written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


ביטוח חיים למקרה מוות מטרתו להעניק סכום ביטוח חד פעמי או חודשי הבא להבטיח את רווחת המשפחה ויציבותה הכלכלית במקרה לכתו המוקדם של המבוטח.

סכום הביטוח משולם במקרה מוות כתוצאה מתאונה או מחלה ואינו כולל כיסוי בגין התאבדות של המבוטח בשנת הביטוח הראשונה.

סכום הביטוח ישולם למוטבים ובמקרה של ביטוח חיים אשר משועבד לבנק בביטוח משכנתא, הסכום ישולם לבנק המשעבד ישירות.

7 טיפים בביטוח חיים – סידרת טיפים שיחסכו לך כסף רב

טיפים ביטוח חיים במנהלים

טיפ מספר 2

ביטוח חיים למקרה מוות בביטוח מנהלים

למאמר בהרחבה

טיפ מספר 3

סטאטוס מעשנים בביטוח חיים

למאמר בהרחבה
טיפים בביטוח חיים פנסיוני

טיפ מספר 4

כיסויים ביטוחיים בקרן הפנסיה

למאמר בהרחבה
טיפים בביטוח חיים

טיפ מספר 5

ביטוח סיעודי פרטי

למאמר בהרחבה

טיפ מספר 6

ביטוח בעת גילוי מחלה קשה

למאמר בהרחבה

טיפ מספר 7

ביטוח רפואי בריאות פרטי

למאמר בהרחבה

הרעיון הביטוחי בביטוח המשכנתא הוא תכנון סכום הביטוח היורד היות והחוב/ההלוואה של נוטלי ההלוואה לבנק, קטן מידי חודש.

עלותו של ביטוח חיים למקרה מוות, גדל עם השנים כתוצאה מעליית הסיכון למימוש הביטוח ( לרוב אנו לא הופכים לבריאים יותר עם השנים).
חברות הביטוח אשר מעוניינות לגייס לקוחות חדשים למוצר זה, משתמשות בכלים שיווקיים לדוגמא הנחות גבוהות בתחילת הביטוח (ביום ההצטרפות לתוכנית הביטוח), הנחות שלרוב מסתיימות לאחר 3 שנים מיום תחילת הביטוח.

פעמים רבות הלקוח מתעלם מהעובדה ואינו לוקח בחשבון את העלויות החודשיות שישלם לאחר תום תקופת ההנחה ואת עלות הפוליסה העתידית שלרוב מתייקר עם השנים ( התפתחות הפרמיה לביטוח-גידול העלויות עם השנים לאורך התקופה ).

היות ומדובר בכיסוי ביטוחי המיועד לטווח הקצר והארוך, ברוב המקרים לקוחות הנהנים מהנחות אלו, עלולים למצוא את עצמם משלמים פרמיה גבוהה עבור אותו הכיסוי הביטוחי ואף למצוא את עצמם כבולים לאותה תוכנית למרות שקיימות תוכניות זולות יותר בשוק וזאת כאשר מצבם הרפואי השתנה לרעה מה שלא יהווה יתרון עבורם להצטרף לתוכנית חדשה ללא בעיות בריאות המונעות את קבלתם לביטוח בחברות ביטוח אחרות.

במקרה של הרעה במצב הבריאותי, חברת הביטוח רשאית לדחות קבלת המבוטח לכיסוי ביטוחי, או לדרוש תוספת פרמיה עבור הסיכון הרפואי. במצב כזה, ימצא את עצמו אותו מבוטח, מוגבל מבחינה כלכלית לעבור לפוליסה חדשה והחלופות עלולות רק להצטמצם.

exampleדוגמא
מין: גבר
גיל: בן 45
סטטוס עישון: לא מעשן
בת זוג: בת 40, איננה מעשנתבני הזוג שבדוגמא ישלמו עבור אותו כיסוי ביטוח חיים למקרה מוות (משכנתא-ריסק יורד), במשך20 שנה, עבור גובה כיסוי ביטוחי של 1,000,000 ₪ כל אחד, עלות חודשית של כ -200 ₪ בחברת ביטוח א' ו- 315 ₪ בחברת ביטוח ב'.

חברת ביטוח ב' יצאה במבצע הכולל הנחה מיוחדת ל-3 שנים ראשונות בהתאמה ( 50% , 40% , 30% )
חברת ביטוח א', אינה מעניקה הנחות וזהו התעריף החודשי הקבוע.

לעומת זאת, העלות השנתית לאורך 3 השנים של חברת ביטוח ב', תהיה:

160 ₪ בשנה א'
198 ₪ בשנה ב'
242 ₪ בשנה ג' ( הפרמיה כאמור מתייקרת מדי שנה)

לקוח הטוען כי התעריף שניתן לו בחברה ב' הוא אטרקטיבי מאוד, יגלה מהר מאוד כי הוא רכש פוליסה הכוללת כיסוי ביטוחי יקר לעומת החלופות בחברות ביטוח אחרות ללא קבלת הנחה.

כמו כן, יגלה ( לאחר בדיקה מעמיקה ) כי הוא עתיד לשלם לאורך כל חיי הפוליסה 25,863 ₪ עבור אותו כיסוי ביטוחי בדיוק!!

יש לכם שאלות? אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לענות

ניתן להסיק מכך כי, על כל אחד מאיתנו המעוניין לרכוש כיסוי ביטוחי, מוטלת החובה לערוך בדיקה המקיפה את נושא העלות בכוללת עבור אותו כיסוי ביטוחי אותו הוא עתיד לשלם לאורך כל תקופת חיי הפוליסה וע"י כך לקבל החלטה מושכלת יותר.

הנחה באה להיטיב אתכם אך חשוב לבדוק עבור מי מהלקוחות. זיכרו כי אין הנחות חינם!!


בדוגמאות אלו נלקחו בחשבון העלויות העדכניות ל-2014 מחברות ביטוח שונות. שינוי בתעריפים מושפע ממצב בריאות ותנאי קבלה השונים מחברת ביטוח אחת לשניה. מאמר זה בא להמחיש את אופי ההתנהלות בביטוח משכנתא אך מקביל גם לתוכניות ביטוח חיים רגיל ( סכום ביטוח שאינו יורד).

אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ פנסיוני פרונטלי.

המלצתנו, לפני כל שינוי, יש להיוועץ עם איש מקצוע, לבדוק ביסודיות את תוכניות הביטוח ולקיחה בחשבון את מצב הבריאות הקיים. כמו כן , אין לבטל את הפוליסה הקיימת בטרם קיבלתם אישור קבלה לביטוח בכתב מחברת הביטוח החדשה!