written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


צברתם או קרובים לצבור 35 שנות ותק בקרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות שבהסדר?

זה הזמן לבדוק דופק ולקבל ייעוץ לקרנות הפנסיה הותיקות. כיצד עליכם לפעול? על כל זאת במאמר הבא בהרחבה
35 שנה ותק בקרן פנסיה ותיקה

אתם מבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות שבהסדר?
כל קרנות הפנסיה הותיקות

סביר להניח שכותרת המאמר לא חדשה לכם. שנים של חסכון מסתכמים בסכומי כסף לא קטנים עד יום פרישתכם. אומנם גובה החיסכון ואחוז הותק בקרן מופיעים בדוח רבעוני/שנתי אבל לרובכם כבר ידוע שסכום החיסכון לא באמת מעיד על גובה הקצבה שתזכו לקבל ביום פרישתכם לפנסיה.

"שכר קובע"?  "שיטת הממוצעים"? "שיטת 3 השנים"? מה משמעות המושגים הללו?

מאמרים שיכולים לעניין אתכם

זה לא סוד שאופן חישוב הפנסיה לא פשוט בכלל ואפילו דמיוני. אתם מוצאים את עצמכם בפגישות נשנות וחוזרות עם סוכני ביטוח/משווקים פנסיוניים אבל בקרן הפנסיה הוותיקה, סטופ, לא נוגעים בין אם הם מבינים או לא.

עוד פגישת שירות של איש מקצוע אבל העובדה נשארת במקומה, שוב חוזרת התחושה הידועה כי לא באמת יודעים מה גובה הקצבה שנקבל בפנסיה, בגיל הפרישה.
לרובכם עולה התחושה כי קרנות הפנסיה הוותיקות הן אכן נכס פיננסי ועדיף על פני שאר החלופות שהשוק הפנסיוני מציע. אבל מי יודע כמה טוב באמת? מה נקבל בסוף? אלו הן רק חלק מהשאלות שנשארות בגדר סימן שאלה.

התסכול גובר בייחוד עבור אלה ששינו מסלול בקרן משכיר למעמד עצמאי ונדרשים להמשיך לשלם מידי חודש סכומים גבוהים השווים לגובה ההפקדות שלהם ושל מעסיקיהם בימים הטובים, בהיותם שכירים.
מצד רוב החוסכים בקרנות מסוג זה עולה השאלה בין אם היותם עצמאיים או שכירים, מה לעשות כאשר מתקרבים ל 35 שנות ותק חברות בקרן?

שאלה זו במקום ומוצדקת. אכן לאחר צבירת  35 שנות ותק, מוצאים אתם את עצמכם בצומת דרכים בכל הקשור לכדאיות המשך החסכון בקרן בין אם אתם חברים באחת מהקרנות:  מבטחים • קג"מ • מקפת • הדסה • בניין • חקלאיים • חברי אגד • או נתיב.

אופן חישוב הקצבה החודשית מורכב, מסורבל ולא ברור באמת לרוב החוסכים והעמלים במלאכה. אם כך ממה מושפע גובה הקצבה? לפניכם מס' פרמטרים

  • השכר הקובעכל קרנות הפנסיה הותיקות
  • השכר הממוצע
  • שינויי שיעורי המדד
  • יחס ממוצעים בין השכר החודשי לבין השכר הממוצע באותו חודש
  • ממוצע ממוצעי השכר
  • מספר חודשי ההפקדות בקרן
  • מס' חודשי המשך הפקדות ועוד מס' פרמטרים.

כל אלה יקבעו לבסוף את גובה "השכר הקובע לפנסיה", המהווה פרמטר מרכזי שממנו נגזרת הקצבה שלכם. כל חוסך קצבתו מושפעת באופן שונה מהאחר וזאת לאור השוני בפרמטרים שהוצגו למעלה.

לאחר צבירת חסכון של 35 שנות  ותק בקרן, נוסחת החישוב שתקבע את הקצבה מושפעת בשנית ותגרור אחריה את שיפור גובה הקצבה, ללא שינוי או הרעה שתתברר כזניחה כל עת שנבחן את התועלת מול ההשקעה לאחר המשך הפקדות שוטפות שלכם ושל המעסיק.

נכון כי לאחר צבירת 35 שנות ותק בקרן, נהנה החוסך ממענקים חד פעמיים (מאוד מפתה). מנגד, הצטרפות למוצרים פנסיוניים שונים או המשך הפקדות לקרן הפנסיה הוותיקה בה אתם מבוטחים, מטרתה לאמוד את כדאיות המשך ההפקדות היום מול התועלת שתשיגו מחר – הגדלת הקצבה.
ע"פ תקנון קרנות הפנסיה הוותיקות, המשך חסכון העולה על 35 שנה (420 חודשים), יעניק מלבד מענק חד פעמי גם שיפור יחס הממוצעים המשפיע באופן ישיר על גובה "השכר הקובע" המשפיע על גובה קצבתכם.

אם כך, נשאלת השאלה שוב, האם שיפור יחסי הממוצעים אכן משמעותי במידה ותמשיכו להפקיד כספים רבים לאורך השנים הבאות, עד גיל הפרישה?

