written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


מהי קרן פנסיהלרוב, כשמגיעה לאוזנינו המילה פנסיה, באופן טבעי אנחנו מיד משייכים אותה לאדם הפורש ממעגל העבודה, זה שבילה בו את רוב שנותיו. שלב שבו כל אחד ואחת מהפורשים שואף לצאת לפנסיה עם מקסימום קצבה זו שנחסכה לאורך השנים הבאה להבטיח את המשך קיום אותה רמת החיים שסיגלו טרם פרישתם.

נקודת מבטי לעומת זאת רחבה עוד יותר. עבורי המילה פנסיה היא איתות לכל אזרח מהצעיר ועד המבוגר, שמעודדת בכל שלב נתון להיות עם יד על הדופק בכל הקשור לחסכון הפנסיוני. יחד עם זאת, לקחת אחריות עוד היום בבקרה ומיקסום החסכון בכל דרך בין אם אישית או מקצועית, במטרה להגיע בטווח הארוך לקצבה מקסימלית שתאפשר המשך רמת חיים שהיינו רגילים לה.

אחד התנאים החשובים ביותר לאפשר זאת, היא תקופת החסכון. לכן, זיכרו כי כוחכם הוא גילכם הצעיר ככל שיהיה.

קרן פנסיה היא אחת מבין 3 הקופות העיקריות הכפופות לחוקי קופות הגמל ומיועדת הן לשכירים והן לעצמאיים מגיל 16. קרן הפנסיה היא מעין קופת חסכון אשר משלבת הגנה ביטוחית (ביטוח חיים) אשר ניזונה מכספי תגמולים וכספי פיצויים שנחסכים מידי חודש ע"י העובד והמעסיק לאורך שנות עבודתו. המדינה מעודדת הפקדות לקרנות הפנסיה מצד אחד באמצעות הטבות מס הן למעסיק והן לעמית, ומצד שני מאלצות את העמיתים להמנע ממשיכת כספים אלה טרם הגיעם לגיל 60 לפחות. כל משיכה בטרם עת, תגרור אחריה קנסות כהפרת חוזה חוקי קופ"ג.

קרן הפנסיה צוברת כספים אלו עד יום הפרישה, ומשלמת כספים אלו בדרך של פנסיה חודשית ואף חלק מן הכספים בדרך של מזומן.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - אופן קבלת הקצבה

הכל אודות אופן קבלת הקצבה
קראו עוד בהרחבה


על איזה מצבים קרן פנסיה באה לענות?

קרן הפנסיה היא מוצר פיננסי הבא לענות על שלושה מצבים חשובים: פנסיית נכות, שארים וזיקנה.

פנסיית נכות– היא מעין ביטוח אשר שגור בפני רבים כביטוח אובדן כושר עבודה אשר בא לתת מענה לעמית בעת שנפגעה השתכרותו וזאת כתוצאה מפגיעה פיזית-מנטלית של לפחות 25%. במקרה זה, מבטח העמית את עצמו בגובה של עד 75% משכרו.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - אודות פנסיית נכות

כיצד יתקבלו הכספים בקרות אובדן כושר עבודה? מי זכאי לפיצוי?
קראו עוד בהרחבה

פנסיית שארים– היא פנסייה הבאה לתת מענה לנשות וילדיו של העמית בקרות מקרה מוות. במקרה זה תקבל האלמנה וילדיה פיצוי חודשי לאורך שנים.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - אודות פנסיית שארים

כיצד נבטיח את כספי השארים?
קראו עוד בהרחבה

פנסיית זיקנה– היא קצבה חודשית הבאה לתת מענה לעמית בגיל הפרישה, ערב יציאתו לפנסיה. פנסייה זו מטרתה לאפשר לעמית לשמור על רמת חייו גם לאחר יום פרישתו בו יכולתו להשתכר קטנה בעקבות ירידה בתפקוד הפיזי ולעיתים גם הנפשי.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - אודות פנסיית זקנה

כיצד יתקבלו הכספים בפנסיה
קראו עוד בהרחבה

חשוב לציין כי, קרן הפנסיה היא תקנון ולא חוזה מה שמעיד על שינויים מעת לעת העלולים להשפיע על זכויות העמיתים בקרן. אופן ההצטרפות לקרן הפנסיה היא שווה לכולם אך קרנות הפנסיה דורשות ברובן הצהרת בריאות ובכך בוחנת את מצבו הבריאותי של העמית טרם כניסתו לחברות בקרן.
אופן קבלת הקצבה החודשית בגיל הפרישה

הקצבה חודשית תשולם לעמית לכל שארית חייו מיום פרישתו לפנסיה. קצבה זו היא תוצר של חסכון לאורך שנים מתקופת צעירותו ועד יום פרישתו של העמית. קצבה זו באה לתת מענה של מעין הבטחה ושמירה על רמת החיים לה היה רגיל העמית טרם יציאתו לפנסיה.
אופן חישוב הקצבה נקבע ביום הפרישה ע"פ גיל הפרישה, מצב משפחתי, סכום החסכון, העדפות מסלול וכן ע"פ מקדמי הקצבה. מקדם הקצבה הוא פרמטר מרכזי בחישוב הפנסיה החודשית. הקצבה החודשית היא סכום חודשי המשולם חודש בחודשו לכל שארית חיי העמית.

exampleדוגמא
אדם חסך לאורך השנים סכום של כ- 900,000 ₪.
מקדם הקצבה לגיל פרישה: 200 חודשים
כאשר מגיע לגיל הפרישה, תבדוק הקרן ע"פ נתונים סטטיסטיים, את מס' החודשים שאדם חיי אחרי גיל הפרישה (ע"פ מחקרים) וזאת יחולק בסכום הצבירה. ע"פ הדוגמא שלנו, בהנחה שאדם חי 200 חודשים אחרי גיל הפרישה, העמית בקרן יקבלפנסיה חודשית לכל שארית חייו בגובה של:
4,500 = 200 / 900,000 .מכאן ניתן להבין כי, ככל שתוחלת החיים תעלה (מס' החודשים שאדם חי אחרי גיל הפרישה) פירושו שאנשים יחיו יותר ויותר וזה יוביל להקטנת הקצבה החודשית בגיל הפרישה.
ניתן לראות כי משנת 1975 ישנה עלייה מתמדת בתוחלת החיים.
חשוב לציין כי, לעמית בקרן הפנסיה עומדת הזכות להקדים את גיל קבלת הקצבה לגיל 60 או לדחותה תוך התאמת התוכנית וזכויותיה.
כמו כן, יש לציין כי, בפני העמית בקרן עומדת האפשרות להוון חלק מכספי החסכון קרי, לאפשר קבלת סכום חד פעמי לכל מטרה לה נדרש העמית למזומן.
לא ברור? יש לכם שאלות? אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לענות
קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - היוון כספים מקרן הפנסיה

בנוסף לקבלת הקצבה, האם ניתן גם לקבל סכום חד פעמי? מהן המגבלות?
קראו עוד בהרחבה
קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - אופן קבלת הקצבה

הכל אודות אופן קבלת הקצבה
קראו עוד בהרחבה

סוגי קרנות הפנסיה בישראל

תחום הפנסיה בישראל מקיף סביבו מספר וסוגים שונים של קרנות פנסיה.
קיימים כ-4 סוגים של קרנות פנסיה אשר נפתחו בעבר ואיפשרו הצטרפותם של עמיתים חדשים אך במרוצת השנים חלו שינויים שהגבילו את כניסתם של מבוטחים חדשים בחלק מהקרנות לאור העובדה כי חלקם של הקרנות התנהלו בצורה לא מקצועית מה שהביא בסוף, לגרעונות אקטואריים (קראו עוד על קרנות פנסיה ותיקות).

חלקן של קרנות הפנסיה היו מנוהלות ע"י ההסתדות ובמרוצת השנים הועברו לניהול מיוחד ולניהולם של גופים פיננסיים פרטיים.

חרף העובדות הללו, היו חייבות להתקבל החלטות מקצועיות השונות מקודמיהן לגבי קרנות הפנסיה ובכך מזערו נזקים שהצטברו לאורך השנים.
חלקן של קרנות הפנסיה היו פתוחות לסקטורים מסויימים אשר התגלו עם השנים ככושלות ועקב כך נסגרו למצטרפים חדשים.
אופן ניהולן של קרנות אלו התגלו בדיעבד בעלי סיכון גבוה ובעקבות זאת נערכו שינויים לגבי הקרנות החדשות.

קרנות הפנסיה הוותיקות נוהלו בשיטה של צבירת זכויות לעומת קרנות פנסיה חדשות בשיטה של צבירת כספים המתקבלים כקצבה חודשית ביום הפרישה ע"פ מקדמי תוחלת החיים מה שמקטין את רמת הסיכון על הקרנות הפנסיה ומשקף את המצב האקטוארי.

חלקן של קרנות הפנסיה כלל שילוב של מסלול חסכון ומרכיבי ביטוח לאורך תקופת החיסכון ולאחר היות המבוטח פנסיונר, מה שהביא עימו הגנה ביטוחית למשפחה ולמבוטח.

חלקן של הקרנות הפנסיה לא כלל כלל מרכיב ביטוחי בהווה והיוו מכשיר חסכון בלבד.
חלקן של קרנות הפנסיה היום מהוות כתובת למצטרפים חדשים ומאפשרות שילוב של הגנות ביטוחיות גם בהווה וגם לאחר היות המבוטח פנסיונר.

קרנות פנסיה חדשות ומקיפות מבטיחות בחלק מן הכספים בטחון מפני ירידות בשוק ההון בגובה 30% מהכספים. בשל כך מגבילות קרנות הפנסיה החדשות את גובה ההפקדה החודשית ועל זה ניתן לקרוא בהמשך.

נכון להיום (2013), קרנות הפנסיה הקיימות בשוק מחולקות לקרנות פנסיה וותיקות, חדשות, כלליות
וקרן פנסיה תקציבית השייכת למגזר הציבורי.

להלן קרנות הפנסיה הקיימות בישראל:
קרן פנסיה חדשה, פנסיית יסוד, פנסיית חובה – (מקרה פרטי של פנסיה מקיפה), פנסיה וותיקה, קרנות פנסיה וותיקות גרעוניות שבהסדר, קרנות פנסיה וותיקות מאוזנות, קרן פנסיה כללית ופנסיה תקציבית.

מספר קרנות הפנסיה, נכון ל-2011

סוג קרן הפנסיהמס'
קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות10
קרנות פנסיה בניהול מיוחד8
קרנות חדשות מקיפות14
קרנות חדשות כלליות12
סה"כ45

מקור: דיווחי גופים מוסדיים ועיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

לאור השינויים הרבים לאורך השנים, ריבוי הקופות וחרף העובדה כי הפך תחום זה עם השנים למורכב ורחוק מהבנתו של האזרח, בחרנו להציג בפניכם את תפריט הקופות הקיימות בשוק הישראלי וכן פרטים בהרחבה על כל קרן וקרן.
קראו עוד בהרחבה אודות סוגי קרנות הפנסיה בישראל

איך בוחרים קרן פנסיה מתאימה?

איך בוחרים קרן פנסיה מתאימה? מה באמת משפיע על גובה החיסכון? ואיך אפשר להתערב?

בבואנו לשאול למה לעשות קרן פנסיה, עומדות בפנינו 2 אופציות:
1) למה קרן פנסיה ביחס למוצרים חלופיים בשוק
2) למה קרן פנסיה בכלל.

ברצוני להתמקד בפיסקה זו באופציה מס' 2 אך אתם מוזמנים לקרוא מאמר נפרד ומורחב על אופציה 1.

לידיעה: בעקבות שינויים רגולטוריים בשנת 2013, אנו ממליצים המשך קריאה בהרחבה על ההשפעה הישירה בבחירת מוצר זה. למידע נוסף ומפורט קראו עוד…

בסופו של יום, מיקסום והגדלת הרווחים בקרן משפיעים בצורה ישירה על הגדלת הזכויות לעמיתים בקרן.

ע"מ להמחיש טוב יותר את ההשפעה על הכספים היום ובעתיד, ריכזנו כאן מספר נקודות עיקריות המציינות, האם הופעתן, ביחס לתוכניות אחרות, יתרמו להגדלת או הקטנת החיסכון. אני משוכנע כי, כל אלה יעזרו להמחיש טוב יותר. לדוגמא: כיסוי ביטוחי-הופעתו/הוספתו של כיסוי ביטוחי תקטין את החסכון מהסיבה כי נרכשים הכיסויים מכספי החיסכון ובכך מקטינים אותו במידה מסויימת.

כיסויים ביטוחיים, תשואות, עלויות ישירות – דמי ניהול, התאמה אישית, שיעור ההפרשות, חיתום/תקופת אכשרה, ביטוח הדדי.
קראו עוד בהרחבה אודות הפרמטרים בבחירת קרן פנסיה קראו "למה קרן פנסיה"

ריסק זמני

הסדר הריסק ייעשה לא יאוחר מתום חמישה חודשים ממועד הפסקת התשלומים לקרן הפנסיה, והוא יחול במשך תקופה רצופה המקבילה לתקופה הרצופה האחרונה בקרן הפנסיה של העמית ועד 24 חודשים.
במידה ואירע לעמית במהלך תקופת הסדר הריסק אירוע מזכה (אובדן כושר עבודה או מוות חלילה), יהיו העמית או שאיריו זכאים לפנסיית הנכות או לפנסיית השאירים לה היו זכאים אילו האירוע היה קורה בחודש האחרון שבו הופקדו בקרן דמי גמולים מלאים (לפני הסדר הריסק הזמני).
עמית אשר אינו מעוניין בתשלומים שוטפים לקרן יש באפשרותו לקנות את הכיסויים הביטוחיים בהסדר הריסק מתוך הצבירה הקיימת שלו בקרן ללא הצורך להפקיד כספים נוספים בקרן.
הפסקת התשלומים לקרן הפנסיה במשך תקופה העולה על 5 חודשים רצופים, פוגעת בצבירה הפנסיונית שלך בקרן הפנסיה לגיל הזקנה, מביאה להפסקת הכיסוי הביטוחי למקרה נכות ופוגעת פגיעה משמעותית ביותר בכיסוי הביטוחי לשאירים במקרה של פטירה חו"ח.

אז מה בכל זאת עדיף?

מה באמת עדיף לנו לעשות? האם קרן פנסיה או ביטוח מנהלים או קופת גמל?

העולם הפנסיוני בישראל מאחד סביבו 3 שחקנים ראשיים גדולים: חברות ביטוח, קרנות פנסיה ובתי השקעות. לכל אחד מהם מוצר פנסיוני, מוצר אשר כפוף לחוקי קופות הגמל.

זו אחת השאלות הכי מדוברות בעולם הפנסיוני לפחות בישראל וסביב השאלה מתנהלת לה תעשייה שלמה. בשל חוסר הבהירות, ריבוי המשתנים, ההגדרות המשפטיות הסבוכות ועוד רשימה לא קטנה של פרטים, לאור הניסיון, הוותק והמקום בו אנחנו כגוף אובייקטיבי בחרנו למצב את עצמנו, בחרנו להגיש לכם מאמר עומק אשר תקווה שיאפשר לכם בעתיד לקבל החלטה מושכלת יותר ובין כל ההסברים והדוגמאות לאפשר לכל אחד ואחד למצוא את המקרה הפרטי שלו ולקדם את עצמו באופן אישי בדרך לעולם הפנסיוני שלו ושמירה על רמת החיים של כל אחד ומשפחתו.

שאלה זו בסופו של דבר מסתכמת עם איזה אפיק/אלטרנטיבה יגיע החוסך למקסימום כסף ומקסימום הגנה לו ולמשפחתו. לכן, אנסה להעלות את מספר הפרמטרים הגבוה ביותר שמשפיעים באופן ישיר על המוצרים ונשייכם עבור כל אחד ואחד מהמוצרים.

חשוב לציין כי המידע כאן והמידע במאמר המורחב יהווה רק חלק מהנתונים גם אם חלק גדול, אבל, על-מנת לצמצם את אי הוודאות לגבי הבחירה הנכונה, יש מקום להעזר במספר כלים מתקדמים נוספים אשר נכונים לכל אחד באופן אישי למצבו. להתייעצות אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שלב.

לפניכם מספר פרמטרים (חלק מרשימה) שנלקחים בחשבון בעת בחירת אפיק חסכון:
כיסויים ביטוחיים, תשואות, עלויות ישירות-דמי ניהול, התאמה אישית, שיעור ההפרשות, חיתום/תקופת אכשרה, ביטוח ולקיחת הסיכון, גודל גוף מנהל, שירות, גירעונות/עודפים, התאמת המוצר, דרישת ידע קודם מינימלי-מורכבות המוצר, ועוד מרכיבים נוספים שייבחנו במאמר המורחב.
מה שחשוב באמת, את כל אלה ונוספים שהוזכרו למעלה, ננתח ונפרק לחלקים, ובסוף נציב אותם מול משקלם בבחירת המוצר וכך נקבל תמונה ברורה יותר.

קראו עוד בהרחבה "קרן פנסיה או ביטוח מנהלים?"

סיום או התחלת עבודה, פגישת שירות, מה עושים?

מנסיוני רב השנים, ראיתי כי אחת הבעיות הנפוצות היא חוסר השליטה במספר התוכנית, בפרטי התוכניות שברשות העמיתים ומי נגד מי. זהו שלב בסיסי ביותר בכדי ליצור שליטה בכל הקשור לקופות שברשותכם. אנחנו בהמשך נביא פתרון ידידותי ויעיל שיסייע לכם גם בזה.

בהתחלת עבודה חדשה- על מנת שיוכלו לתת לכם מענה ראשוני רציני (אם סוכן אצל המעסיק או יועץ) ולקלוט את התוכנית שברשותכם, חשוב להגיע לפגישה עם מספר אישורים וטפסים הכרחיים ורלוונטיים.

פגישת שירות– בפגישת שירות לרוב נגיע עם רשימת התוכניות שלנו ובהתאם נדרוש את השירות. כל אחד ואחד מכם נדרש למינימום וזו שליטה ברשימת התוכניות שברשותכם.
מטרת פגישת השירות נועדה להציג סטטוס, עריכת שינויים ומקום לשאלות. על מנת שתגיעו מוכנים וממוקדים בפגישה, ברצוננו להציג בפניכם מספר פרמטרים חשובים.

סיום עבודה אצל מעסיק נוכחי– בעת סיום עבודה, הינכם לא רק נפרדים מן המעסיק אלא גם מסיימים את יחסי עובד-מעביד. מבחינתכם בעת סיום עבודה יש לשים דגש על מספר פרטים שתידרשו ותיהיו ערים להם והם אלו שיכינו אתכם אל מקום העבודה הבא ויאפשרו את המשך תוכניותכם בצורה רציפה ונכונה.

להלן רשימה חלקית שעליכם לשים לב טרם עזיבתכם (נכון ל 2012) :

טופס המופנה אל קרן הפנסיה המציין את סיום עבודתכם אצל מעסיק נוכחי ושחרור התוכנית לבעלותכם. כל זאת חתום ע"י מעסיקכם הנוכחי.

טופס 161 + 161א שמחוייב להגיע מן הסוכן המטפל למעסיק ע"מ שיוכל להשלים טופס 161. אודות טופס 161, 161א, השלכות והסבר מלא ומפורט קראו עוד…

שאיפתנו כאן לגעת בכל מרכיב בצורה המצומצמת ככל שניתן. בכל שלב עומדת לרשותכם הפנייה להסבר מפורט המציג בהרחבה ברמה הבסיסית והמקצועית בהתאם לרמה הידע שתחפצו להחשף.
לבחינה אישית בהתאם לתוכניותכם, אתם מוזמנים להעזר בפורום שלנו ובמקביל לפנות בכל שלב לפגישת ייעוץ. כל זאת במטרה לסייע ולתרום הן בידע והן במיקסום החסכון האישי בטווח הקצר והארוך. זיכרו כי, תחום זה דינמי הדורש בחינה מחודשת של התוכניות מעת לעת.