סוגי ביטוח מנהלים בישראל

 נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue בטרם אפרוט לפניכם את תפריט תוכניות ביטוחי המנהלים, חשוב לי להביא לידיעתכם את אחת הסיבות העיקריות להתרבות התוכניות ויצירת תוכניות חדשות ע"י חברות הביטוח. ביטוח מנהלים הינו מכשיר פנסיוני. המתחרה והמקבילה לו היא קרן פנסיה. אחד ההבדלים הבולטים בין תוכנית ביטוח מנהלים לתוכנית קרן פנסיה הוא תוכנית חוזית מול תקנון [...]