מוטבים

>מתוייג תחת: מוטבים

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue בתאריך ט״ז באב התשע״ד 12 באוגוסט 2014 פירסם משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון חוזר הדן בנושא משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה להלן פרטי החוזר מפי המפקחת על הביטוח בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה-2005, ולאחר התייעצות [...]

2018-02-21T16:42:11+03:00נכתב על-ידי |תחת קטגוריות: קופת גמל|תחת תיוג: , , |אין הערות

דרכים להתקשרות

מרכז: רמת גן | צפון: עין חרוד

מס' טלפון: 972-3-7201999+

סלולרי: 972-50-8282644+

הפעילות שלנו

צור איתנו קשר
א'-ה': 9:00-18:00 | ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי