תשואות ביטוחי מנהלים

>תשואות

בחר תקופה להשוואה
מתאריך:
חודש
שנה
עד:
חודש
שנה
איפוס סינון איפוס סינון
שם התוכנית
חברה מנהלת
תאריך פתיחת/שיווק התכנית
רמת סיכון בהשקעות
בחרלוגו חברהשם התכניתשם חברה מנהלתתאריך פתיחת/שיווק התכניתסוג התכניתרמת מסלול סיכון בהשקעותתקופת השוואהתשואה מצטברת לתקופהתשואה לחודש ספטמבר 2018תשואה מתחילת השנהתשואה ב-12 החודשים האחרוניםתשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים האחרונותתשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-3 שנים האחרונותתשואה מצטברת ב-5 שנים האחרונותמדד שארפסך נכסים בקופה במליונים-₪
ביטוח ישיר אי.די.אי.-אג"ח 80 ביטוח ישירפוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילךביטוח מנהלים17.59%10/17-9/182.22%0.29%1.46%2.22%2.32%2.79%7.14%14.75%1.02%141.46
ביטוח ישיר אי.די.אי.-כללי ביטוח ישירפוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילךביטוח מנהלים39.47%10/17-9/184.38%0.39%2.67%4.38%3.63%4.26%11.3%23.22%1.14%92.86
ביטוח ישיר איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל ביטוח ישירפוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילךביטוח מנהלים9.45%10/17-9/181.38%0.19%0.82%1.38%1.46%2.21%4.43%11.55%0.7%205.68
ביטוח ישיר איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה ביטוח ישירפוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילךביטוח מנהלים38.35%10/17-9/184.29%0.36%2.58%4.29%---------------57.12
איילון איילון מסלול מניות איילוןפוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילךביטוח מנהלים94.83%10/17-9/1811.53%0.1%6.81%11.53%7.52%6.51%24.29%37.05%0.74%24.41
איילון איילון מסלול אג"ח איילוןפוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילךביטוח מנהלים2.93%10/17-9/181.93%0.03%1%1.93%1.83%2.48%5.58%13.03%0.59%37.54
איילון איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית איילוןפוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילךביטוח מנהלים32.08%10/17-9/184.64%-0.15%2.02%4.64%3.16%---9.78%------44.29
איילון איילון מסלול לבני 50 ומטה איילוןפוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילךביטוח מנהלים41.71%10/17-9/185.91%0.02%3.39%5.91%---------------102.24
איילון איילון מסלול לבני 50 עד 60 איילוןפוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילךביטוח מנהלים34.7%10/17-9/185.37%0.07%3.05%5.37%---------------26.57
איילון איילון מסלול לבני 60 ומעלה איילוןפוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילךביטוח מנהלים24.1%10/17-9/184.04%0.03%2.29%4.04%---------------20.28
הבא

דרכים להתקשרות

מרכז: רמת גן | צפון: עין חרוד

מס' טלפון: 972-3-7201999+

סלולרי: 972-50-8282644+

הפעילות שלנו

צור איתנו קשר
א'-ה': 9:00-18:00 | ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי