשוב בתוכניות עדיף קצבה. תוכניות אלו כללו תנאים המיטיבים חד משמעית עם החוסך והבטיחו למבוטחים בגיל הפרישה מקדמי קצבה נמוכים, מה שמאפשר קבלת קצבה גבוהה בכ-27% יותר מתוכניות ששווקו משנת 2004 ועד סוף 2013.

חלקן של חברות הביטוח הפסיקו את הבטחת מקדם הקצבה המובטח אך לצד אלו שכן הבטיחו מקדמים מובטחים, תוכניות עד 6/2001 כללו תקופת הבטחת תשלומים למוטבים של 120 קצבאות בניגוד לתוכניות שנפתחו מתאריך זה ועד סוף 2003 שכללו הבטחת תשלומים למוטבים של 240 חודשי קצבה.

ניתן לזהות תוכניות אלו תחת השם: עדיף – מניב (הפניקס), יותר (מגדל), מיטב (כלל), עדי,מעולה (הראל), עדיף (איילון/מנורה/הכשרת הישוב) ועוד…

קבלת קצבה וגובה הקצבה
החל המבוטח לקבל קצבה חודשית, גובה הקצבה ישתנה מידי חודש בחודשו בהתאם לתוצאות של ההשקעות בשוק ההון בהן מושקעות פוליסות אלו בניכוי הריבית על פיה חושב סכום הקצבה החודשית.