written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


חופש בחירת סוכן ביטוח

רבים מאיתנו מועסקים במסגרת מקום עבודה מסודר, מקום עבודה שעל פי חוק מחוייב להפקיד לנו מידי חודש סכום משותף ישירות לתוכנית פנסיונית ( קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים).

הסוגיה מי בוחר עבורנו את סוג התוכנית, התנאים עבור אותן תוכניות מבחינת דמי ניהול, כיסויים ביטוחיים וטיבם, תמיד עלתה ועיניינה את רובנו אך נשארה במקומה.

מי לא רוצה להיות חופשי לבחור את המוצר הפנסיוני? אני מאמין שמרביתנו.

לשמחת כל אלה, בעקבות תיקון 3 לחוק פנסיה חובה נקבע בין היתר כי העובד יהיה זכאי לבחור את המוצר הפנסיוני – פנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקצבה שאושרה על ידי המפקח על הביטוח (גם ביטוח מנהלים), ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות, באותה קופה או בקופה אחרת.

מה בעצם נוצר? כל עובד בארגון בו הארגון משלב את שירותיו של סוכן הביטוח באותו ארגון, יכול להחליט בפגישה עם סוכן הביטוח איזה מוצר מועדף עליו בין אם קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל. בנוסף לסוג מוצר פנסיוני יהיה חופשי גם לבחור עם איזה חברת ביטוח/קרן פנסיה או בית השקעות יתקשר אותו עובד.

מאמרים שיכולים לעניין אתכם

 

נוצר מצב שבו סוכן שאינו עובד עם יצרן שבחר העובד, לא יהנה מעמלות מאותו יצרן והעובד יצטרך לפנות לאותו יצרן ולקבוע בעצמו את התנאים לגבי דמי ניהול והרכב המוצר.
צעד זה מצד העובד לא פועל לטובתו. לרוב חברות ביטוח/ קרנות פנסיה או בתי השקעות אינן מעוניינות להתעמת עם אותו סוכן אשר עובד עם אותו יצרן בארגונים אחרים. ברוב המקרים עובד בודד אשר פונה בכוחות עצמו ליצרן, לרוב יזכה לתנאים נחותים בהשוואה למוצרים שמציע אותו סוכן ביטוח.

אם כך מה נותר לאותו עובד לעשות? אפשרות ראשונה לעמוד על עקרונותיו ולשלם יותר בהצטרפו למוצר שלא דרך סוכן הביטוח. אפשרות שניה היא להתקשר עם אותו סוכן ביטוח וזאת מחוסר ברירה.

להזכירכם, סוכן ביטוח קשור בחוזי עמלות עם חברות הביטוח וקרנות הפנסיה. ככל שההתקשרות בין הסוכן תיהיה מול מספר מצומצם של יצרנים, כך יזכה אותו סוכן הביטוח להטבות ולתנאים טובים יותר בתמורה למכירת המוצרים הפנסיוניים מאותן חברות שהוא מייצג.

אם כך, מדוע המעסיק לא מאפשר לעובד להתקשר עם סוכן הביטוח האישי של אותו עובד, אותו סוכן שמבטח את רכבו, משפחתו והסביבה הקרובה? ברור כי אותו סוכן הקשור לעובד, לרוב יתאמץ להשיג את התוכנית בעלות הנמוכה ביותר וזאת לאור העובדה כי קיימים אצל אותו סוכן מוצרים ביטוחיים נוספים של העובד.

כרקע כללי, מהי אותה התקשרות סוכן הביטוח עם המעסיק?

חופש בחירת סוכן ביטוח

בהתאם לחוק פנסיה חובה, מחובתו של המעסיק לצרף את העובד לתוכנית פנסיונית. אחד השירותים החשובים לו נזקק המעסיק מצד הסוכן הוא נושא התפעול. נושא התפעול מתחלק ל-2. חלק ראשון הוא נושא גביית הכספים. אותם כספים שמופקדים בתוכניות הפנסיוניות של העובדים שמועברים מהמעסיק בין אם ישירות ליצרנים ובין אם דרך אותו סוכן/סוכנות ביטוח. התמורה המשמעותית ממנה נהנה המעסיק מצד הסוכן היא אותה בדיקה/בקרה שאכן פוצלו הכספים בין התוכניות (שלא בהכרח מתקיימת באמת).

אם כך, בפניי המעסיק עומדת הברירה האם לאפשר לכל עובד להתקשר עם סוכן ביטוח שלו ולאבד את אותה הטבה שמקבל המעסיק מצד הסוכן בחינם, ללא עלות או לחייב את העובד לבחור בשירות "חינמי" בהתקשרו עם אותו סוכן ביטוח שנמצא בארגון מטעם המעסיק. ההשלכות ברורות (חינם למעסיק – עלויות גבוהות לטובת הסוכן מתוכניות העובד שלא באמת שולט עלויות שמממנות את כל התהליך שתואר).

לאור כל ההתנהלות שלרבים מרגישה כמעוותת, קם המחוקק והעלה על סדר היום בינואר 2014, את הזכות לאפשר לעובד לבחור לא רק את המוצר הפנסיוני שלו אלא גם עם איזה סוכן ביטוח או משווק פנסיוני הוא מעוניין להתקשר.

עוד בשנת 2013 החלו שיחות בנושא כי צפוי שמחודש יולי 2014 יתאפשר לכל עובד להתקשר עם סוכן הביטוח האישי שלו.
אז היכן עומדים הדברים? נכון ל-10 למרץ 2014, הוגשה הצעת חוק מטעם הממשלה:
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) (תיקון מס' 6), התשע״ד-2014 .

מהי הצעת חוק ומהם השלבים עד הכרזתו כחוק? לפניכם בקצרה

הצעת חוק היא השלב הראשון והבסיסי עד להיווצרות חוק רישמי. בהצעת החוק כוללים את הנוסח, מטרות החוק, תיאור והסברים אודותיו ולבסוף את הבסיס להצעתו ע"י אלו שיזמו אותו. מי רשאי ליזום הצעת חוק?

מספר גורמים רשאים ליזום הצעות חוק:
• הממשלה – הצעה כזו מכונה הצעת חוק ממשלתית.
• חבר כנסת או קבוצה של חברי כנסת – הצעה זו מכונה הצעת חוק פרטית.
• ועדות הכנסת.

הצעת החוק מוגשת ליושב ראש הכנסת ע"י השר הרלוונטי וזה מועלה לדיון. דיון זה נקרא קריאה ראשונה. בדיון זה מצביעים האם לאשר ולהעביר או לפסול את ההצעה לקריאה שנייה ושלישית.
כאן המקום לדון ולהעלות הסתייגויות. כמו כן הצעות לשינויים במסגרת ההצעה.
מעבר לקריאה שנייה דנה בכל סעיף וסעיף בהצעת החוק והחלטת מליאת הכנסת האם להעביר לקריאה שלישית. בקריאה שלישית דנה מליאת הכנסת בנוסח כולו כולל ההערות וההסתייגויות שהועלו.

מהי אותה הצעת החוק הנוגעת לנו?

הצעת חוק זו מאפשרת לעובד הזכאי לפי כל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי, להצטרף כעמית לקופת גמל או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל, רשאי לבצע עסקה, בכל עת, באמצעות כל בעל רישיון פנסיוני, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה ביצוע עסקה בעבור עובדו בכך שתבוצע באמצעות בעל רישיון מסוים, ולא יתנה מתן הטבה כלשהי מטעמו לעובד בביצוע עסקה באמצעות בעל רישיון מסוים.

חוסכים יקרים, זוהי בהחלט בשורה אמיתית. בשורה שתחולל מהפך של ממש בעולם הפנסיוני.האם זהו תחילתו של עידן חדש?

אומנם תיהיה לכל אחד ואחת האפשרות לבחור את סוכן הביטוח האישי שלו או המוצר, אך מצד שני זהו פתח שעלול להביא להצפת מידע שלא בהכרח יתרום. מצד אחד המחוקק מחולל עבורך כל אחד מכם שינוי חשוב המביא איתו בשורה חיובית אך מנגד זיכרו כי עם העברת האחריות אליכם בכל הקשור לעולם הפנסיוני, יהיה עליכם להיות ערים ואחראיים יתר על המידה בכל צעד שתבחרו.

כגוף ייעוצי אובייקטיבי, אנו מעמידים לרשותכם פורום מקצועי, כתובת למענה לכל שאלה. השתמשו בו בתבונה וכך תשיגו יתרון נוסף טרם קבלת החלטה לערוך שינוי באחת התוכניות שברשותכם.
בנוסף, אנו מעמידים לרשותכם שירותי ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי שאינו תלוי באף גוף פיננסי מה שמבטיח לכם בחירה שקולה ומקצועית נטולת אינטרסים.

לפניכם נוסח הצעת החוק לעיונכם

מהי הבשורה עבור כל עובד החל משנת 2016?

החל משנת 2016, כל עובד יכול לבחור את סוכן הביטוח שלו. מחובתו של המעסיק לספק שירותי תפעול עבור אותו עובד. היה ורצה העובד להיות מבוטח דרך סוכן הביטוח שלו, עליו לדאוג להעביר את פרטי התוכניות עבור אותו סוכן מתפעל של המעסיק ובמכאן והלאה, חובתו של הסוכן המתפעל להעביר את הכספים ליעדם.
בעצם נוצרו 2 פונקציות: הסוכן המתפעל והסוכן המשווק.

 

לפניכם נוסח החוק מתוך סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005

בחירת קופת גמל (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 12) תשע"ה-2015

20. (א) עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל, לפי כל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי (בסעיף זה – הדין או ההסכם), או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו ואת שיעור ההפקדה בעדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת, מסוג מסוים של קופות או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם.

(תיקון מס' 12) תשע"ה-2015

(א1) נקבעה בדין או בהסכם התניה בניגוד להוראות סעיף קטן (א), ולפיה שיעור ההפקדה לקופה מסוימת או לסוג מסוים של קופות או לקופה שתיבחר מתוך רשימה מסוימת של קופות, יהיה גבוה יותר משיעור ההפקדה לקופות או לסוגי קופות אחרים, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים שנקבעו כאמור, עד לתיקון הדין או ההסכם.

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2015

(א2) עובד שהמעביד מפקיד בעבורו כספים לקופת גמל בהתאם להוראות סעיף זה, רשאי לבחור, בכל עת, בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל, למעט הפקדת כספים לקופת גמל, ולעניין פעולה בקופת גמל שמתקיים לגביה האמור בסעיף 13 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני – רשאי העובד לבחור לבצע פעולה כאמור שלא כחלק מייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני ושלא בהמשך לו; מעבידו של עובד כאמור לא יתנה את הפקדת הכספים לקופת הגמל בעבור העובד או מתן טובת הנאה אחרת לעובד, בכך שבעל רישיון מסוים ייתן לעובד כאמור שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני או יבצע בעבורו פעולות אחרות בקופת הגמל.

** ארעו מקרים בהם עובדים חששו להתנגח עם המעסיק והסוכן ופעלו לפי השיטה הישנה ללא יכולת לבחור חלופה עצמאית. אי לכך הגיעו תלונות למשרד האוצר ובהתאם לכך הגיב הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון בקובץ המצורף