היוון קצבה

>מתוייג תחת: היוון קצבה

פנסיה תקציבית – אופן החישוב ותשלום הקצבה החודשית

 נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue כיצד מחושבת הקצבה החודשית? {בחסות מנהלת הגמלאות במשרד האוצר} הבסיס לחישוב הקיצבה החודשית והמענקים החד פעמיים בפנסיה תקציבית היא ״המשכורת הקובעת האחרונה״ ערב הפרישה מהשירות הציבורי. המשכורת הקובעת מורכבת ממשכורת יסוד ותוספות קבועות. המשכורת הקובעת מתעדכנת בהתאם להסכמי שכר ותוספות יוקר ובהתאמה לשינויים בשכר עובד פעיל בנתונים זהים כגון דרגה, [...]

היוון כספים מקרן הפנסיה

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue פעולת היוון היא פעולה של חישוב הכסף העתידי להיום. תוכנית קרן הפנסיה בבסיסה מאפשרת לעמיתים קבלת כספי קצבה – קרי תשלום חודשי. במקביל רשאי העמית למשוך חלק מהכספים כסכום חד פעמי ובו זמנית להמשיך לקבל קצבה חודשית וזאת תחת מס' מגבלות.   חלופות להיוון מבוטח רשאי, טרם פרישתו, לבקש להוון [...]

פנסיית זקנה בקרן פנסיה חדשה

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue פנסיית הזיקנה תשולם למבוטח, עם הגיעו לגיל הזכאות (64 אשה ו-67 גבר), בהתאם למסלול שנבחר, לכל ימי חייו וזאת מידי חודש בחודשו. תנאים ומגבלות מבוטח רשאי לדחות או להקדים את מועד הפרישה שלו לזקנה ובלבד שגיל הפרישה החדש לא יפחת מגיל 60. גובה הפנסיה תחושב בהתאם למקדמי הקצבה (מקדם הזקנה [...]

2018-02-21T16:42:44+00:00נכתב על-ידי |תחת קטגוריות: קרן פנסיה|תחת תיוג: , , |אין הערות

קרן פנסיה חדשה

 נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue קרן הפנסיה מעניקה ביטוח מקיף ונהנית מאג"ח מיועדות, שאינן סחירות בבורסה, על חלק מנכסיה (30% והיתרה משתתפות ברווחי ההשקעות בשוק ההון). קרן פנסיה חדשה היא קרן מסוג מקיפה אשר נכנסה לתוקף מ- 1.1.1995 . קרן הפנסיה הינה מאוזנת ברמה האישית, מקנה כיסוי לזקנה, נכות ושאירים, ומיועדת לשכירים ועצמאיים החל מגיל [...]

דרכים להתקשרות

מרכז: רמת גן | צפון: עין חרוד

טלפון: 972-3-7201999+

סלולרי: 972-50-8282644+

הפעילות שלנו

צור איתנו קשר
א'-ה': 9:00-18:00 | ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי