written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


הלוואה קרן השתלמות

העולם הפנסיוני פיננסי הוא עולם מורכב ביסודו.

אנו מודעים לעובדה כי קיים חוסר הבנה מוחלט בתחום (מבדיקה שערכנו לאחרונה מצאנו נכון להיום כי 99.78% מהאוכלוסיה מרגיש חוסר שליטה עד כמעט מוחלט) אך מנגד עבורנו זהו אתגר. האתגר לאפשר לכל אדם להבין ע"י ייעוץ חד פעמי או מתמשך.

אנו מאמינים כי המרחק מהבלתי אפשרי לאפשרי הוא קצר!

כספכם יקר ואנו מאמינים כי מגיע לכל אחד ואחת ההזדמנות לקבל את התמורה המקסימלית עבור כספו. מקסימום קצבה, מקסימום זכויות ומקסימום הגנה ושמירה על רמת החיים שלכם ושל משפחתכם.

יודעים לשמור על רמת החיים זו לא סיסמה.

לאור העובדה כי מספר רב מאוד של אנשים (ואני נושא באחריות באומרי "מספר רב מאוד") סובלים מהעדר שליטה בתחום, אחת המטרות העיקריות שהצבנו לעצמנו היא מיד עם קבלת הייעוץ, לאפשר לכל אחד מכם להרגיש עליית מדרגה משמעותית בהבנה ושליטה בנושא.

הקדשנו מחשבה רבה בכל נושא פיתוח הכלים שחלקם יהיו בידי הלקוח וחלקם משרתים אותנו במתן ייעוץ מקצועי ואיכותי השואף להיות בחזית הענף.

חוסר ההבנה המוחלט הקיים בתחום עבורנו זהו אתגר. האתגר לאפשר לכל אדם להבין ע"י ייעוץ חד פעמי או מתמשך להיכן מנותבים כספיו, התמורה להם ותכנון נכון ומושכל יותר בכל הקשור לשמירה על רמת החיים שלכם ומשפחתכם היום והמשך שמירה על רמת החיים מיום הפרישה.

מטרתנו מעל הכל, להוביל אתכם לניהול חכם יותר של חסכונותיכם היום יומיים , בקרה תקציבית, התמודדות עם העולם הפנסיוני בעיקר והקניית ידע ובטחון בסביבה בה מעורבים כספים, המאפשרים לכם בניית רשת בטחון, שמירה על רמת החיים היום והדאגה ליום שאחרי הפרישה, גיל הפנסיה.

ראינו לאורך השנים כי בעולם הצרכני הפיננסי והפנסיוני, הלקוח מתמקד ברשימה בסיסית

הרצון לדעת את המושגים המרכזיים
רצון להבין את התהליכים.
רצון להרגיש בטוחים.
רצון לשמוע חלופות.
רצון לקבל תשובות.
רצון להתייעץ.
רצון לשאול

כל זאת נוכל לספק בליווי של ייעוץ אישי אובייקטיבי, מקצועי ומקיף יחד איתכם.

ניסיוננו רב השנים עבורנו הוא נכס ומנגד הזדמנות עבורכם.