קרן הפנסיה החדשה מגדל מקפת אישית החדשה

 נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue מעודכן: שנת 2015 רקע קרן הפנסיה מגדל מקפת אישית החדשה מתחלקת לקרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית (מקפת משלימה). קרן ההפנסיה מגדל מקפת אישית נכון לשנת 2015 הינה קרן הפנסיה השניה בגודלה במדינה. גודל הוא אלמנט חשוב אך לא די בכך. קרן הפנסיה באה לתת מענה לחוסך בשלושה מצבים: במצב [...]