written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


קרן פנסיה ביטוח מנהלים או קופת גמל
כל אזרח במדינת ישראל זכאי ע"פ חוק לתוכנית פנסיית חובה. המושג פנסיית חובה הוא שם כולל לתוכנית פנסיונית בין אם ביטוח מנהלים, קרן פנסיה או קופת גמל.
לרוב, החוסך והמעסיק מפקידים מידי חודש לתגמולים ופיצויים. מהו אותו מרכיב התגמולים? אלו הם אותם כספים הכפופים לחוקי קופות גמל. לגבי מרכיב הפיצויים, חוקים שונים שלא ארחבי כעת.

אם כך, מה ההבדלים בינהם?
תוכניות פנסיוניות אלו בנויות בבסיסן על קופת הגמל. אשר כל אחת נבדלת מהשניה באופן קבלת הכספים, כיסויים ביטוחיים ועלויות שוטפות שנגבות ממרכיבי החיסכון השונים.

קופת גמל

קופה לחיסכון נטו. מכשיר חיסכון משותף עבור כספי החוסך והמעסיק (פיצויים ותגמולים) המושקעים בשוק ההון. את כספי החיסכון ניתן לנתב למסלול השקעות לפי בחירה בין אם מסלול חסר סיכון, מסלול כללי (סיכון ממוצע-עד 40% מניות בבמוצע) ועד מסלול מנייתית (סיכון גבוה-עד 100%).

ניתן לאמר כי זהו מכשיר חיסכון הבסיסי ביותר בעולם החיסכון הפנסיוני. תוכנית ללא מרכיב ביטוחי (ללא ביטוח חיים או ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה) ולרוב מנוהל ע"י בתי השקעות או חב' ביטוח.

מאמרים שיכולים לעניין אתכם

תוכנית יחסית פשוטה במבנה שלה, קלה להבנה ושקיפה בכל הקשור למסלולי ההשקעה והמידע אודות התפתחות הרווחים בערוצי המידע השונים (אתר שלנו או גמל נט של משרד האוצר, ממנו הנתונים שלנו נקלטים).

קופת גמל אינה יודעת להעניק לחוסך בתום תקופה, גיל הפרישה, קצבה חודשית ולכן בעת הגעתו לגיל הפרישה, על החוסך לגשת לפקיד השומה או יועץ פנסיוני ולערוך חישוב בכל הנוגע למשיכת כספים ואופן משיכתם בין אם כקצבה חודשית, סכום חד פעמי או שילוב של השניים. היה והחליט החוסך למשוך את כספי החיסכון בדרך של קצבה חודשית, יידרש לנייד כספים אלו לקופה שערוכה לשלם קצבה חודשית (משלמת לקצבה-קרן פנסיה או ביטוח מנהלים).

קופה זו לרוב גובה דמי ניהול מסך הכספים (מהצבירה) בלבד. בנוסף לדמי ניהול אלו, קיימת הזכות לבית ההשקעות לגבות גם דמי ניהול מההפקדה החודשית. ע"פ חוק, דמי הניהול המקסימליים שרשאים הגופים לגבות מהצבירה מוגבל ב- 1.05% ו-4% מהפרמיה החודשית.

היתרונות: מוצר פשוט, לחוסכים שאינם מעוניינים לרכוש כיסוי ביטוחי, לבעלי שכר גבוה שזכאים לכיסוי ביטוחי ע"ח המעסיק (ללא שחרור מתשלום פרמיות לקופה), לבעלי מרכיבי שכר שאינם מוכרים לתנאים סוציאליים (תוספות שכר כדוגמא, נסיעות, אשל וכו') דמי ניהול יחסית נמוכים ביחס לשוק וניתנים למשא ומתן, גמישות בבחירת מסלולי ההשקעות ושקיפות.

חסרונות: לרוב לא ניתן לשלב כיסוי ביטוחי בתוך התוכנית, ניתן לרכוש כיסוי ביטוחי בנפרד (הוצאה נוספת ולרוב יקרה יחסית), לא ניתן למשוך את הכספים כקצבה חודשית מגיל הפרישה.


קרן פנסיה (חדשה)

קופת חיסכון שבסיסה הוא קופת גמל המשלבת מרכיבים ביטוחיים בשיטת ביטוח הדדי הבאים לתת מענה למשפחת החוסך חלילה במותו (פנסיית שארים) ומענה בעודו בחיים (פנסיית נכות).
כיסויים ביטוחיים אלו ניתנים לבחירה בתפריט מסלולי הביטוח השונים שהקרן מציעה ולפי בחירתו של החוסך.

תוכנית המשלמת לחוסך תשלום חודשי (קצבה) מגיל הפרישה ועד שארית חייו. בנוסף, כוללת פנסיית שארים, תשלום חודשי למשפחת המבוטח חלילה במותו של המבוטח בהתאם לגודל המשפחה (ילדים עד גיל 21 ואישה לכל שארית חייה) ובהתאם לאחוזי הזכאות השונים. מרכיב נוסף הוא פנסיית נכות, מרכיב ביטוחי המבטח את שכרו של החוסך ומעניק פיצוי חודשי מקסימלי של עד 75% משכרו במקרה שאיבד את יכולתו להמשיך לעבוד.

כחלק מייחודיותה, קרן זו משקיעה את 70% מכספי החוסכים בשוק ההון החופשי והיתר מושקעים באפיק מובטח ע"י המדינה (תשואה מובטחת של 4.86%).
תוכנית המציעה מסלולי השקעה מגוונים החשופים באתרים השונים (אתר שלנו או גמל נט של משרד האוצר).

נכון להיום (11/2014), תוכנית זו בעלת יתרון יחסי גדול בהשוואה למוצרים הפנסיוניים השונים ומשרתת את רוב האוכלוסיה החוסכת במדינת ישראל בעיקר מתחילת השנה לאור השינויים החוקתיים הכפופים לחוקי קופות הגמל והמפקח על הביטוח במשרד האוצר.

באפיק חסכון זה, קיימים 2 סוגי דמי ניהול. האחד מהפרמיה (מההפקדה החודשית) והשני מהצבירה (מהחיסכון הצבור). דמי הניהול המקסימליים שרשאית הקרן לגבות מהצבירה (שנתי) הם 0.5% ו- 6% מהפרמיה (חודשי). דמי ניהול אלו ניתנים למשא ומתן ועל כן מקומכם לפעול בהתאם.

בבואכם להצטרף לתוכנית זו, יש לבחור את המסלול הביטוחי המתאים ביותר ומסלול ההשקעות התואם את אופי ההשקעות שלכם. מהלך זה יכול להוות עבורכם יתרון בכל הקשור להגדלת החיסכון היום ובעתיד.
בהצטרפותכם יש לשים לב למספר פרמטרים כדוגמא: הגוף המנהל (בית ההשקעות/חברת ביטוח), חוסנו, ביצועים בכל הקשור לתשואות לאורך השנים, מאזן אקטוארי, גובה דמי הניהול, מסלולי הביטוח המוצעים, רמת השירות המוצעת ועוד.

יתרונות: עלויות נמוכות בכל הקשור לדמי הניהול, כיסויים ביטוחים זולים ביחס למוצרים השונים שמשווקים, מוצר פשוט במורכבותו, ניתן לבחור הגדרה עיסוקית בכיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה, מותאמת אישית בהתאם לסטטוס המשפחתי, תוגנית משלמת קצבה חודשית בגיל הפרישה.

חסרונות: לא ניתן להצטרף למסלול ביטוחי ללא מרכיב ביטוחי מינימלי גם במצב של רווק, מוגבל בגובה ההפקדה המתעדכנת מידי שנה בהתאם לשכר הממוצע במשק.


קרן פנסיה כללית

קרן פנסיה השונה מעט מקרן פנסיה חדשה, זו המוזכרת למעלה.
מתפקדת כ"קופת גמל" לכל דבר. לאחרונה משווקת גם עם מרכיב ביטוחי (ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה ו/או כיסוי ביטוחי למקרה מוות).
מכשיר חסכון המתאים לבעלי שכר גבוה (בהתאם לשיעורי ההפרשות לקרן) או לבעלי שכר חלקי לא פנסיוניים.

בעל יתרון בדמי ניהול מהפרמיה החודשית ומהחיסכון הכולל(צבירה). ניתנים לבחירה ע"י שילוב או מהצבירה בלבד. מהווים מוצר מתחרה לקופת הגמל כאשר אין עניין ברכישת מוצר ביטוחי.

קיימים מסלולי ההשקעה מגוונים וניתנים לבחירה. בשונה מקרן פנסיה חדשה (זו שהוזכרה למעלה) בקרן זו אין הבטחה לתשואה עבור אותם 30% מהכספים. כל החיסכון משתתף בשוק ההון החופשי ומושפע מעליות וירידות השוק.

יתרונות: מוצר פשוט במורכבותו, מעניק אפשרות לשחרור מתשלום פרמיות במקרה של איבוד יכולת לעבוד, דמי ניהול נמוכים ביחס לשוק וכיסויים ביטוחיים זולים, ניתן לבטל/לשלב כיסויים ביטוחיים, תוכנית משלמת קצבה חודשית בגיל פרישה.

חסרונות: ללא הבטחת תשואה 30% מהכספים.


