טבלה זו מובאת כשירות לגולשים. טבלה זו מתעדכנת מעת לעת. במידה ומצאתם נתון ששונה ע"י החברות השונות, אתם מוזמנים לעדכן אותנו ונשמח להביא לידיעת ציבור הגולשים שבאתר.  אתם מוזמנים טופס קצר לעדכון.  (באחריותכם לברר סופית ישירות מול החברות בהן מנוהלת הקופה)

עדכון אחרון: 6/2018
שםמספר תיק ניכוייםסוגהערות
איילון חברה לביטוח בע"מ935359646חברת ביטוח
ביטוח ישיר (איי. די. איי.) חברה לביטוח בע"מ935859397חברת ביטוח
הכשרה חברה לביטוח בע"מ935365692חברת ביטוח
הפניקס חברה לביטוח בע"מ930638713חברת ביטוח
הראל חברה לביטוח בע"מ930006101חברת ביטוח
כלל חברה לביטוח בע"מ930035985חברת ביטוח
מגדל חברה לביטוח בע"מ930000948חברת ביטוח
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ935507640חברת ביטוח
פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ936069616חברת ביטוח
טבלה זו מובאת כשירות לגולשים. טבלה זו מתעדכנת מעת לעת. במידה ומצאתם נתון ששונה ע"י החברות השונות, אתם מוזמנים לעדכן אותנו ונשמח להביא לידיעת ציבור הגולשים שבאתר.  אתם מוזמנים טופס קצר לעדכון
טבלה זו מובאת כשירות לגולשים. טבלה זו מתעדכנת מעת לעת. במידה ומצאתם נתון ששונה ע"י החברות השונות, אתם מוזמנים לעדכן אותנו ונשמח להביא לידיעת ציבור הגולשים שבאתר.  אתם מוזמנים טופס קצר לעדכון.  (באחריותכם לברר סופית ישירות מול החברות בהן מנוהלת הקופה)
עדכון אחרון: 6/2018
שם הקופהמספר תיק ניכוייםסוגהערות
אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול כללי925220592קופת גמלקופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ
אי.בי.אי גמל בניהול אישי936048024קופת גמל 
אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול אג"ח ללא מניות935839043קופת גמל 
אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול אג"ח מדינת ישראל935839043קופת גמל 
אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה935839043קופת גמל 
אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60935839043קופת גמל 
אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה935839043קופת גמל 
אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול מניות935839043קופת גמל 
אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול מניות בחו"ל935839043קופת גמל 
אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים מחקה מדד S&P500935839043קופת גמל 
אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים מחקה מדד ת"א 25935839043קופת גמל 
אי.בי.אי תגמולים מסלול פאסיבי אג"ח עד 10% מניות935839043קופת גמל 
אי.בי.אי תגמולים מסלול פאסיבי אג"ח עד 25% מניות935839043קופת גמל 
איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי קופת גמלאיי.אר.איי ישראל בע"מ
איילון אגוד תגמולים 50 עד 60935800573קופת גמלמוזגה למיטב דש אגוד תגמולים 247 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
איילון אגוד תגמולים עד 50935800573קופת גמלמוזגה למיטב דש אגוד תגמולים 247 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
איילון איגוד תגמולים 60 ומעלה935800573קופת גמלמוזגה למיטב דש אגוד תגמולים 247 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלול אג"ח935800573קופת גמלמוזגה למיטב דש תגמולים ואישית לפיצויים 874 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלול חו"ל935800573קופת גמלמוזגה למיטב דש תגמולים ואישית לפיצויים 874 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלול כהלכה935800573קופת גמלמוזגה למיטב דש תגמולים ואישית לפיצויים 874 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלול מט"ח935800573קופת גמלמוזגה למיטב דש תגמולים ואישית לפיצויים 874 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלול מניות935800573קופת גמלמוזגה למיטב דש תגמולים ואישית לפיצויים 874 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלול שקלי935800573קופת גמלמוזגה למיטב דש תגמולים ואישית לפיצויים 874 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלולית 50 עד 60935800573קופת גמלמוזגה למיטב דש תגמולים ואישית לפיצויים 874 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלולית 60 ומעלה935800573קופת גמלמוזגה למיטב דש תגמולים ואישית לפיצויים 874 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלולית עד 50935800573קופת גמלמוזגה למיטב דש תגמולים ואישית לפיצויים 874 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
אינטרגמל תגמולים – מסלול מזומן936130780קופת גמל 
אינטרגמל תגמולים – מסלול עוקב מדד "מדדיות ממשלתיות"936130780קופת גמל 
אינטרגמל תגמולים – מסלול עוקב מדד "מניות תל אביב 25"936130780קופת גמל 
אינטרגמל תגמולים – מסלול עוקב מדד "שקליות ממשלתיות"936130780קופת גמל 
אינטרגמל תגמולים – מסלול עוקב מדד "תל בונד 20"936130780קופת גמל 
אינפיניטי גמל IRA בניהול אישי923541247קופת גמל 
אינפיניטי גמל אג"ח923541247קופת גמל 
אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל923541247קופת גמל 
אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני923541247קופת גמל 
אינפיניטי גמל מניות בישראל923541247קופת גמל 
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה923541247קופת גמל 
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60923541247קופת גמל 
אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה923541247קופת גמל 
אינפיניטי גמל סל מניות חו"ל923541247קופת גמל 
אינפיניטי השתלמות אג"ח923541262קופת גמל 
אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל923541262קופת גמל 
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות923541262קופת גמל 
אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני923541262קופת גמל 
אינפיניטי השתלמות כללי923541262קופת גמל 
אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון923541262קופת גמל 
אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל923541262קופת גמל 
אינפיניטי השתלמות מניות בישראל923541262קופת גמל 
אינפיניטי פיצויים סל אג"ח923541254קופת גמל 
אינפיניטי פיצויים סל מניות923541254קופת גמל 
אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים923541254קופת גמל 
אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות935802553קופת גמל 
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות935802553קופת גמל 
אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות935802553קופת גמל 
אלטשולר שחם גמל כספי935802553קופת גמל 
אלטשולר שחם גמל לבני50 ומטה935802553קופת גמל 
אלטשולר שחם גמל לבני50 עד 60935802553קופת גמל 
אלטשולר שחם גמל לבני60 ומעלה935802553קופת גמל 
אלטשולר שחם גמל מניות935802553קופת גמל 
אלמוג קופה מרכזית לפיצויים ליד כלל ישראל930629761קופת גמלכלל פנסיה וגמל בע"מ
אנליסט גמל אג"ח935932046קופת גמל 
אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל935932046קופת גמל 
אנליסט גמל חו"ל935932046קופת גמל 
אנליסט גמל מניות935932046קופת גמל 
אנליסט גמל מניות חו"ל935932046קופת גמל 
אנליסט גמל שקלי טווח קצר935932046קופת גמל 
אנליסט מסלולית קופת גמל – ישראל935932046קופת גמל 
אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול אג"ח עד 10% מניות935932046קופת גמל 
אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 50-60935932046קופת גמל 
אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 50 ומטה935932046קופת גמל 
אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 60 ומעלה935932046קופת גמל 
אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה939601563קופת גמל 
אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות939601563קופת גמל 
אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות939601563קופת גמל 
אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות939601563קופת גמל 
אקסלנס גמל אג"ח עד 25% מניות939601563קופת גמל 
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה939601563קופת גמל 
אקסלנס גמל לבני 50 עד 60939601563קופת גמל 
אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה939601563קופת גמל 
אקסלנס גמל פאסיבי – מדדי אג"ח939601563קופת גמל 
אקסלנס גמל פאסיבי – מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות939601563קופת גמל 
אקסלנס גמל פאסיבי – מדדי חו"ל939601563קופת גמל 
אקסלנס גמל פאסיבי – מדדי מניות939601563קופת גמל 
אקסלנס גמל צמוד מדד939601563קופת גמל 
אקסלנס גמל שקלי טווח קצר939601563קופת גמל 
אקסלנס תגמולים בניהול אישי939601563קופת גמל 
ארם – קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה מסלול קלאסי930668561קופת גמלארם גמולים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
ארם זהב- עד 10% מניות930668561קופת גמלארם גמולים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
בר קרן גמולים א' – מבטיח תשואה בשיעור 5.5 אחוז לשנה935803320קופת גמלכלל פנסיה וגמל בע"מ
בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ935803338קופת גמלכלל פנסיה וגמל בע"מ
גל גמל לבני 50 ומטה935736439קופת גמלגל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
גל גמל לבני 50 עד 60935736439קופת גמלגל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
גל גמל לבני 60 ומעלה935736439קופת גמלגל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
הגומל גמל לבני 50 ומטה935943654קופת גמלהגומל חברה לניהול קופות גמל בע"מ
הגומל גמל לבני 50 עד 60935943654קופת גמלהגומל חברה לניהול קופות גמל בע"מ
הגומל גמל לבני 60 ומעלה935943654קופת גמלהגומל חברה לניהול קופות גמל בע"מ
הדס ארזים להשתתפות בפנסיה תקציבית936042514קופת גמלהלמן – אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
הדס ארזים קופה לתשלום דמי מחלה935761395קופת גמלהלמן – אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
הדס קופה מרכזית לפיצויים935834820קופת גמלכלל פנסיה וגמל בע"מ
הילה לבני 50 ומטה935942615קופת גמלרשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ
הילה לבני 50 עד 60935942615קופת גמלרשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ
הילה לבני 60 ומעלה935942615קופת גמלרשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ
הלמן-אלדובי בר- יציב מניות935876417קופת גמל 
הלמן-אלדובי בר- יציב שריעה935876417קופת גמל 
הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות935876417קופת גמל 
הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 25% במניות935876417קופת גמל 
הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח צמוד מדד935876417קופת גמל 
הלמן-אלדובי בר-יציב ישראל935876417קופת גמל 
הלמן-אלדובי בר-יציב כללי (לשעבר קופת פקידי מרכנתיל דיסקונט)935876417קופת גמל 
הלמן-אלדובי בר-יציב שקלי935876417קופת גמל 
הלמן-אלדובי בר יציב חו"ל935876417קופת גמל 
הלמן-אלדובי בר יציב מסלול לבני 50 ומטה935876417קופת גמל 
הלמן-אלדובי בר יציב מסלול לבני 50 עד 60935876417קופת גמל 
הלמן-אלדובי בר יציב מסלול לבני 60 ומעלה935876417קופת גמל 
הלמן-אלדובי תגמולים בניהול אישי935876417קופת גמל 
הלמן אלדובי קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית936042514קופת גמל 
הראל – דקל קופת גמל לדמי מחלה936185321קופת גמל 
הראל גמל מסלול אג"ח936185321קופת גמל 
הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות936185321קופת גמל 
הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות936185321קופת גמל 
הראל גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות936185321קופת גמל 
הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני936185321קופת גמל 
הראל גמל מסלול חו"ל936185321קופת גמל 
הראל גמל מסלול כהלכה936185321קופת גמל 
הראל גמל מסלול לבני 50 ומטה936185321קופת גמל 
הראל גמל מסלול לבני 50 עד 60936185321קופת גמל 
הראל גמל מסלול לבני 60 ומעלה936185321קופת גמל 
הראל גמל מסלול מניות936185321קופת גמל 
הראל גמל מסלול שקלי936185321קופת גמל 
הראל גמל מסלול שקלי טווח קצר936185321קופת גמל 
הראל קופה לפנסיה תקציבית936185321קופת גמל 
יובלים – קופת גמל לחגים והבראה936010354קופת גמלמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
יובלים – קופת גמל לחופשה936010354קופת גמלמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
יובלים – קרן דמי מחלה והשלמה לדמי פגיעה בעבודה של ה.ע.ל936010354קופת גמלמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
יונט גמל בניהול אישי קופת גמללטענת חברת יונט הקופה נסגרה
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח935809004קופת גמל 
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל935809004קופת גמל 
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות935809004קופת גמל 
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה935809004קופת גמל 
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60935809004קופת גמל 
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה935809004קופת גמל 
ילין לפידות קופת גמל מסלול מנייתי935809004קופת גמל 
כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים936015809קופת גמלכור-תדיראן גמל בע"מ
כור תדיראן מסלול לבני 50 ומטה936015809קופת גמלכור-תדיראן גמל בע"מ
כור תדיראן מסלול לבני 50 עד 60936015809קופת גמלכור-תדיראן גמל בע"מ
כור תדיראן מסלול לבני 60 ומעלה936015809קופת גמלכור-תדיראן גמל בע"מ
כלל ברזל קופה מרכזית לפיצויים936011543קופת גמל 
כלל גמל מרכזית מסלולית (עמית)936011543קופת גמל 
כלל גמל קופה מרכזית לפיצויים935004515קופת גמל 
כלל מרכזית לדמי מחלה936011543קופת גמל 
כלל פיצויים למעסיק935805036קופת גמל 
כלל תמר אג"ח935834846קופת גמל 
כלל תמר אג"ח עד 25% מניות935834846קופת גמל 
כלל תמר אג"ח צמוד מדד935834846קופת גמל 
כלל תמר הלכה935834846קופת גמל 
כלל תמר לבני 50 ומטה935834846קופת גמל 
כלל תמר לבני 50 עד 60935834846קופת גמל 
כלל תמר לבני 60 ומעלה935834846קופת גמל 
כלל תמר מניות935834846קופת גמל 
כלל תמר שקלי935834846קופת גמל 
כלל תמר שקלי טווח קצר935834846קופת גמל 
כלנית – 60 ומעלה935942623קופת גמלגל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
כלנית – מסלול 50-60935942623קופת גמלגל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
כלנית – מסלול עד 50935942623קופת גמלגל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
מבטחים – קופת גמל למחלה ותאונה930233879קופת גמלמבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
מבטחים קופת גמל למטרות חופשה, חגים והבראה935825729קופת גמלמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA935967950קופת גמל 
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח ממשלתי935967950קופת גמל 
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול ביג כללי לפחות 30% מניות935967950קופת גמל 
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול חו"ל935967950קופת גמל 
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כללי935967950קופת גמל 
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כללי עד 10% מניות935967950קופת גמל 
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מנייתי935967950קופת גמל 
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול צמוד מדד935967950קופת גמל 
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול שקלי קצר935967950קופת גמל 
מור מנורה מבטחים – לבני 50 עד 60935868802קופת גמל 
מור מנורה מבטחים – לבני 60 ומעלה935868802קופת גמל 
מור מנורה מבטחים לבני עד 50935868802קופת גמל 
מור מנורה מבטחים מסלול מנייתי935868802קופת גמל 
מחוג מסלול כללי935876391קופת גמלמחוג – מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ
מחוג מסלול לבני 50 ומטה935876391קופת גמלמחוג – מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ
מחוג מסלול לבני 50 עד 60935876391קופת גמלמחוג – מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ
מחוג מסלול לבני 60 ומעלה935876391קופת גמלמחוג – מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ
מיטב גמל בניהול אישי936010354קופת גמל 
מיטב דש בטחון936010354קופת גמל 
מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%936010354קופת גמל 
מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%936010354קופת גמל 
מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות936010354קופת גמל 
מיטב דש גמל אג"ח ממשלתי936010354קופת גמל 
מיטב דש גמל חכם 60+936010354קופת גמל 
מיטב דש גמל חכם בין 40 ל- 50936010354קופת גמל 
מיטב דש גמל חכם בין 50 ל- 60936010354קופת גמל 
מיטב דש גמל חכם עד 40936010354קופת גמל 
מיטב דש גמל מסלול חו"ל936010354קופת גמל 
מיטב דש גמל מסלול טווח קצר936010354קופת גמל 
מיטב דש גמל מסלול כללי936010354קופת גמל 
מיטב דש גמל מסלול מדדי936010354קופת גמל 
מיטב דש גמל מסלול מנייתי936010354קופת גמל 
מיטב דש גמל מסלול שוהם כהלכה936010354קופת גמל 
מיטב דש גמל מסלול שקלי936010354קופת גמל 
מנורה מבטחים אמיר כללי935803346קופת גמל 
מנורה מבטחים אמיר מדד בגין935803353קופת גמל 
מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע935803429קופת גמל 
מנורה מבטחים גמל בניהול אישי935366286קופת גמל 
מנורה מבטחים יותר מסלול א'935802157קופת גמל 
מנורה מבטחים יותר מסלול ב'935802082קופת גמל 
מנורה מבטחים יותר מסלול ג'935802074קופת גמל 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד'935802066קופת גמל 
מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית935856914קופת גמל 
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים – לבני 60 ומעלה935826529קופת גמל 
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים – לבני עד 50935826529קופת גמל 
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח ממשלתי935826529קופת גמל 
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח קונצרניות935826529קופת גמל 
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים טווח קצר935826529קופת גמל 
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים לבני 50 עד 60935826529קופת גמל 
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות935826529קופת גמל 
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עד 10% מניות935826529קופת גמל 
מנורה מבטחים מרכזית לפיצויים935826537קופת גמלמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
מנורה מבטחים מרכזית לפיצויים כללי935825687קופת גמלמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
מקפת דמי מחלה935967950קופת גמלמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
מקפת תקציבית935967950קופת גמלמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
עוצ"מ – אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול אג"ח ממשלות930037387קופת גמלעוצ"מ – אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול לבני 50 ומטה930037387קופת גמלעוצ"מ – אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול לבני 50 עד 60930037387קופת גמלעוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול לבני 60 ומעלה930037387קופת גמלעוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
פסגות גדיש אג"ח935803304קופת גמל 
פסגות גדיש אג"ח חו"ל935803304קופת גמל 
פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל935803304קופת גמל 
פסגות גדיש אג"ח עד 10% מניות935803304קופת גמל 
פסגות גדיש אג"ח עד 20 % מניות935803304קופת גמל 
פסגות גדיש אג"ח צמוד מדד935803304קופת גמל 
פסגות גדיש הלכה935803304קופת גמל 
פסגות גדיש חו"ל935803304קופת גמל 
פסגות גדיש כספי935803304קופת גמל 
פסגות גדיש לבני 60 ומעלה935803304קופת גמל 
פסגות גדיש מניות935803304קופת גמל 
פסגות גדיש מסלול לבני 50 ומטה935803304קופת גמל 
פסגות גדיש מסלול לבני 50 עד 60935803304קופת גמל 
פסגות גדיש עד 20% מניות935803304קופת גמל 
פסגות גדיש פאסיבי – מדדי מניות935803304קופת גמל 
פסגות גמל בניהול אישי936005511קופת גמל 
פסגות לעמיתי חבר לבני 50 עד 60936005511קופת גמל 
פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה936005511קופת גמל 
פסגות לעמיתי חבר לבני עד 50936005511קופת גמל 
פסגות מסלולית לפיצויים935761320קופת גמל 
פסגות מרפא935802041קופת גמל 
פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית935893610קופת גמל 
פסגות פיצויים אג"ח936048685קופת גמל 
פסגות פיצויים בטא936048685קופת גמל 
פסגות פיצויים כללי936048685קופת גמל 
פסגות קמה935870584קופת גמל 
פסגות שיא פיצויים כללי935802116קופת גמל 
פסגות שיא פיצויים כספית935802116קופת גמל 
פסגות שיא פיצויים מדדית ללא מניות935802116קופת גמל 
פסגות שיא פיצויים מניות935802116קופת גמל 
פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות935802116קופת גמל 
פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות935802116קופת גמל 
קו הבריאות – מסלול ללא מניות935332437קופת גמלקו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים לשכירים ולעצמאים – מסלול כללי935332437קופת גמלקו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קופה כללית לפיצויים935834853קופת גמל 
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ941072274קופת גמלהחברה לניהול קופת התגמולים של עובדי הסוכנות היהודית לא"י 2007 בע"מ
קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית של העובדים בעיריית תל-אביב יפו935728865קופת גמלחברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל – אביב יפו בע"מ
קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים943224477קופת גמלחברה לניהול קופות גמל (2003) של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ
קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית ת"א-יפו – מסלול סער מניות935728865קופת גמלחברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל – אביב יפו בע"מ
קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו – מסלול צבר935728865קופת גמלחברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל – אביב יפו בע"מ
קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו – מסלול צבר935728865קופת גמלחברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל – אביב יפו בע"מ
קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל אביב-יפו – מסלול שחר935728865קופת גמלחברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל – אביב יפו בע"מ
קופת גמל הנדסאים – 60 ומעלה935434258קופת גמלהנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קופת גמל הנדסאים – מסלול 50-60935434258קופת גמלהנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קופת גמל הנדסאים – מסלול עד 50935434258קופת גמלהנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קופת גמל למשרתי הקבע בצה"ל קופת גמל לא משלמת לקצבה935383307קופת גמלהראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ
קופת גמל מחר מסלול אג"ח943158030קופת גמלמחר – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קופת גמל מחר מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות943158030קופת גמלמחר – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קופת גמל מחר מסלול כללי943158030קופת גמלמחר – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קופת גמל מחר מסלול צעיר עד גיל 45943158030קופת גמלמחר – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קופת גמל עו"ס לבני 50 ומטה935759654קופת גמלעו"ס – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קופת גמל עו"ס לבני 50 עד 60935759654קופת גמלעו"ס – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קופת גמל עו"ס לבני 60 ומעלה935759654קופת גמלעו"ס – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קופת גמל עמ"י מסלול כללי935885772קופת גמלעמ"י – חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ
קופת גמל עמ"י מסלול כללי אג"ח אג"ח935885772קופת גמלעמ"י – חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ
קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות935885772קופת גמלעמ"י – חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ
קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי930301684קופת גמלהחברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ
קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט מסלול אג"ח ממשלתי935069641קופת גמלהחברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט בע"מ
קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט מסלול אג"ח עד 10% מניות935069641קופת גמלהחברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט בע"מ
קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט מסלול כללי935069641קופת גמלהחברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט בע"מ
קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט מסלול מניות935069641קופת גמלהחברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט בע"מ
קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית943224477קופת גמלחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית מסלול עד 10% מניות943224477קופת גמלחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
קופת התגמולים לעובדים האקדמאים של אוניברסיטת תל אביב (1965) בע"מ936005537קופת גמלחברה לניהול קופת גמל מפעלית ליד קופת התגמולים לעובדים אקדמאיים של אוניברסיטת תל אביב (1965) בע"מ
קופת התגמולים לעובדים האקדמאים של אוניברסיטת תל אביב (1965) בע"מ936005537קופת גמלחברה לניהול קופת גמל מפעלית ליד קופת התגמולים לעובדים אקדמאיים של אוניברסיטת תל אביב (1965) בע"מ
קופת התגמולים של עובדי עירית חיפה אגודה שיתופית בע"מ910020312קופת גמלקופת"ג של עובדי עירית חיפה
קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה936010354קופת גמלמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ930005228קופת גמלתגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ
קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ930005228קופת גמלתגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ
קופת תגמולים של עובדי אל על אג"ש בע"מ – מסלול אג"ח925079006קופת גמלקופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית
קופת תגמולים של עובדי אל על אג"ש בע"מ – מסלול כללי925079006קופת גמלקופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית
קופת תגמולים של עובדי אל על אג"ש בע"מ – מסלול מניות925079006קופת גמלקופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית
קרן בטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל א.ש. בע"מ930000799קופת גמלקרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ
קרן הביטוח ופנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ930233895קופת גמלקרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ
קרן מקפת – קרנות למטרה אחרת930239769קופת גמלקרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
רשף לבני 50 עד 60935508374קופת גמלרשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ
רשף לבני 60 ומעלה935508374קופת גמלרשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ
רשף לבני עד 50935508374קופת גמלרשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ
שדות לבני 50 ומטה936067479קופת גמלשדות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
שדות לבני 50 עד 60936067479קופת גמלשדות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
שדות לבני 60 ומעלה936067479קופת גמלשדות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
שובל – קופת גמל ענפית935563221קופת גמלשובל – חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ
שובל – קופת גמל ענפית 50-60935563221קופת גמלשובל – חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ
שובל – קופת גמל ענפית 60 ומעלה935563221קופת גמלשובל – חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ
שובל – קופת גמל ענפית עד 50935563221קופת גמלשובל – חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ
שחק מניות935728865קופת גמלחברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל – אביב יפו בע"מ
שחק מניות935728865קופת גמלחברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל – אביב יפו בע"מ
שיבולת קופת תגמולים קופת גמלשיבולת – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תגמולים של העובדים בעיריית תל אביב-יפו תגמולים אופק עד 10%מניות930005228קופת גמלתגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ
תגמולים של העובדים בעיריית תל אביב-יפו תגמולים אופק עד 10%מניות930005228קופת גמלתגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ
תעשיה אוירית מסלול אג"ח ממשלתי925220592קופת גמלקופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ
תעשיה אוירית מסלול מניות925220592קופת גמלקופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ
קופת הגמל המרכזית לקצבה של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ קופת גמל מרכזית לקצבה 
טבלה זו מובאת כשירות לגולשים. טבלה זו מתעדכנת מעת לעת. במידה ומצאתם נתון ששונה ע"י החברות השונות, אתם מוזמנים לעדכן אותנו ונשמח להביא לידיעת ציבור הגולשים שבאתר.  אתם מוזמנים טופס קצר לעדכון
טבלה זו מובאת כשירות לגולשים. טבלה זו מתעדכנת מעת לעת. במידה ומצאתם נתון ששונה ע"י החברות השונות, אתם מוזמנים לעדכן אותנו ונשמח להביא לידיעת ציבור הגולשים שבאתר.  אתם מוזמנים טופס קצר לעדכון.  (באחריותכם לברר סופית ישירות מול החברות בהן מנוהלת הקופה)
עדכון אחרון: 6/2018
שם הקופהמספר תיק ניכוייםסוגהערות
אומגה קרן השתלמות930937172קרן השתלמותמנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות930937172קרן השתלמותמנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות930937172קרן השתלמותמנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח930937172קרן השתלמותמנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
אומגה קרן השתלמות מסלול מנייתי930937172קרן השתלמותמנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
אי.בי.אי השתלמות בניהול אישי936048032קרן השתלמות
אי.בי.אי השתלמות מחקה מדד S&P500935839092קרן השתלמות
אי.בי.אי השתלמות מחקה מדד ת"א 25935839092קרן השתלמות
אי.בי.אי השתלמות מסלול פאסיבי אג"ח עד 10% מניות935839092קרן השתלמות
אי.בי.אי השתלמות מסלול פאסיבי אג"ח עד 25% מניות935839092קרן השתלמות
אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות935839092קרן השתלמות
אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול אג"ח מדינת ישראל935839092קרן השתלמות
אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 10% במניות935839092קרן השתלמות
אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול כללי935839092קרן השתלמות
אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול מניות935839092קרן השתלמות
אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול מניות בחו"ל935839092קרן השתלמות
איי.אר.איי ישראל השתלמות בניהול אישיקרן השתלמותאיי.אר.איי ישראל בע"מ
איילון השתלמות מסלול אג"ח935800573קרן השתלמותמוזגה למיטב דש השתלמות 880 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
איילון השתלמות מסלול חו"ל939608873קרן השתלמותמוזגה למיטב דש השתלמות 880 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
איילון השתלמות מסלול כהלכה935800573קרן השתלמותמוזגה למיטב דש השתלמות 880 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
איילון השתלמות מסלול כללי935800573קרן השתלמותמוזגה למיטב דש השתלמות 880 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
איילון השתלמות מסלול מט"ח935800573קרן השתלמותמוזגה למיטב דש השתלמות 880 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
איילון השתלמות מסלול מניות935800573קרן השתלמותמוזגה למיטב דש השתלמות 880 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
איילון השתלמות מסלול שקלי935800573קרן השתלמותמוזגה למיטב דש השתלמות 880 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים)
אינטרגמל השתלמות – מסלול מזומן936130780קרן השתלמות
