written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


קרן הפנסיה מעניקה ביטוח מקיף ונהנית מאג"ח מיועדות, שאינן סחירות בבורסה, על חלק מנכסיה (30% והיתרה משתתפות ברווחי ההשקעות בשוק ההון).

קרן פנסיה חדשה היא קרן מסוג מקיפה אשר נכנסה לתוקף מ- 1.1.1995 .

קרן הפנסיה הינה מאוזנת ברמה האישית, מקנה כיסוי לזקנה, נכות ושאירים, ומיועדת לשכירים ועצמאיים החל מגיל 16.

3 מרכיבי הפנסיה בקרן הפנסיה החדשה

פנסיית זקנה

פנסיית הזיקנה תשולם למבוטח, עם הגיעו לגיל הזכאות (64 אשה ו-67 גבר), בהתאם למסלול שנבחר, לכל ימי חייו וזאת מידי חודש בחודשו.

בבואכם לבחון את זכאותכם לקבל פנסיה בגיל הפרישה עולות שאלות רבות. עליכם לדעת כי ישנם מספר תנאים ומגבלות:

מתי ניתן להתחיל לקבל את הפנסיה?

האם ניתן לדחות את קבלת הפנסיה ומה ההשלכות?
האם ניתן למשוך חלק מהכספים כמזומן ואיך זה ישפיע על גובה הקצבה העתידית?
האם הפנסיה תוצמד למדד או הצמדה אחרת ביום שאתחיל לקבל את הקצבה החודשית?
איך מודיעים על פרישה ודרישת תשלומי פנסיה?

מאמרים שיכולים לעניין אתכם
קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - אודות פנסיית זקנה

כיצד יתקבלו הכספים בפנסיה
קראו עוד בהרחבה


פנסיית שארים

פנסיית שארים הוא אחד ממרכיבי היסוד שקרן הפנסיה מספקת למבוטח. זהו מרכיב הבא להעניק הגנה לבני משפחת המבוטח בקרן.

על הגדרת שארים בתוכנית יכולים לענות בת/בן הזוג (אלמנה/אלמן), יתומים (ילדים) והורי המבוטח.

במות מבוטח פעיל יהיו שאיריו זכאים לפנסיית שאירים. קראו בהרחבה על הגדרת השארים.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - אודות פנסיית שארים

כיצד יתקבלו הכספים בפנסיה
קראו עוד בהרחבה

פנסיית נכות

עם הצטרפות העמית לקרן הפנסיה, יהיה זכאי כבר במקרה של אירוע נכות לפנסיה זו.

בבואנו להבין מהי פנסיית נכות ראשית עלינו לדעת מהי נכות כהגדרתה ע"פ קרנות הפנסיה:

נכות היא: מבוטח שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או נסיונו, במשך תקופה של למעלה מ- 90 יום רצופים.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - אודות פנסיית נכות

כיצד יתקבלו הכספים בקרות אובדן כושר עבודה? מי זכאי לפיצוי?
קראו עוד בהרחבה

נתונים כללים:

במקרה של איבוד כושר העבודה ואי יכולת להשתכר, מתי מתחילים לקבל את פנסיית הנכות? מה התנאים ומגבלות לפני ההצטרפות לקרן ובתור מבוטח קיים? האם בעליית שכר נדרשת הצהרת בריאות או צבירת תקופה נוספת ע"מ להיות זכאים במלוא הפיצוי בעת איבוד כושר עבודה? מה קורה להמשך ההפקדות לקרן בעת קבלת פנסיית נכות? איך ומי קובע את אחוזי הנכות וכמה זמן אורך התהליך?

נפגעתי ואני מבוטח בקרן הפנסיה, מה לעשות?
ראשית חשוב לציין פרט מאוד חשוב. התייחסות קרן הפנסיה למקרה שהפך מבוטח לנכה כתוצאה מפגיעה בעבודה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי שונה מנכות כתוצאה מתאונה. ולכן, במידה והפך לנכה כתוצאה מפגיעה בעבודה, ראשית יפנה לביטוח לאומי. על כך ניתן לפנות ולהיוועץ איתנו אישית.

איך מחליטים לגבי זכאותי לפנסיית נכות?
גם כאן מתייחסת קרן הפנסיה למקרה שהפך מבוטח לנכה כתוצאה מפגיעה בעבודה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי השונה מנכות כתוצאה מתאונה. ולכן, במידה והפך לנכה כתוצאה מפגיעה בעבודה, ראשית יפנה לביטוח לאומי. על כך ניתן לפנות ולהיוועץ איתנו אישית.

לגבי מבוטח שהפך לנכה כתוצאה מתאונה שלא מפגיעה בעבודה

איך קובעים את גובה פנסיית הנכות בפועל ? אופן החישוב
כאשר נמצא המבוטח בקרן במצב של אי כושר עבודה, בבואו לתבוע את הקרן לקבלת פנסיית נכות, בוחנת קרן הפנסיה את חומרת ושיעורי הנכות.

קרן הפנסיה מחלקת את זה ל-2 חלקים:
נכה מלא
נכה חלקי.
לכל אחד מהם התייחסות שונה.

בקישור הבא תוכלו לקבל הסבר מפורט וחישוב לדוגמא.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - אודות פנסיית נכות

כיצד יתקבלו הכספים בקרות אובדן כושר עבודה? מי זכאי לפיצוי?
קראו עוד בהרחבה


שיעורי ההפקדות בקרן פנסיה חדשה

תגמולי מעסיק-עובד ופיצויים מעסיק.

אחד היתרונות הקיימים בקרנות הפנסיה הוא הבטחת תשואה על 30% מכספי החסכון ע"י אגרות חוב מיועדות קרי, תשואה שמובטחת ע"י המדינה.

בשל כך וסיבות נוספות, מגבילות קרנות הפנסיה את גובה ההפקדה החודשית לקרן מידי חודש וכן שיעורי ההפרשות לקרן.

גובה ההפקדה החודשית מושפעת מהשכר הממוצע במשק, וגובה ההפרשות (תגמולי העובד, תגמולי המעסיק ופיצויים מעסיק).

כאן תוכלו לקבל פירוט ואופן חישוב השכר המדויק שיוגדר לקרן הפנסיה שלכם אישית.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - אודות שיעורי ההפקדות בקרן פנסיה חדשה

מהם שיעורי ההפרשות לתגמולים ולפיצויים? מהי המגבלה?
קראו עוד בהרחבה

דמי ניהול

תוכניות הפנסיה החדשות אשר החלו להיות משווקות מ-1/4/2005, הסדירו את מבנה גביית דמי הניהול בקרנות הפנסיה החדשות.
דמי הניהול המקסימליים מנכסי הקרן (מהצבירה) בשיעור שנתי של עד 0.5%
דמי ניהול מקסימליים מהתשלומים המופקדים בקרן (מהפרמיה) 6% חודשי.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - למה קרן פנסיה (דמי ניהול)

דמי הניהול בקרן הפנסיה החדשה
קראו עוד בהרחבה

מועד הפקדת תשלומים לקרן ע"פ חוק

יש לציין כי ע"פ סעיף 20 לתקנות, מוטלת החובה על המעסיק הפקדת תשלומים לקרן הפנסיה, עד 15 יום מתום החודש בגינו משולמת המשכורת, או לא יאוחר מ- 5 ימים ממועד תשלום המשכורת, לפי המוקדם מבין השניים.

במצב של פיגורים בתשלומים, תהיה חייבת הקופה לנכות ריבית פיגורים מהמעסיק.

לדוגמא: יום תשלום המשכורת: ב-3 לחודש. העברת התשלומים תתבצע לא יאוחר מה-8 לחודש.

אם השכר שולם ב-10 לחודש ואילך (או לא שולם במועד), העברת התשלומים תעשה לא יאוחר מה-15 לחודש.

היוון כספים מקרן הפנסיה

פעולת היוון היא פעולה של חישוב הכסף העתידי להיום. תוכנית קרן הפנסיה בבסיסה מאפשרת לעמיתים קבלת כספי קצבה – קרי תשלום חודשי. במקביל רשאי העמית למשוך חלק מהכספים כסכום חד פעמי ובו זמנית להמשיך לקבל קצבה חודשית וזאת תחת מס' מגבלות:
לקריאה בהרחבה על התנאים למשיכת כספים חד פעמיים וחישוב לדוגמא התומך בהסבר

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - היוון כספים מקרן הפנסיה

בנוסף לקבלת הקצבה, האם ניתן גם לקבל סכום חד פעמי? מהן המגבלות?
קראו עוד בהרחבה

ריסק זמני

זהו הסדר בין המבוטח וקרן הפנסיה הבא לתת מענה לרוב בעת סיום עבודה, מעבר בין תפקידים בארגונים שונים או הפסקת תשלומים לקרן מכל סיבה. מטרת שמירת קרן הפנסיה בריסק זמני היא לאפשר את שמירת הזכויות למבוטח ומשפחתו במסגרת ההגנות הביטוחיות שהיה מכוסה טרם חתם על הסדר זה.

איזון אקטוארי

אחת לשנה ייערך מאזן אקטוארי מלא ומפורט של הקרן לתאריך הדין וחשבון הכספי, ובו ירשם שיעור העודף או הגרעון האקטוארי. המאזן יערך על פי הנחות שיפרט אקטואר הקרן ועל פי הנחיות לבקרה, שיקבע הממונה. עודף או גירעון יחשבו כתשואה חיובית או שלילית, לפי העניין .

יתרת הזכאות הצבורה תותאם לשיעור העודף האקטוארי או לשיעור הגרעון האקטוארי למבוטח

הפנסיה המשולמת למקבלי פנסיה תותאם לשיעור העודף האקטוארי או שיעור הגרעון האקטוארי למקבלי פנסיה, החל מהפנסיה המשולמת בגין חודש ינואר העוקב למועד עריכת המאזן האקטוארי.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - עודף/גירעון אקטוארי בקרנות הפנסיה החדשות

עוד פרמטר חשוב כשבוחנים קרן פנסיה
קראו עוד בהרחבה

מעבר בין קרנות הפנסיה

נכון להיום (3/2013) והחל מחוזר פנסיה 17/3/2005, ניתנה ההרשאה לאפשר למבוטחים בקרנות הפנסיה לעבור בין קרנות הפנסיה וכן העברת החסכונות הצבורים גם כן. יחד עם זאת ניתנו מגבלות אשר מטרתם לשמור על סדרי הכסף בשל אופי הקופות השונה כדוגמא קופות גמל.

לרשותכם בהרחבה תנאים והגבלות וכן זמני תהליך העברות כספים.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - מעבר בין קרנות הפנסיה

רוצים לעבור קרן פנסיה? על מה חשוב לשים לב?
קראו עוד בהרחבה