written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


במאמר זה אגע במס' נקודות חשובות הקשורות לקרן הפנסיה שלכם, אחד המוצרים היותר נפוצים בקרב אזרחי מדינת ישראל ובקרב המצטרפים החדשים לתוכנית פנסיונית.

קרן פנסיה מקיפה ( קרן הפנסיה אשר משווקת החל משנת 95 ) כוללת 3 מרכיבים :

פנסיית נכות אשר אמורה לשלם פיצוי חודשי במקרה של אי כושר עבודה
פנסיית שארים אשר אמורה לשלם הכנסה חודשית למשפחת הנפטר
פנסיית זקנה אשר אמורה לתת קצבה חודשית אם הגעתו של המבוטח לגיל הפרישה

7 טיפים בביטוח חיים – סידרת טיפים שיחסכו לך כסף רב

חסוך עכשיו בהנחות

טיפ מספר 1

הנחות בביטוח חיים למקרה מוות

למאמר בהרחבה
טיפים ביטוח חיים במנהלים

טיפ מספר 2

ביטוח חיים למקרה מוות בביטוח מנהלים

למאמר בהרחבה

טיפ מספר 3

סטאטוס מעשנים בביטוח חיים

למאמר בהרחבה
טיפים בביטוח חיים

טיפ מספר 5

ביטוח סיעודי פרטי

למאמר בהרחבה

טיפ מספר 6

ביטוח בעת גילוי מחלה קשה

למאמר בהרחבה

טיפ מספר 7

ביטוח רפואי בריאות פרטי

למאמר בהרחבה

פנסיית נכות – אז מה לא ידעתם?

פנסיית הנכות תפקידה להבטיח למבוטח את קבלת המשכורת חודשית במקרה של אי כושר עבודה ולא תעלה על 75% מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים (מהמשכורת החודשית שלו ברוטו).
לחלק גדול מהמבוטחים בקרן פנסיה, קיים כיסוי לאובדן כושר עבודה בפוליסה פרטית. כמו כן, לעובדים שכירים רבים קיים כיסוי לאובדן כושר עבודה בפוליסה קולקטיבית (דרך המעסיק) ע"ח המעסיק.
במקרה של תביעה קרן הפנסיה תיהיה מנועה מלשלם את מלוא הפיצוי במידה וללקוח קיימת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה נוספת.

המשמעות היא כי אותו לקוח אשר מבוטח בקרן פנסיה במסלול בסיסי (לרוב מבטיחפיצוי חודשי של כ- 75% ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים) משלם כל חודש לכיסוי ביטוחי שלעולם לא יזכה לקבל אותו במקרה של תביעה.

לפיכך, במקרים רבים מומלץ לשנות את מסלול הביטוח בקרן הפנסיה למסלול ביטוחי מותאם אישית זה שיקטין למינימום את הכיסוי לפנסיית נכות, ודרך זה להגדיל משמעותית את פנסיית הזקנה שלו והקטנת עלויות חודשיות בשוטף.

פנסיית שארים – אז מה לא ידעתם?

פנסיית שארים אשר אמורה לפצות את המבוטח בסכום ביטוח חודשי חלילה במקרה מותו ( שארים מוגדרים כבן/בת זוג (גם ידועה בציבור), ילדים והורי המבוטח).

הורה יוגדר כ : אביו ו/או אמו של מבוטח שהיו סמוכים על שולחנו במועד פטירתו ואין להם הכנסה ממקור אחר כלשהו, פרט לקצבת המוסד לביטוח לאומי הכוללת הבטחת הכנסה ו/או השלמת הכנסה ובלבד שהוכחה תלותו של כל אחד מאלה שנזכרו לעיל בפרנסתו של העמית במועד הפטירה.

המשמעות היא כי אותו מבוטח רווק אשר מבוטח בקרן פנסיה במסלול בסיסי אשר לא קיימים לו שארים עפ"י הגדרת השארים בתקנון קרן הפנסיה שלו, משלם מידי חודש עבור כיסוי ביטוחי שמשפחתו לעולם לא תזכה לקבל במקרה של תביעה.

לפיכך, במקרים רבים מומלץ לעדכן את מסלול הביטוח בקרן הפנסיה למסלול המקטין למינימום את הכיסוי לפנסיית שארים ועל ידי כך, להגדיל משמעותית את פנסיית הזקנה שלו וצמצום עלויות חודשיות בשוטף.

קרן הפנסיה מעניקה אפשרות למבוטח רווק להצטרף לקרן ללא כיסוי לשארים באם יציג שהוא אכן רווק בתעודת הזהות שלו. במקרה כזה, הקרן לא תרכוש עבור הלקוח כיסוי ביטוחי עבור שארי המבוטח במשך שנתיים, אך בתום שנתיים, תעדכן הקרן למסלול בסיסי (הכולל כיסוי ביטוחי). במקרה זה על הלקוח לפנות בשנית לקרן ולהוכיח כי הוא עדיין רווק וזאת על מנת שהקרן לא תרכוש עבורו את כיסויי השארים בברירת המחדל!!

exampleדוגמא
סטטוס משפחתי:רווק
גיל: 35
מין: זכר
שכר: 10,000 ש"ח
שיעורי הפרשות לפנסיה: 18.33%
דמי ניהול מקסימליים

מבוטח המבוטח במסלול הבסיסי בקרן הפנסיה אשר מעסיקו רכש בעבורו פוליסת אי כושר עבודה פרטית בנוסף לקרן הפנסיה, ייהנה מפנסיה חודשית של כ- 4695 ש"ח בגיל פרישה.

במידה ולקוח זה יבחר במסלול ביטוחי זקנה מוגדלת עם ויתור על פנסיית הנכות והשארים (ששאריו לא יקבלו פיצוי חלילה במותו של המבוטח), ייהנה מקצבה חודשית של כ-5061 ₪ בגיל הפרישה.

מחישוב מהיא ניתן לראות כי אותו מבוטח יהנה מ- 22% נוספים בפנסיה החודשית וזאת כתוצאה משינוי מסלול ביטוחי בקרן הפנסיה- וויתור על כיסויי ביטוח.

לא ברור? יש לכם שאלות? אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לענות

אני מאמין כי כל אחד מאיתנו מעוניין להגיע למקסימום פנסיה עבור אותם כספים שנחסכים מידי חודש בקרן הפנסיה. נתקלתם בבעי? אתם מוזמנים לפנות אלינו ואף להעלות שאלות בפורום המומחים שלנו.


אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ פנסיוני פרונטלי.

המלצתנו, לפני כל שינוי, יש להיוועץ עם איש מקצוע, לבדוק ביסודיות את תוכניות הביטוח ולקיחה בחשבון את מצב הבריאות הקיים. כמו כן , אין לבטל את הפוליסה הקיימת בטרם קיבלתם אישור קבלה לביטוח בכתב מחברת הביטוח החדשה!