אינטרגמל השתלמות – מסלול עוקב מדד "מדדיות ממשלתיות"936130780קרן השתלמות
אינטרגמל השתלמות – מסלול עוקב מדד "שקליות ממשלתיות"936130780קרן השתלמות
אינטרגמל השתלמות – מסלול עוקב מדד "תל בונד 20"936130780קרן השתלמות
אינטרגמל השתלמות -מסלול עוקב מדד "מניות תל אביב 25"936130780קרן השתלמות
אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי923541262קרן השתלמות
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות935802546קרן השתלמות
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות935802546קרן השתלמות
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד15% במניות935802546קרן השתלמות
אלטשולר שחם השתלמות כללי935802546קרן השתלמות
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב׳935802546קרן השתלמות
אלטשולר שחם השתלמות כספי935802546קרן השתלמות
אלטשולר שחם השתלמות מניות935802546קרן השתלמות
אנליסט השתלמות אג"ח935932046קרן השתלמות
אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל935932046קרן השתלמות
אנליסט השתלמות כללי935932046קרן השתלמות
אנליסט השתלמות מניות935932046קרן השתלמות
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר935932046קרן השתלמות
אנליסט קרן השתלמות חו"ל935932046קרן השתלמות
אנליסט קרן השתלמות כללי – עד 20% במניות935932046קרן השתלמות
אנליסט קרן השתלמות כללי עד 10% מניות935932046קרן השתלמות
אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות939601563קרן השתלמות
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 10% מניות939601563קרן השתלמות
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות939601563קרן השתלמות
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות939601563קרן השתלמות
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות939601563קרן השתלמות
אקסלנס השתלמות בניהול אישי939601563קרן השתלמות
אקסלנס השתלמות כללי939601563קרן השתלמות
אקסלנס השתלמות פאסיבי – כללי939601563קרן השתלמות
אקסלנס השתלמות פאסיבי – מדדי אג"ח939601563קרן השתלמות
אקסלנס השתלמות פאסיבי – מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות939601563קרן השתלמות
אקסלנס השתלמות פאסיבי – מדדי חו"ל939601563קרן השתלמות
אקסלנס השתלמות פאסיבי – מדדי מניות939601563קרן השתלמות
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר939601563קרן השתלמות
הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח935876417קרן השתלמות
הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 15% במניות935876417קרן השתלמות
הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות935876417קרן השתלמות
הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי935876417קרן השתלמות
הלמן-אלדובי השתלמות חו"ל935876417קרן השתלמות
הלמן-אלדובי השתלמות ישראל935876417קרן השתלמות
הלמן-אלדובי השתלמות כללי935876417קרן השתלמות
הלמן-אלדובי השתלמות מנייתי935876417קרן השתלמות
הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי-כללי935876417קרן השתלמות
הלמן-אלדובי השתלמות שקלי935876417קרן השתלמות
הלמן-אלדובי השתלמות שריעה935876417קרן השתלמות
הראל השתלמות אג"ח ללא מניות936185321קרן השתלמות
הראל השתלמות אג"ח קונצרני936185321קרן השתלמות
הראל השתלמות כהלכה936185321קרן השתלמות
הראל השתלמות כללי936185321קרן השתלמות
הראל השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות936185321קרן השתלמות
הראל השתלמות מסלול אג"ח עד 20% מניות936185321קרן השתלמות
הראל השתלמות מסלול חו"ל936185321קרן השתלמות
הראל השתלמות מסלול לטווח ארוך936185321קרן השתלמות
הראל השתלמות מסלול מניות936185321קרן השתלמות
הראל השתלמות שקלי936185321קרן השתלמות
השתלמות רופאים אג"ח מדינה ללא מניות943295014קרן השתלמותיהב רופאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
השתלמות רופאים כללי943295014קרן השתלמותיהב רופאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
יהב-קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ – מסלול כללי935703520קרן השתלמותיהב אחים ואחיות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
יהב – קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ – מסלול ללא מניות935703520קרן השתלמותיהב אחים ואחיות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח – מסלול אג"ח מדינה ללא מניות935654459קרן השתלמותיהב – פ.ר.ח. – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח – מסלול כללי935654459קרן השתלמותיהב – פ.ר.ח. – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
יונט השתלמות בניהול אישיקרן השתלמותלטענת חברת יונט הקרן נסגרה
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח935811182קרן השתלמות
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל935811182קרן השתלמות
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות935811182קרן השתלמות
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי935811182קרן השתלמות
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מנייתי935811182קרן השתלמות
כלל השתלמות אג"ח935218404קרן השתלמות
כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד935218404קרן השתלמות
כלל השתלמות הלכה935218404קרן השתלמות
כלל השתלמות כללי935218404קרן השתלמות
כלל השתלמות מניות935218404קרן השתלמות
כלל השתלמות שקלי טווח קצר935218404קרן השתלמות
מגדל השתלמות בניהול אישי IRA935967950קרן השתלמות
מגדל השתלמות מסלול אג"ח935967950קרן השתלמות
מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי935967950קרן השתלמות
מגדל השתלמות מסלול ביג כללי לפחות 30% מניות935967950קרן השתלמות
מגדל השתלמות מסלול חו"ל935967950קרן השתלמות
מגדל השתלמות מסלול כהלכה935967950קרן השתלמות
מגדל השתלמות מסלול כללי935967950קרן השתלמות
מגדל השתלמות מסלול כללי עד 10% מניות935967950קרן השתלמות
מגדל השתלמות מסלול מט"ח935967950קרן השתלמות
מגדל השתלמות מסלול מנייתי935967950קרן השתלמות
מגדל השתלמות מסלול צמוד מדד935967950קרן השתלמות
מגדל השתלמות מסלול שקלי קצר935967950קרן השתלמות
מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות936010354קרן השתלמות
מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות936010354קרן השתלמות
מיטב דש השתלמות חכם 3 עד 6 שנות וותק936010354קרן השתלמות
מיטב דש השתלמות חכם מעל 6 שנות וותק936010354קרן השתלמות
מיטב דש השתלמות חכם עד 3 שנות וותק936010354קרן השתלמות
מיטב דש השתלמות מנייתי936010354קרן השתלמות
מיטב דש השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי936010354קרן השתלמות
מיטב דש השתלמות מסלול חו"ל936010354קרן השתלמות
מיטב דש השתלמות מסלול כללי936010354קרן השתלמות
מיטב דש השתלמות מסלול מדדי936010354קרן השתלמות
מיטב דש השתלמות מסלול שוהם כהלכה936010354קרן השתלמות
מיטב דש השתלמות מסלול שקלי936010354קרן השתלמות
מיטב דש השתלמות מסלול שקלי טווח קצר936010354קרן השתלמות
מיטב השתלמות בניהול אישי936010354קרן השתלמות
מינהל – קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים- מסלול ללא מניות930704028קרן השתלמותהחברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
מינהל – קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים – מסלול טיטניום מניות930704028קרן השתלמותהחברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
מינהל – קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים – מסלול כללי930704028קרן השתלמותהחברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
מנורה מבטחים השתלמות אג"ח עד 20% מניות935825711קרן השתלמות
מנורה מבטחים השתלמות בניהול אישי935366286קרן השתלמות
מנורה מבטחים השתלמות מדדי935825711קרן השתלמות
מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי שקלי935825711קרן השתלמות
מנורה מבטחים השתלמות מסלול להבה כללי935825711קרן השתלמות
מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות935825711קרן השתלמות
מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות חו"ל935825711קרן השתלמות
מנורה מבטחים השתלמות עד 10% מניות935825711קרן השתלמות
מנורה מבטחים השתלמות שקלי935825711קרן השתלמות
פסגות השתלמות בניהול אישי936005511קרן השתלמות
פסגות שיא השתלמות אג"ח935803312קרן השתלמות
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל935803312קרן השתלמות
פסגות שיא השתלמות אג"ח עד 10% מניות935803312קרן השתלמות
פסגות שיא השתלמות בטא935803312קרן השתלמות
פסגות שיא השתלמות הלכה935803312קרן השתלמות
פסגות שיא השתלמות חו"ל935803312קרן השתלמות
פסגות שיא השתלמות ישראל935803312קרן השתלמות
פסגות שיא השתלמות כללי935803312קרן השתלמות
פסגות שיא השתלמות כספי935803312קרן השתלמות
פסגות שיא השתלמות מניות935803312קרן השתלמות
פסגות שיא השתלמות פאסיבי – כללי935803312קרן השתלמות
ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ935876441קרן השתלמותק.ה.ר – קרן השתלמות לרוקחים בע"מ
ק.ל.ע – קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול כללי935887661קרן השתלמותק.ל.ע. – חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ
ק.ל.ע – קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול ללא מניות935887661קרן השתלמותק.ל.ע. – חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ
ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים930546312קרן השתלמותהחברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ
קרן ההשתלמות לעובדי המדינה מסלול כללי943199315קרן השתלמותהחברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
קרן ההשתלמות לעובדי המדינה מסלול ללא מניות943199315קרן השתלמותהחברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
קרן החיסכון לצבא הקבע – מסלול כללי936189968קרן השתלמותקרן החסכון לצבא הקבע – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות936189968קרן השתלמותקרן החסכון לצבא הקבע – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול מניות936189968קרן השתלמותקרן החסכון לצבא הקבע – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח941590549קרן השתלמותהחברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי941590549קרן השתלמותהחברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות941590549קרן השתלמותהחברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים – מסלול אג"ח935894253קרן השתלמותהחברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים – מסלול כללי935894253קרן השתלמותהחברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים – מסלול מנייתי935894253קרן השתלמותהחברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ
קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים – מסלול אג"ח930523352קרן השתלמותעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים – מסלול כללי930523352קרן השתלמותעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים – מסלול כשר930523352קרן השתלמותעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים (מקוצר) – מסלול כללי930523352קרן השתלמותעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים (מקוצר) אג"ח930523352קרן השתלמותעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים (מקוצר) כשר930523352קרן השתלמותעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
קרן השתלמות למורים וגננות המסלול הרגיל – מסלול אג"ח930531827קרן השתלמותקרנות השתלמות למורים ולגננות – חברה מנהלת בע"מ
קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר – מסלול אג"ח930531827קרן השתלמותקרנות השתלמות למורים ולגננות – חברה מנהלת בע"מ
קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר – מסלול כללי930531827קרן השתלמותקרנות השתלמות למורים ולגננות – חברה מנהלת בע"מ
קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר – מסלול כשר930531827קרן השתלמותקרנות השתלמות למורים ולגננות – חברה מנהלת בע"מ
קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול מקוצר – מסלול אגח930531835קרן השתלמותקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע"מ
קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול מקוצר – מסלול כשר930531835קרן השתלמותקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע"מ
קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול אג"ח930531835קרן השתלמותקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע"מ
קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי930531835קרן השתלמותקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע"מ
קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כשר930531835קרן השתלמותקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע"מ
קרן השתלמות למורים תיכונים מסלול מקוצר – מסלול כללי930531835קרן השתלמותקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע"מ
