פוליסות ותיקות

>מתוייג תחת: פוליסות ותיקות

פוליסות מבטיחות תשואה – אג"ח ח"ץ ( איגרות חוב חיים צמוד )

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue תכניות ביטוח מבטיחות תשואה הינן תכניות ביטוח לגיל פרישה, כאשר סכום הביטוח נגזר מתוך שכר העובד. תכניות ביטוח מבטיחות תשואה שווקו גם לעמיתים עצמאים. פוליסות אלו נמכרו משנת 1965 ועד סוף שנת 1990, ומימונן הסתמך בעיקרו על אג"ח ח"ץ (חיים צמוד). יצויין כי בשנים הראשונות, משנת 1957 ועד 1964, האג"ח [...]

2018-02-21T16:42:40+00:00נכתב על-ידי |תחת קטגוריות: ביטוח מנהלים|תחת תיוג: , |אין הערות

פוליסות מסוג קצבה (גימלה) מבטיחות תשואה (אג"ח מיועדות)

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue אלו תכניות ביטוח אשר כספי החוסכים אינם מושקעים בשוק ההון. תוכניות אשר מומנו בעיקר מאגרות חוב בטוחות שמאחוריהן עומדת המדינה. החוסך זוכה כאן להגנה מלאה מפני עלייה וירידה של מצב השוק. תוכנית זו היא איגרת בטחון אמיתית ליום הפרישה. אלו תוכניות אשר בחלקן  סכום הביטוח הוא נגזרת של שכר העובד. [...]

2018-02-21T16:42:42+00:00נכתב על-ידי |תחת קטגוריות: ביטוח מנהלים|תחת תיוג: , |אין הערות

ביטוח עדיף

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue תוכנית זו כפופה לחוקי קופות גמל ומנוהלת במסגרת "ביטוח מנהלים". תוכניות אלו שווקו לפני שנת 2000 כקצבתיות (מעניקות לחוסך קצבה חודשית בגיל הפרישה) ולאחר שנת 2000 כקצבתיות או הוניות (מעניקות סכום חסכון חד פעמי מגיל 60 או גיל הפרישה). שיווקן של תוכניות אלו הופסק בסוף שנת 2003. תוכנית זו [...]

2018-05-04T11:54:40+00:00נכתב על-ידי |תחת קטגוריות: ביטוח מנהלים|תחת תיוג: , |אין הערות

ביטוח מעורב

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue תוכניות אלו החלו להיות משווקות מתחילת שנות ה-50. אלו שווקו לשכירים עד שנת 2001  ועד סוף 2003 לעצמאיים. פוליסות אלו הן מבין הראשונות שידעה תעשיית הביטוח הפנסיוני. תוכנית זו התאפיינה כתוכנית ביטוח המשלבת חסכון וכיסוי ביטוחי יחד בלי היכולת להפריד בין השניים. לאורך ציר הזמן, צבירת החסכון גדלה מידי חודש [...]

ביטוח גמלא

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue לצידן של קרנות הפנסיה במהלך שנות ה-80 שווקו גם פוליסות הגמלא והיוו חלופה לחסכון פנסיוני בקרן פנסיה. פוליסות אלו נחשבו לאחת הסנוניות של פוליסות ביטוח למטרת קצבה חודשית בגיל הפרישה ושייכות לקבוצת תוכניות הביטוח הראשונות. תוכנית הבאה לתת מענה לעמיתים אשר יזדקקו למקור פנסיה חודשי ביום פרישתם. תוכנית הפוטרת את [...]

דרכים להתקשרות

מרכז: רמת גן | צפון: עין חרוד

טלפון: 972-3-7201999+

סלולרי: 972-50-8282644+

הפעילות שלנו

צור איתנו קשר
א'-ה': 9:00-18:00 | ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי