תשואות קרנות פנסיה

>תשואות

בחר תקופה להשוואה
מתאריך:
חודש
שנה
עד:
חודש
שנה
איפוס סינון איפוס סינון
מס' מס הכנסה
שם הקרן
חברה מנהלת
רמת סיכון בהשקעות
סוג קרן
בחרלוגו חברהמס' מס הכנסה באוצרשם קרןסוג קרןחברה מנהלתרמת מסלול סיכון בהשקעותרמת מסלול סיכון במניותתקופת השוואהתשואה מצטברת לתקופהתשואה לחודש יוני 2019תשואה מתחילת השנהתשואה ב-12 החודשים האחרוניםתשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים האחרונותתשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-3 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-5 שנים האחרונותמאזן אקטוארי עודף\גירעוןסך נכסים בקרן במליונים-₪
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע 162מגדל מקפת אישיתקרנות חדשותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מכללי33.1%7/18-6/195.57%2.18%7.1%5.57%6.44%4.9%20.6%27.04%0.16%56,169,903.21
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע 162מגדל מקפת אישיתקרנות חדשותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מלפי הכשר הלכתי---7/18-6/195.06%2.17%7.04%5.06%5.31%4.17%16.79%22.66%0.16%699,005.66
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע 162מגדל מקפת אישיתקרנות חדשותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"ממנייתי---7/18-6/196.39%3.46%9.82%6.39%7.8%5.76%25.27%32.34%0.16%934,302.29
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע 162מגדל מקפת אישיתקרנות חדשותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מקצר---7/18-6/191.97%0.35%1.17%1.97%1.75%1.66%5.35%8.56%0.16%89,945.70
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע 162מגדל מקפת אישיתקרנות חדשותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מאג"ח ופקדונות---7/18-6/194.79%0.93%4.27%4.79%3.34%2.96%10.35%15.7%0.16%236,449.65
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע 162מגדל מקפת אישיתקרנות חדשותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מהשקעות עד גיל 50---7/18-6/195.48%2.35%7.32%5.48%5.93%---18.87%---0.16%6,198,963.74
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע 162מגדל מקפת אישיתקרנות חדשותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מהשקעות גיל 50 עד 60---7/18-6/195.33%2.01%6.67%5.33%5.1%---16.1%---0.16%1,191,135.32
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע 162מגדל מקפת אישיתקרנות חדשותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מהשקעות מגיל 60---7/18-6/195.15%1.62%5.82%5.15%4.63%---14.53%---0.16%817,688.06
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע 162מגדל מקפת אישיתקרנות חדשותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מזכאים קיימים---7/18-6/196.18%1.28%4.83%6.18%5.76%---18.31%---0.16%83,568.18
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע 162מגדל מקפת אישיתקרנות חדשותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מהלכתי---7/18-6/195.95%1.3%5.12%5.95%------------0.16%563.30
הבא

דרכים להתקשרות

מרכז: רמת גן | צפון: עין חרוד

מס' טלפון: 972-3-7201999+

סלולרי: 972-50-8282644+

הפעילות שלנו

צור איתנו קשר
א'-ה': 9:00-18:00 | ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי