written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


איפה סוכן הביטוחרבים מהסוכנים יתקשו להבין את כותרת המאמר. אני מאמין כי אתם, הקוראים, בטח לא תבינו למה מתכוון כותב המאמר בכותרת. אתם מוזמנים להמשיך לקרוא ולראות צדדים נוספים בעולם ביטוחי המנהלים דווקא מהסוג הישן שמצטייר לחלקכם כמוצר נכון בהכרח.

בוודאי יצא לכם לפחות פעם אחת להתקל בפגישת שירות עם הסוכן ביטוח.

ברשותכם פוליסה ישנה, מבטיחת תשואה ( אגרות חוב של המדינה-בטחון לחסכון שלכם). אתם יושבים בפגישת שירות ומקבלים תמונת מצב אודות התוכניות שלכם. בין היתר ידגיש הסוכן כי ברשותכם תוכנית ישנה, מבטיחת תשואה הכי טוב שיש היום.

מאמרים שיכולים לעניין אתכם

עד כאן עובדות שלמראית עין, הגיוניות.

הרי לפניכם דוגמא מהחיים.

דוגמא
מגיע אליי לקוח עם תוכנית ישנה משנת 79, תוכנית מעורב, בן 62 ושואל לעצתי.
היה בקשר עם סוכן 20 שנה וזאת השתלשות הארועים.

ממבט ראשון שלי מיד הורתי לו לסלק את הפוליסה מבלי לגבות תשלום עבור הייעוץ.

הלקוח פנה לחברת הביטוח למוקד השירות, ענתה נציגה מאוד נחמדה וניסתה לשכנעו שלא כדאי לעשות זאת. לטענתה "זאת תוכנית ישנה עם הבטחת תשואה של 4% לשנה".

חזר אליי המבוטח עם ״הבשורות״ וכאן החלה פגישת הייעוץ שכמובן היתה בתשלום.

מבדיקה שערכתי הצגתי למבוטח כי תוכנית זו עתידה להסתיים בעוד 3 שנים ( כן עד גיל 65).
תוכניות מסוג זה ידועות בזמנו כתוכניות שהסוכנים וחברות הביטוח ביססו את עולם הביטוח  ע״ח חסכונותיהם של המבוטחים.

אתן בקצרה רקע על סוג התוכנית אבל אתם מוזמנים לקרוא בהרחבה תחת "ביטוח מעורב"

תוכנית זו גובה תשלום מן הללקוח עבור כיסוי ביטוחי בתוכנית, פרמיה הגבוהה משמעותית מכיסוי ביטוחי, במושגים של היום, הקיימים בשוק החופשי. את רוב הבטחון שתוכנית זו תעניק ללקוח בעת מקרה מוות, מקורו מחסכונותיו.

במילים אחרות, הלקוח משלם עבור המרכיב הביטוחי הקטן מאוד בתוכנית ובמקרה מוות  משלם הוא לעצמו את הביטוח שאחוז גבוה משמעותית לקוח ממרכיב החסכון.

אם אסכם במשפט אחד, הלקוח משלם כסף עבור תועלת שכבר לא רלוונטית.

מחישוב שלי, מצאתי כי במידה וימשיך לשלם לתוכנית מידי חודש תשלומים שוטפים, נמצא כי ב-3 שנים הנותרות המבוטח יחסוך כ 10,000 ש״ח בלבד. סכום הנמוך משמעותית ביחס להפקדות השוטפות. איך? יש לכם תוכנית מהסוג הזה? אתם מוזמנים לראות  זאת מקרוב.

קוראים יקרים, מצויות בשוק תוכניות רבות אשר חלקן היסטוריות וחלקן חדשות. בשל מורכבותן לעיתים השוק מעודד ניתוב משאבים לכיוון המכירה יותר מאשר נתינת השירות שלעיתים מתגלה כשווה כספים רבים ששייכים לכם ומנותבים לאפיקים לא רלוונטיים ולעיתים לא נכונים.

זיכרו כי לשירות חשיבות רבה רק השאלה מי נותן את השירות, משווק או יועץ?

אז מה ההבדל בקצרה?

משווק פנסיוני = זה המחזיק ברישיון סוכן ביטוח/משווק פנסיוני הניזון מעמלות ותמריצים מחברות הביטוח/קרנות פנסיה/בתי השקעות כנגד מכירת מוצרים ביטוחיים.

יועץ פנסיוני = זה המחזיק ברישיון יועץ פנסיוני הניזון מתשלום ישירות מהלקוח עבור ייעוץ אובייקטיבי, בלתי תלוי, זה שאינו בניגוד אינטרסים עם חברות הביטוח/קרנות פנסיה/בתי השקעות/בנקים או כל גוף פיננסי אחר.

עכשיו תעשו את החשבון.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא-ההבדלים בין יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני, משווק פנסיוני

ההבדלים הבולטים בינהם
קראו עוד בהרחבה