ביטוח מנהלים

אפיק חיסכון המנוהל לרוב בחברות הביטוח שבסיסו הוא קופת גמל. "קופת גמל" המשלבת 3 מרכיבים הבאים לתת מענה במקרה בו יפרוש החוסך ויקבל קצבה חודשית, במקרה מוות ובמקרה של אובדן כושר עבודה.

ביטוח חיים – כיסוי ביטוחי הבא לשמור את רמת חייהם של המבוטח חלילה במקרה מותו. כיסוי ביטוחי הניתן למוטבים כסכום חד פעמי בהתאם לסכום שבחר המבוטח בעודו בחיים. לרוב כיסוי ביטוחי יקר יחסית לכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה.
כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה – כיסוי ביטוחי שיינתן למבוטח ביום הקובע כפיצוי חודשי בהתאם לשכר המבוטח שנקבע בעת ההצטרפות למוצר. כיסוי מקסימלי של 75% מהשכר המבוטח.
קצבה חודשית – במקרה זה יקבל המבוטח את כספי החיסכון כקצבה חודשית לכל שארית חיו. בנוסף, כספים שנצברו משנת 2008, את חלקם ניתן יהיה לקבל (בהתאם להחלטת פקיד השומה) כסכום חד פעמי, מזומן.

יעידו אנשים בענף הפנסיוני כי גם לפני שנת 2013 מוצר זה לא היווה יתרון ממשי עבור החוסכים ועל כמה וכמה לאחר 2013, כאשר איבד את ייחודו משנה זו בשל שינויים חוקתיים בו קבע המפקח על הביטוח את ביטול המקדם המובטח שהיה קיים בתוכנית , זה שהיווה יתרון יחסי עד לתאריך זה מול המוצר המתחרה, קרן פנסיה.

נכון להיום, 2014, קיימת אדישות בכל הקשור להצטרפות למוצר זה לאור העלויות הגבוהות בדמי הניהול, כיסויים ביטוחיים יקרים יחסית, חוסר יתרון בכל הקשור למקדם הקצבה המובטח שאינו קיים עוד ורתיעה מצד החוסכים בשל חוסר השקיפות שנוהגות חברות הביטוח בכל הקשור למוצר זה.

מוצר זה משתתף ברווחי ההשקעות בשוק הוון קרי, 100% מכספי החוסכים מושקעים בשוק ההון וזאת בהתאם למגבלות והפיקוח של המפקח על הביטוח ובהתאם למסלולי ההשקעה שיכול לבחור החוסך.

יתרונות: כיסוי ביטוחי מורחב בעת אובדן כושר עבודה (ניתן לרכוש בנפרד ללא קשר לביטוח מנהלים)

חסרונות:

-דמי ניהול גבוהים שאינם מוצדקים יחסית

-מוצר יחסית מורכב לחוסך הממוצע

-קושי תפעולי – מאפשר הצטרפות לתוכנית רק דרך סוכן ביטוח ולא באופן ישיר (חברות הביטוח

מערימות קשיים בתפעול ובהעברת גביית הכספים מה שיוצר לעיתים אובדן כספים וחוסר התאמה

בין ההפקדה לדיווח)

-לא ניתן לנהל כספים אלו ללא סוכן ביטוח (חברות הביטוח מחייבות פניה לסוכן ולא ערוכות לטפל

באופן ישיר מה שמגדיל את ההוצאות)

-אינו קל לזיהוי בכל הקשור להצגת התשואות באתרים השונים

-בחרתם להוסיף כיסוי ביטוחי בתוכנית, צפו לקושי בכל הקשור לשקיפות ואי בהירות אודות

התשלום שגובה חברת הביטוח עבורם שלעיתים ללא ידיעתכם או הבנתכם הסבירה מה שגורר

להקטנת החיסכון לאורך השנים.

לסיכום, קרן הפנסיה המקיפה מתאימה ונכונה לכל מצטרף חדש, שאין ברשותו תוכניות פנסיוניות, בהשוואה למוצרים האחרים המתחרים עבור רובד השכר הראשון.

החלטתם להצטרף לקרן פנסיה, התאימו את הכיסויים הביטוחיים לסטטוס המשפחתי שלכם, עירכו סקר בכל הקשור לעלויות בדמי הניהול וייחסו חשיבות לנושא המאזן האקטוארי של הקרן וביצועי ההשקעות.

עבור אותם חוסכים בעלי שכר גבוה או בעלי רובד שכר נוסף לא פנסיוני, מומלץ לבחון ולשלב את קרן הפנסיה הכללית או קופת הגמל.


המידע במאמר הנ"ל אינו מהווה – תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייעוץ פנסיוני פרונטלי ו/או ייעוץ כלכלי ו/או ייעוץ השקעות ו/או ייעוץ קריירה ו/או ייעוץ לימודים או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים ו/או פעולות או להימנעות מהם ולא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר בגין כך.