written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


בבואכם לרכוש מחברת הביטוח כיסוי ביטוחי למקרה מוות, למרכיב הסיכון שלוקחות על עצמן חברות הביטוח ישנו השפעה בין היתר במחיר שעליכם לשלםמידי חודש.

7 טיפים בביטוח חיים – סידרת טיפים שיחסכו לך כסף רב

חסוך עכשיו בהנחות

טיפ מספר 1

הנחות בביטוח חיים למקרה מוות

למאמר בהרחבה
טיפים ביטוח חיים במנהלים

טיפ מספר 2

ביטוח חיים למקרה מוות בביטוח מנהלים

למאמר בהרחבה
טיפים בביטוח חיים פנסיוני

טיפ מספר 4

כיסויים ביטוחיים בקרן הפנסיה

למאמר בהרחבה
טיפים בביטוח חיים

טיפ מספר 5

ביטוח סיעודי פרטי

למאמר בהרחבה

טיפ מספר 6

ביטוח בעת גילוי מחלה קשה

למאמר בהרחבה

טיפ מספר 7

ביטוח רפואי בריאות פרטי

למאמר בהרחבה

אחד המרכיבים שמגדילים את הסיכון הוא נושא העישון. ברור לכולם שעישון אינו תורם למצבו הבריאותי של המבוטח בטווח הקצר והארוך ועל כן, בבואכם לרכוש ביטוח חיים, חברות הביטוח תגבה מכם תשלום נוסף ביחס לאדם לא מעשן אבל מאמר זה אינו בא לחדד עובדה זו אלא בא להציג נקודה נוספת.

אין כאן כוונה לבוא ולשנות את הרגלי הצריכה שלכם אלא כיצד בהיותכם בין אם מעשנים או לאחר שהחלטתם להפסיק לעשן להתנהל נכון ולהרוויח כמה נקודות זכות מה שיסייעו להקטין את ההוצאות החודשיות.

בנוסף להקדמה שפתחתי איתה, ברצוני לציין כי כי קיימים פערים משמעותיים בעלות החודשית בין חברות הביטוח השונות בואכם לרכוש ביטוח החיים למקרה מוות.
בפרק זה מתוך 7 הפרקים מטרתי לחשוף בפניכם את פערי העלויות בין מבוטחים המוגדרים כמעשנים לבין אלו שאינם מעשנים (אגדיר בהמשך מהי הגדרת מעשן) וכיצד ניתן לחסוך אלפי שקלים בהתנהלות נבונה.

חברות הביטוח גובות מחיר שונה בין אם אתה לקוח מעשן ובין אם אתה לקוח המוגדר לא מעשן בעוד ששאר המשתנים האחרים זהים ( גיל,מין וכדומה), וזאת לאור העובדה שהלקוח המעשן מהווה סיכון גבוה יותר מלא מעשן עבור חברת הביטוח מה שהגיוני לחלוטין.

exampleדוגמא
אדם בן 45, המוגדר כמעשן שרכש כיסוי ביטוחי בגובה של 1,000,000 ₪, ישלם מידי חודש סכום של 333 ₪ בחברת ביטוח א', כאשר מנגד לקוח בעל אותם משתנים שאינו מוגדר כמעשן ,ישלם מידי חודש סכום של 188 ₪ עבור אותו כיסוי ביטוחי באותה חברת הביטוח! פער של 77%!!!

בשנים האחרונות, ניתן לזהות מגמה בעולם בכלל ובישראל בפרט, של צמצום העישון בקרב האוכלוסייה הבוגרת. חלקן של חברות הביטוח מגדירות לקוח לא מעשן כלקוח שהפסיק לעשן בשנתיים האחרונות, וישנן אחרות שמגדירות לקוח לא מעשן שהפסיק לעשן ב-5 השנים האחרונות מיום הצטרפו לתוכנית ביטוח חיים.

ניתן לראות בדוגמא, הבדלי עלויות משמעותיים ולכן יש לשים לב כי בבואכם לרכוש פוליסת ביטוח למקרה מוות והפסקתם לעשן, זהו את חברת הביטוח שמעניקה לכם יתרון בכל הקשור לעישון. כמו כן, במידה ואתם מעשנים ובמהלך תקופת הביטוח החלטתם להפסיק לעשן, אתם רשאים לפנות בכתב לחברת הביטוח ולעדכן על הפסקת העישון. כמובן שתדרשו להמתין את אותה תקופה שהזכרתי מעלה.

לא ברור? יש לכם שאלות? אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לענות

בקרב לקוחותינו מבין המעשנים, שהפסיקו לעשן ורכשו את הכיסוי הביטוחי שלהם בתעריף מוזל, חוסכים מאות שקלים מדי חודש עבור אותו כיסוי ביטוחי , ויחסכו עוד עשרות אלפי שקלים לאורך תקופת הביטוח כולה!

מה ניתן להסיק מכך?

בבואכם לרכוש כיסוי ביטוחי למקרה מוות, כאשר הינכם לא מעשנים למעלה משנתיים, המלצתנו לערוך בירור ולאתר את חברת הביטוח אשר תצרף אתכם לתוכנית ביטוח בסטאטוס של לא מעשנים באופן מידי.

מסקנה שניה: הפסקתם לעשן בשנתיים האחרונות לפחות, דירשו לבדוק את גובה העלות החודשית שאתם נדרשים לשלם היום לביטוח למקרה מוות תוך בחינת כדאיות המשך הכיסוי הביטוחי באותה חברת ביטוח בה אתם מבוטחים היום בתעריף מוזל לפי סטאטוס לא מעשן או לחלופין מציאת אלטרנטיבה בחברת ביטוח אחרת.

זקוקים לסיוע נוסף בנושא, אתם מוזמנים לפנות אלינו בטופס יצירת קשר.


שימו לב: הדוגמא כוללת עלויות חודשיות אמיתיות מחברות ביטוח שונות. השינוי כפוף למצב בריאות וקבלה בחברת ביטוח אחרת.

אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ פנסיוני פרונטלי.

המלצתנו, לפני כל שינוי, יש להיוועץ עם איש מקצוע, לבדוק ביסודיות את תוכניות הביטוח ולקיחה בחשבון את מצב הבריאות הקיים. כמו כן , אין לבטל את הפוליסה הקיימת בטרם קיבלתם אישור קבלה לביטוח בכתב מחברת הביטוח החדשה!