לקסיקון מילים ומושגי יסוד בעולם הפנסיוני פיננסי

>>לקסיקון מילים ומושגי יסוד בעולם הפנסיוני פיננסי
לקסיקון מילים ומושגי יסוד בעולם הפנסיוני פיננסי2018-05-31T14:31:02+00:00

לשירותכם לקסיקון ומושגי יסוד בעולם הפנסיוני שיעזור לכם להבין טוב יותר את העולם הזה..

המילים והמושגים מתווספים מעת לעת, לא מצאתם את המילה הנכונה, אתם מוזמנים לשלוח הודעה קצבה ונדאג לעדכן
במידה ומצאתם עדכון שיכול לשרת את שאר הגולשים, אתם מוזמנים לעדכן אותנו ואנו נדאג לעדכן באתר. תודה.

לא מצאתם את המילה? שלחו אלינו הודעה ונדאג לעדכן

אגח
איגרת חוב (אג"ח, Bond) היא סוג של הלוואה או שטר חוב. החברה המנפיקה אג"ח לווה מקוני שטר החוב כסף (קרן ההלוואה), ומתחייבת להחזירו בתוספת ריבית והצמדה. החזרי הקרן והריבית מתבצעים במועדים ובתנאים הנקבעים מראש בתשקיף. זאת, בדומה להלוואה שנוטלים מבנק. שני הסוגים המקובלים ביותר של איגרות חוב הן איגרות המונפקות על ידי חברות גדולות וגורמים ממשלתיים. בבורסה בתל-אביב נסחרות איגרות חוב ממשלתיות ואיגרות חוב קונצרניות/תאגידיות (הונפקו ע"י חברות).
דמי ניהול
אלו כספים המשלומים להנהלת המוצר הפיננסי פנסיוני (הנהלת קרן הפנסיה, בית ההשקעות-קופת הגמל וההשלמות, חברת הביטוח עבור פוליסות ביטוח מנהלים, חסכון מנוהל) וזאת בעבור ניהול ההשקעות באותו מוצר. קיימים 2 סוגים של דמי ניהול בעולם הפנסיוני: דמי ניהול מפרמיה ודמי ניהול מצבירה. דמי ניהול מצבירה: אחוז מסך הכספים בקופה דמי ניהול מפרמיה: דמי ניהול מההפקדה השוטפת מידי חודש.
ייעוץ פנסיוני
תהליך לבדיקת כדאיות החיסכון במוצרים הפנסיוניים (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל, ביטוחי חיים, קרנות השתלמות, תוכניות חיסכון וכו') וכולל מוצרי ביטוח ןחסכון פרטיים. תהליך זה מלווה בניתוק וללא זיקה למוצר הפנסיוני ובכך להבטיח את מתן הייעוץ תוך אובייקטיביות מלאה מה שמבדיל בין יועץ פנסיוני למשווק פנסיוני ולסוכן פנסיוני (סוכן ביטוח בשמו הקלאסי). תגמול היועץ יתבצע ישירות מהלקוח דרך ייעוץ חד פעמי ולעיתים גם תגמול אחיד מכלל הגופים במצב של ייעוץ מתמשך. קיימים 2 סוגים של ייעוץ פנסיוני: ייעוץ חד פעמי וייעוץ מתמשך.לקריאה בהרחבה אודות ההבדל בין: יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני, משווק פנסיוני
מאזן אקטוארי
קרן פנסיה עורכת בכל תקופת דיווח מאזן אקטוארי, שבו מוצגים נכסיה והתחייבויותיה של הקרן. ההתחייבויות במאזן האקטוארי הן התחייבויות הקרן למבוטחים ולמקבלי הפנסיה, והן מחושבות בהתבסס על הנחות ריבית היוון ועל תוחלת חיים של מבוטחים, פנסיונרים ושאירים. אם הנכסים עולים בערכם על ההתחייבויות, נוצר לקרן עודף אקטוארי; אם ההתחייבויות עולות על שווי הנכסים, נוצר לקרן גירעון אקטוארי . פעולה לאיזון אקטוארי נועדה להשוות את שווי הנכסים להתחייבויות על ידי הקטנת או הגדלת ההתחייבויות.לקריאה בהרחבה אודות מאזן אקטוארי
מדד שארפ
מדד זה בא לשקף את ביצועי תיק ההשקעות בקופה. בא להציג את עודף התשואה ביחס ליחידת סיכון על סך נכסי ההשקעה. מדד האומד את התשואה העודפת של הקופה מעבר לריבית חסרת סיכון. ככל שנראה תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון, כך נראה מדד גבוה יותר. מדד שארפ גבוה מעיד על ביצועים טובים יותר, דהיינו, תשואה גבוה יותר ליחידת סטיית תקן מדד זה בא לסייע לכם המשקיעים ולשקף את התשואה שתקבלו עבור הסיכון שאתם לוקחים. מדד השארפ באתר משקף חישוב של תקופה של 5 שנים. דוגמא למדד שארפ באתר
מוטב בלתי חוזר
זהו מוטב הרשום תחת תוכנית ביטוח חיים כמוטב במקרה מוות. ההבדל בינו לבין מוטב רגיל זה שלא ניתן להחליפו גם אם הינכם בעלי הפוליסה אלא רק באישורו. מוטב זה קיים בתוכנית ביטוח חיים כדוגמא ביטוח משכנתא בו המוטב הוא הבנק. בעת הצטרפותכם לתוכנית משכנתא בבנק, הבנק מעוניין להבטיח את כספי ההלוואה במקרה מות אחד הלווים ולכן לא ניתן לשנות מוטב זה באופן חד צדדי בניגוד לתוכנית ביטוח פרטית אחרת. אפשרות יחידה שניתן וזאת באישור מן הבנק, זה להקטין את גובה הכיסוי הביטוחי בגובה ההפרש של סכום הביטוח המצויין בפוליסת הביטוח לבין יתרת גובה ההלוואה וזאת באישור הבנק. או לעדכן מוטבים על הפער זה וזאת באישור מהבנק הלווה.
מק"מ
ראשי תיבות של: מִלווה קְצר מועד.  זו איגרת חוב ממשלתית שאינה נושאת ריבית המונפקת על ידי בנק ישראל לציבור לתקופה של עד שנה אחת. 
ערכי סילוק
אלו אותם כספים הקיימים בפוליסה אשר נחסכו במהלך השנים וכרגע הפוליסה ללא הפקדות שוטפות(מסולקת). כספים אלו ממשיכים לצבור תשואה בין אם בשוק ההון או הבטחת תשואה
פוליסה
זהו חוזה או הסכם שנחתם בין הלקוח (מבוטח) לבין חברת הביטוח/בית השקעות (מבטח). לאחר כריתת הסכם, יקבל לידיו המבוטח את העתק הפוליסה המפרטת את תנאי התוכנית, הזכויות והחובות. כמו כן, יוצגו העלויות מצד המבטח ומצד המבוטח. הסכם זה ניתן לביטול לאחר 15 יום וזאת לאחר שקיבל המבוטח התראה ראשונה שיכול המבוטח להגיב
פוליסה מסולקת
פוליסה שאינה מקבלת עוד הפקדות שוטפות וקיימים בה כספים הנתנים למשיכה ע"פ תנאי הפוליסה בחברת הביטוח. זו פוליסה ללא הפקדות שוטפות(מסולקת). כספים אלו ממשיכים לצבור תשואה בין אם בשוק ההון או הבטחת תשואה
קרן פנסיה
קרן פנסיה היא אחת מבין 3 הקופות העיקריות הכפופות לחוקי קופות הגמל ומיועדת הן לשכירים והן לעצמאיים מגיל 16. קרן הפנסיה היא מוצר פיננסי אשר משלב הגנה ביטוחית הבא לענות על שלושה מצבים חשובים: פנסיית נכות, שארים וזיקנה. קרן פנסיה ניזונה מכספי תגמולים וכספי פיצויים שנחסכים מידי חודש ע"י העובד והמעסיק לאורך שנות עבודתו. חשוב לציין כי, קרן הפנסיה היא תקנון ולא חוזה מה שמעיד על שינויים מעת לעת העלולים להשפיע על זכויות העמיתים בקרן.
קרן פנסיה חדשה

קרן פנסיה חדשה היא קרן מסוג מקיפה אשר נכנסה לתוקף מ- 1.1.1995 . קרן הפנסיה הינה מאוזנת ברמה האישית, מקנה כיסוי לזקנה, נכות ושאירים, ומיועדת לשכירים ועצמאיים החל מגיל 16. 3 מרכיבי הפנסיה בקרן הפנסיה החדשה: פנסיית נכות, פנסיית שארים ופנסיית זקנה.

שכר ממוצע במשק
זהו מדד המחושב על ידי המוסד לביטוח לאומי כל 1 בינואר של כל שנה על בסיס הממוצע של מדדי השכר הממוצע למשרת שכיר ע"פ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכן במועד תשלום תוספת יוקר. שכר זה מנחה את קרנות הפנסיה, העולם הפנסיוני בכלל, את המוסד לביטוח לאומי בכל הקשור לקביעת גובה הקצבאות ודמי הביטוח. הכנסו והתעדכנו בגובה השכר הממוצע במשק נכון להיום
אגח
דמי ניהול
ייעוץ פנסיוני
מאזן אקטוארי
מדד שארפ
מוטב בלתי חוזר
מק"מ
ערכי סילוק
פוליסה
פוליסה מסולקת
קרן פנסיה
קרן פנסיה חדשה
שכר ממוצע במשק

דרכים להתקשרות

מרכז: רמת גן | צפון: עין חרוד

מס' טלפון: 972-3-7201999+

סלולרי: 972-50-8282644+

הפעילות שלנו

צור איתנו קשר
א'-ה': 9:00-18:00 | ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי