written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


מהי אותה תוכנית ביטוח בעת גילוי מחלה קשה?

בעת גילוי מחלה קשה, לרוב אירוע זה גורר אחריו הוצאות כספיות נוספות שאינן מכוסות לרוב על ידי גורמים אחרים ( ביטוח בריאות, ביטוח לאומי וכו'), מה שלעיתים עלול לגרור לעזוב את מקום העבודה במטרה להעניק טיפול עבורנו או בן משפחה במקרה של התפרצות מחלה קשה.

7 טיפים בביטוח חיים – סידרת טיפים שיחסכו לך כסף רב

חסוך עכשיו בהנחות

טיפ מספר 1

הנחות בביטוח חיים למקרה מוות

למאמר בהרחבה
טיפים ביטוח חיים במנהלים

טיפ מספר 2

ביטוח חיים למקרה מוות בביטוח מנהלים

למאמר בהרחבה

טיפ מספר 3

סטאטוס מעשנים בביטוח חיים

למאמר בהרחבה
טיפים בביטוח חיים פנסיוני

טיפ מספר 4

כיסויים ביטוחיים בקרן הפנסיה

למאמר בהרחבה
טיפים בביטוח חיים

טיפ מספר 5

ביטוח סיעודי פרטי

למאמר בהרחבה

טיפ מספר 7

ביטוח רפואי בריאות פרטי

למאמר בהרחבה

את גובה סכום הפיצוי נקבע ביום ההצטרפות לביטוח, שישולם בסכום חד פעמי בעת גילוי המחלה.

כל חברת ביטוח נושאת בשם שיווקי אחר למוצר לדוגמא:

"מזור" – מגדל חברה לביטוח

"מרפא" – הפניקס חברה לביטוח

"קרן אור" – מנורה חברה לביטוח

"מענקית" – הראל חברה לביטוח

כל אחד מהמוצרים ברשימה מקיף מספר שונה של מחלות מפניהם יהיו המבוטחים מכוסים ושיזכו אותם בפיצוי חד פעמי שנרכש.
בנוסף, קיימים הבדלים מהותיים בתנאי הפוליסות של החברות השונות, להלן מס' דוגמאות:

מספר הימים שעל המבוטח להישאר בחיים מיום גילוי המחלה, על מנת לקבל את אותו פיצוי
מחלות שונות אשר כנגד קבלת הפיצוי המגיע למבוטח,תבוטל הפוליסה באופן מידי
חלוקת המחלות לקבוצות שונות, כאשר לא ניתן יהיה לקבל פיצוי בגין מקרה נוסף מאותה קבוצת מחלות
הגדרות שונות של המחלות, אשר בקרות מקרה הביטוח, יזכו את המבוטח בפיצוי כספי!
ההגדרת סוג המחלה הקשה נקבע ומפוקח ע"י המפקח על הביטוח שבמשרד האוצר מה שמהווה זהות מוחלטת ברוב הפוליסות של חברות הביטוח.

ב-1.6.2013, בעקבות תלונות רבות למפקח על הביטוח שבמשרד האוצר ע"י מבוטחים אודות הגדרת המחלות ועל אופן קבלת הפיצוי מחברת הביטוח עפ"י הגדרות אלה, הוציא המפקח על הביטוח חוזר ובו הוא מבקש לשנות חלק משמעותי בהגדרות המחלות ( בין היתר בהתקפי לב , סרטן ושבץ מוחי).

מעוניינים לבדוק ולהשוות מה טיב התוכנית הביטוחית שבידכם או מעוניינים לבחון את טיב המוצר אותו אתם מעוניינים לרכוש, אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנו נשמח לסייע בנושא.


אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ פנסיוני פרונטלי.

המלצתנו, לפני כל שינוי, יש להיוועץ עם איש מקצוע, לבדוק ביסודיות את תוכניות הביטוח ולקיחה בחשבון את מצב הבריאות הקיים. כמו כן , אין לבטל את הפוליסה הקיימת בטרם קיבלתם אישור קבלה לביטוח בכתב מחברת הביטוח החדשה!