קרן השתלמות למשפטנים בע"מ930533617קרן השתלמותהחברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
קרן השתלמות למשפטנים מסלול ללא מניות930533617קרן השתלמותהחברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
קרן השתלמות למשפטנים מסלול מנייתי930533617קרן השתלמותהחברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל936010354קרן השתלמותמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
קרן השתלמות לשופטים930704051קרן השתלמותהחברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ
קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל – מסלול כללי930531827קרן השתלמותקרנות השתלמות למורים ולגננות – חברה מנהלת בע"מ
קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל – מסלול כשר930531827קרן השתלמותקרנות השתלמות למורים ולגננות – חברה מנהלת בע"מ
קרן השתלמות עוצ"מ935705848קרן השתלמותעוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים943224477קרן השתלמותחברה לניהול קופות גמל (2003) של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ
קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ935726661קרן השתלמותהחברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול ספיר מנייתי930704010קרן השתלמותהחברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי930704010קרן השתלמותהחברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רביד אג"ח930704010קרן השתלמותהחברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
רעות קרן השתלמות – אג"ח עד 10% במניות935874073קרן השתלמותרעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
רעות קרן השתלמות – כללי935874073קרן השתלמותרעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
רעות קרן השתלמות – מניות935874073קרן השתלמותרעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
רעות קרן השתלמות – שיקלי935874073קרן השתלמותרעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
רעות קרן השתלמות אג"ח935874073קרן השתלמותרעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
שיבולת – קרן השתלמותקרן השתלמותשיבולת – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
טבלה זו מובאת כשירות לגולשים. טבלה זו מתעדכנת מעת לעת. במידה ומצאתם נתון ששונה ע"י החברות השונות, אתם מוזמנים לעדכן אותנו ונשמח להביא לידיעת ציבור הגולשים שבאתר.  אתם מוזמנים טופס קצר לעדכון
טבלה זו מובאת כשירות לגולשים. טבלה זו מתעדכנת מעת לעת. במידה ומצאתם נתון ששונה ע"י החברות השונות, אתם מוזמנים לעדכן אותנו ונשמח להביא לידיעת ציבור הגולשים שבאתר.  אתם מוזמנים טופס קצר לעדכון.  (באחריותכם לברר סופית ישירות מול החברות בהן מנוהלת הקופה)
עדכון אחרון: 6/2018
שם הקרןמספר תיק ניכוייםסוגהערות
איילון פסגה מקיפה935947176קרן פנסיה חדשהמוזגה לאיילון מיטב דש פנסיה 163 – תיק ניכויים 939468484 (לפרטים)
איילון פסגה כללית936045020קרן פנסיה חדשהמוזגה לאיילון מיטב דש פנסיה 660 – תיק ניכויים 939468484 (לפרטים)
אלטשולר שחם פנסיה כללית935881664קרן פנסיה חדשה 
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה935881615קרן פנסיה חדשה 
הלמן אלדובי935953836קרן פנסיה חדשה 
הלמן אלדובי קרן פנסיה כללית935953844קרן פנסיה חדשה 
הפניקס פנסיה מקיפה935217323קרן פנסיה חדשה 
הפניקס פנסיה משלימה935973446קרן פנסיה חדשה 
הראל פנסיה935383307קרן פנסיה חדשה 
הראל פנסיה כללית935383307קרן פנסיה חדשה 
כלל פנסיה מקיפה935947655קרן פנסיה חדשה 
כלל פנסיה משלימה935947200קרן פנסיה חדשה 
מבטחים החדשה936300342קרן פנסיה חדשה 
מבטחים החדשה פלוס936300342קרן פנסיה חדשה 
מגדל מקפת אישית935967851קרן פנסיה חדשה 
מגדל מקפת משלימה935967851קרן פנסיה חדשה 
איילון מיטב דש פנסיה (מקיפה)939468484קרן פנסיה חדשה 
איילון מיטב דש פנסיה כללית939468484קרן פנסיה חדשה 
פסגות פנסיה כללית936005511קרן פנסיה חדשה 
פסגות פנסיה מקיפה936005511קרן פנסיה חדשה 
טבלה זו מובאת כשירות לגולשים. טבלה זו מתעדכנת מעת לעת. במידה ומצאתם נתון ששונה ע"י החברות השונות, אתם מוזמנים לעדכן אותנו ונשמח להביא לידיעת ציבור הגולשים שבאתר.  אתם מוזמנים טופס קצר לעדכון
טבלה זו מובאת כשירות לגולשים. טבלה זו מתעדכנת מעת לעת. במידה ומצאתם נתון ששונה ע"י החברות השונות, אתם מוזמנים לעדכן אותנו ונשמח להביא לידיעת ציבור הגולשים שבאתר.  אתם מוזמנים טופס קצר לעדכון.  (באחריותכם לברר סופית ישירות מול החברות בהן מנוהלת הקופה)
עדכון אחרון: 6/2018
שם הקרןמספר תיק ניכוייםסוגהערות
גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ (גילעד הותיקה).930176383קרן פנסיה ותיקה
יוזמה – קרן פנסיה לעצמאים בע"מ.935896647קרן פנסיה ותיקה
מבטחים – מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ (מבטחים הותיקה).930003918קרן פנסיה ותיקהמנוהלת ע"י עמיתים
מגן – קרן פנסיה מרכזית לקואופרציה ביצרנות תחבורה ושירותים – אגודה שיתופית בע"מ936071042קרן פנסיה ותיקה
נתיב – קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ.910065119קרן פנסיה ותיקהמנוהלת ע"י עמיתים
עמית – הפניקס פנסיה (ותיקה).935730499קרן פנסיה ותיקה
עתידית קופת פנסיה בע"מ.935330894קרן פנסיה ותיקה
פסגות – קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ (הע"ל)936005511קרן פנסיה ותיקה
קג"מ – קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ.930003926קרן פנסיה ותיקהמנוהלת ע"י עמיתים
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ.941072274קרן פנסיה ותיקה
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ.941022196קרן פנסיה ותיקהמנוהלת ע"י עמיתים
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל, אג' שיתופי בע"מ.930000799קרן פנסיה ותיקהמנוהלת ע"י עמיתים
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ.930006697קרן פנסיה ותיקה
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ.930617980קרן פנסיה ותיקה
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ.930001664קרן פנסיה ותיקהמנוהלת ע"י עמיתים
קרן הגמלאות של חברי אגד בע"מ.930109764קרן פנסיה ותיקהמנוהלת ע"י עמיתים
קרן הפנסיה עתודות. (עתודות הותיקה).935947184קרן פנסיה ותיקהמנוהלת ע"י כלל פנסיה
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ (מקפת הותיקה).930239769קרן פנסיה ותיקהמנוהלת ע"י עמיתים
טבלה זו מובאת כשירות לגולשים. טבלה זו מתעדכנת מעת לעת. במידה ומצאתם נתון ששונה ע"י החברות
השונות, אתם מוזמנים לעדכן אותנו ונשמח להביא לידיעת ציבור הגולשים שבאתר.   טופס קצר לעדכון