לאורך השנים אנשים מוצאים את עצמם חוסכים במסגרת פרטית ופנסיונית במספר רב של אפיקים (ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות פנסיה) וכן מבוטחים במגוון רחב של ביטוחים.
אבל, מרוב שינויי רגולציה, איחוד חברות, פתיחת קופות וסגירת מסלולים, רבים מוצאים את עצמם אובדי עצות ויותר מזה מאבדים שליטה היכן כספם.

בעבר, כאשר עמיתים פנו לייעוץ דרך בעלי הרשיונות (סוכנים/יועצים פנסיוניים) בין אם דרך העבודה או במסגרת פרטית, נאלצו בעלי הרשיונות לאתר את כספי העמיתים בדרכים מיושנות לאחר תשאול העמיתים, דרך הצגת דוחות היסטוריים (בהנחה שהעמיתים יודעים היכן כספם מנוהל ולא נשכח) ואחרים דרך ניסוי ותהייה ופנייה לחברות המנהלות השונות. עבודה מפרכת, לא תמיד יעילה ועצוב יותר שלא בהכרח משיגה את המטרה (איתור כלל הכספים).
לכן, לאור הקושי והנזק שנגרם לעמיתים לאורך השנים, יצא משרד האוצר – אגף שוק ההון ביטוח וחסכון באמצע שנת 2011 למכרז להקמת מערכת סליקה פנסיונית ממוחשבת אוטומטית מרכזית.

מטרת המערכת לאסוף אינפורמציה מלאה לגבי מצב החיסכון הפנסיוני של האזרחים שאינה קיימת בצורה נגישה. העדר האפשרות לקבל מידע אמין ונגיש, מקשה בין השאר על ביצוע ייעוץ פנסיוני נאות ומהווה חסם לביצוע פעולות כדוגמא העברת/ניוד כספים בין הגופים המנהלים (בתי השקעות, קרנות פנסיה, חברות ביטוח) ובכך יוצר חוסר וודאות עבור העמיתים לגבי מצב חסכונותיהם לגיל פרישה.

לאור ההתפתחויות בשוק החיסכון הפנסיוני לקבל החלטות מושכלות והתאמת החסכון לצרכי העמיתים, חוסר נגישות ושקיפות לעמיתים בדבר המידע, מעמיד אותם בעמדה נחותה ומגדיל את הפער של השחקנים השונים בשוק החסכון הפנסיוני על העמיתים מה שגורר הפסד לעמיתים. ולכן עולה הצורך להפוך את כל התהליכים ההמיושנים, לממוכנים.
מכאן קמה המסלקה הפנסיונית כמערכת מידע מרכזית אשר מופעלת ע"י חברת סוויפנט, חברת בת של קבוצת נס טכנולוגיות וזאת לאפשר העברת מידע מלא לגבי כלל החסכונות הפנסיוניים של אזרחי מדינת ישראל.

ע"פ חוק, תהליך ייעוץ פנסיוני מחייב משיכת נתונים והתבססות על המידע שיתקבל מהמסלקה הפנסיונית.
המסלקה מאתרת ומרכזת מידע מכ-100 חברות ביטוח, בתי השקעותוקרנות פנסיה בהיקף של כ-1.8 טריליון ₪.

המסלקה מאפשרת ליועצים פנסיוניים ולאזרחים לקבל מידע אודות:
קרנות הפנסיה: מסלולי ההשקעה, פנסיית שארים ונכות, דמי ניהול, החברות המנהלות
ביטוחי מנהלים: מסלול י השקעה, ביטוחים משלומים בתוכנית, דמי ניהול, צבע בכסף (הוני/קצבתי פיצויים/תגמולים) ועוד
קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות גמל להשקעה: מסלולי השקעה, דמי ניהול, צבע הכסף, מוטבים בקופות, הלוואות אם קיימות ועוד מידע נוסף בן כ-400 שדות מידע (בהחלט מידע עצום)
ביטוחי חיים למקרה מוות, ביטוחי משכנתא, ביטוחי אובן כושר עבודה, ביטוחי נכויות ועוד.

קבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית מותנה דרך אימות הלקוח בהתאם לחוקי האוצר (להיות בטוחים שאכן מדובר בחוסך) וחתימת החוסך על טופס אישור קבלת מידע אודות החסכונות.
הבקשה מועברת באופן ממוכן ומיידי לכל חברות הביטוח, הפנסיה והגמל, ועל פי תקנות משרד האוצר על הנתונים להתקבל בטווח של עד 3 ימי עסקים.

תהליך אימות הלקוח ייעשה דרך הצלבת פרטי החוסך (מס ת.ז) מול חברת האשראי. עם השלמת האימות ניתן יהיה להתחיל את תהליך בקשת המידע.
חשוב לציין: תהליך האימות מול חברת האשראי אינו כרוך בתשלום כלל כך שמדובר בתהליך בדיקת תקינות ובדיקת פרטי הלקוח.