הימנעות מבדיקה ובחינת המשך החברות לאחר צבירת 35 שנות ותק, לעיתים יתגלו בדיעבד כאחד הנזקים הפיננסיים הלא קטנים שיכולתם לגרום לעצמכם במו ידיכם?
אם כך, מהו הרווח שתשיגו במידה ותמשיכו להפקיד גם לאחר 35 שנות ותק בקרן?

35 שנה ותק בקרן פנסיה ותיקה

1- מענק שנים עודפות (סכום חד-פעמי ) – המבוסס על מכפלת כל אלה:
6.25% מכל אחד מחודשי הביטוח העודף שצברתם כפול "השכר הקובע".

2-  חישוב ממוצע יחסי השכר לפי 420 יחסי השכר הרעיוניים הגבוהים ביותר שלכם בקרן מה שעלול לשפר את "השכר הקובע לפנסיה" מה שמשפיע בסוף על גובה הקצבה באופן ישיר.

3- במידה ותעברו את גיל הפרישה ותמשיכו להפקיד כספים בשוטף, תזכו לתוספת של 3% עבור כל שנה עודפת במקום 2%.

לאחר שהוצגו הנתונים, מה קורה בפועל?

1- ממשיכים להפקיד 20.5% מהשכר המופנה לקרן הפנסיה (גובה השכר שלכם בפועל שלרוב מתגלה כגבוה "מהשכר הקובע") מה שמראה על הפקדה חודשית גבוהה יחסית.

ככל שגובה ההפקדה גבוה, עבורכם זהו הפסד אלטרנטיבי.

האם הרווח עולה על ההפסד?

אם כך, כיצד ניתן לדעת מה עדיף יותר? האם קיימת עדיפות עבור אותן ההפקדות הגבוהות שמועברות מכם וממעסיקכם על פני קבלת מענק ו/או שיפור ממוצע היחסים (חלק מהנוסחה המשפיעה על גובה הקצבה)?

על מנת לענות על שאלות אלו, יש לערוך חישוב מקיף שהוא בלתי נמנע ומורכב. השוואה זו יכולה להתגלות כחסכון משמעותי עבורכם (ראה דוגמא בהמשך).

בדיקה מקיפה בהחלט יכולה להוביל לרווח משמעותי במקרים רבים. לאחר קיום הבדיקה, תוכלו לקבל תמונת מצב אודות המשך ההפקדות והצגת הרווח תוך מציאת חלופה אחרת הקיימת בשוק הפנסיוני שבמקרים רבים תתגלה כעדיפה משמעותית על פני המשך ההפקדות לקרן הפנסיה הותיקה בה אתם מבוטחים היום

הרי לכם דוגמא פשוטה:
אדם בעל שכר חודשי של: 7,000 ₪
שיעורי הפקדות עובד ומעסיק: 20.5%
7.5 שנים לגיל הפרישה
סה"כ חודשי חברות בקרן עד גיל פרישה: 541 חודשים (כ-45 שנה).

יקבל בתום תקופה:

בקרן הפנסיה מבטחים הותיקה קצבה של: 5,781 ש"ח ומענק של 58,038 ₪

בקופת גמל (כולל ביטוח אובדן כושר עבודה+ביטוח חיים) קצבה רעיונית משוערכת של: 5,644 ש"ח ומענק של 104,400 ₪

בקרן פנסיה חדשה קצבה רעיונית של: 5,644 ש"ח ומענק של 133,200 ₪.

בכל אחת מהחלופות הללו תלקח בחשבון רכישת ביטוח חלופי במקרה של אובדן כושר עבודה (פנסיית נכות) וביטוח חיים במקרה מוות למוטבים (פנסיית שארים).

נתונים אלו בנוסף לאלו שהוזכרו למעלה, נתונים לשינויים בהתאם לסטאטוס המשפחתי במקרה בו מעוניינים אתם להמשיך ולתכנן את גובה הכיסויים הביטוחיים שעלותם נלקחת בחשבון.

אומנם גובה הקצבה המתקבלת במבטחים הוותיקה גבוהה ב-2.4% מהקצבה לאחר הפסקת ההפקדות לקרן אך מנגד גובה המענק המתקבל בתוכנית פנסיונית חלופית גבוהה ב-29.5% מגובה המענק שיתקבל בקרן הפנסיה הותיקה.

בהנחה ומקדם תוחלת החיים העתידי יעודכן ל 220 לגבר, ניתן להסיק כי גובה הקצבה ישתווה בין כל התוכניות והפרש גובה המענק יעמוד בכל אחת מהתוכניות על:

קרן הפנסיה הותיקה: 58,038 ₪
קופת הגמל : 74,260 ₪
קרן פנסיה חדשה: 103,060 ₪.

אם כך, מה עדיף על מה? על שאלה זו תוכלו כבר לענות בעצמכם.

דוגמא זו היא אחת ממיני רבות שטופלה במסגרת השירותים שלנו. חשוב לציין כי אין לראות בדוגמא זו פתרון אישי כולל עבור כל אחד ואחת מכם.

אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ פנסיוני פרונטלי או כל פתרון אחר.

מעוניינים לקבל תשובה ברורה ומקצועית הנוגעת לכם אישית? ערכו בדיקה עבור מצב החשבון שלכם בקרן הפנסיה הותיקה.

פנו אלינו, קבעו פגישה ראשונית ואחד מנציגנו ישמח להציג בפניכם את החלופות ותהליך השירות.